đạo hàm cos^3x

Sử dụng phương pháp tính đạo hàm hàm số lũy quá (left( u^alpha ight)" = alpha u^alpha - 1.u")
Bạn đang xem: đạo hàm cos^3x

Lời giải của GV vanphongphamsg.vn

Ta bao gồm $y = left( 1 - cos 3x ight)^6 Rightarrow y = 6left( 1 - cos 3x ight)^5.left( 1 - cos 3x ight)"$.

$ = 6left( 1 - cos 3x ight)^5.3sin 3x = 18sin 3xleft( 1 - cos 3x ight)^5.$

Đáp án bắt buộc chọn là: b


*
*
*
*
*
*
*
*

Đẳng thức (left( sqrtx ight)" = (x^frac1n)" = dfrac1nx^ - fracn - 1n = dfrac1nsqrtx^n - 1) xẩy ra khi:


Xét hàm số (y = x^alpha ) bên trên tập (left( 0; + infty ight)) gồm đồ thị sau đây, lựa chọn Kết luận đúng:


*

Cho hàm số (fleft( x ight) = left( x^1 + dfrac12log _4x + 8^dfrac13log _x^22 + 1 ight)^dfrac12 - 1) cùng với (0


Xem thêm: Dv Xbgd Đà Nẵng &Raquo; Phần Mềm Sử Dụng Trong Sách Hướng Dẫn Học Tin Học (Lớp 1


*

*

Xem thêm: Top 10 Phim Hoạt Hình Doremon Trọn Bộ Tiếng Việt Ideas, 46 Phim Hoạt Hình Doremon Tiếng Việt Ideas

*

*

Cơ quan liêu nhà quản: chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Chuyên mục: Giải bài tập