Đặt câu với từ đồng âm

  -  

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Bạn đang xem: đặt câu với từ đồng âm


*

Bài 1:

a, Tìm 5 cặp từ đồng âm và đặt câu với mỗi cặp từ đó:

- Bàn:

+ Cáibànhọc của em rất đẹp. (danh từ)

+ Mọi người tụ họp đểbànviệc. (động từ)

- Sâu:

+ Consâu trông rất đáng sợ. (danh từ)

+ Cái giếng này rấtsâu. (tính từ)

- Năm:

+ BácNămlà hàng xóm của nhà em. (danh từ)

+ Trên bàn có năm quả táo. (số từ)

- Bò:

+ Con bò nhà em đang ăn cỏ. (danh từ)

+ Em bé đang tập bò. (động từ)

- Kho:

+ Mẹ em đang kho cá. (động từ)

+ Bố em xuống nhà kho để dọn dẹp. (nơi chốn)

b, Tìm 5 cặp từ đòng nghĩa và đặt câu với mỗi cặp từ đó:

- Ba, bố:

+ Ba em là người mà em yêu quý nhất trong gia đình.

+ Bố em là công nhân.

→ Cùng chỉ về người sinh ra mình nhưng là đàn ông. (Từ đồng nghĩa hoàn toàn)

- Mẹ, má:

+ Mẹ của bạn Lan rất hiền.

+ Má em đi ra chợ để mua ít cá.

→ Cùng chỉ về người sinh ra mình nhưng là phụ nữ. (Từ đồng nghĩa hoàn toàn)

- Chết, hi sinh:

+ Quân giặc chết như rạ.

+ Người anh hùng đã hi sinh.

→ Dùng chỉ về người đã khuất, không còn sống nữa. (Từ đồng nghĩa không hoàn toàn)

- Quả, trái:

+ Trên bàn có một quả táo.

+ Mẹ em vừa mua một trái ổi.

→ Dùng để nói về trái cây hay rau củ quả. (Từ đồng nghĩa hoàn toàn)

- Khóm, dứa:

+ Mẹ em vừa mua khóm.

Xem thêm: 7 Viên Ngọc Rồng Phần 1 Tập Cuối Tập 7, Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp

+ Em ăn một quả dứa.

→ Cùng chỉ về một loại quả có nhiều mắt, màu vàng, có vị ngot. (Từ đồng nghĩa hoàn toàn)

c, Tìm 5 cặp từ trái nghĩa và đặt câu với mỗi cặp từ đó:

- Ngắn, dài:

+ Ngày hè thì dài, ngày đông thì ngắn.

- Sáng, tối:

+ Sáng nay em học Văn, còn tối em học Toán.

→ Sáng: thời gian vào ban ngày. Tối: thời gian vào ban đêm.

- Yêu, ghét:

+ Đã là thầy cô giáo sẽ yêu tất cả học sinh chứ không ghét ai và công bằng với tất cả mọi người.

→ Yếu: chỉ sự yêu quý, mến thương. Ghét: chỉ sự ganh ghét.

- Xấu, tốt:

+ Tốt, xấu thể hiện ở bên trong và bề ngoài của con người.

→ Xấu: chỉ về một việc là không tốt, trái với đạo đức. Tốt: chỉ một việc làm đúng đắn, đúng với đạo đức.

- Dũng cảm, nhút nhất:

+ Bạn Dũng rất dũng cảm, còn em thì rất nhút nhát.

Xem thêm: Nêu Công Thức Tính Tỉ Khối Hơi, Tỉ Khối Hơi Là Gì

→ Dũng cảm: chỉ sự tự tin, gan dạ, không sợ gì cả. Nhút nhát: chỉ sự rụt rè,luôn sợ sệt.