ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH LỚP 7

  -  
*
Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 56 SGK Toán thù 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 Bài 3 trang 56 SGK Tân oán 7 Tập 1. Hãy viết cách làm tính :
Bạn đang xem: đại lượng tỉ lệ nghịch lớp 7

*
Trả lời thắc mắc 2 Bài 3 trang 57 SGK Tân oán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 Bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho biết y tỉ trọng nghịch với x theo thông số tỉ lệ thành phần - 3,5. Hỏi x tỉ trọng nghịch cùng với y theo hệ số tỉ lệ thành phần làm sao


*
Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 57 SGK Toán thù 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 Bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho biết hai đại lượng y với x tỉ lệ thành phần nghịch cùng nhau...


*
Bài 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài bác 12 trang 58 SGK Tân oán 7 tập 1. Cho biết nhị đại lượng x cùng y tỉ trọng nghịch với nhau cùng lúc x = 8 thì y = 15


*
Bài 13 trang 58 SGK Toán thù 7 tập 1

Giải bài 13 trang 58 SGK Tân oán 7 tập 1. Cho biết x cùng y là nhị đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số phù hợp vào ô trống vào bảng sau:


*
Bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 58 SGK Toán thù 7 tập 1. Cho biết 35 công nhân xây một nơi ở không còn 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây nơi ở đó không còn từng nào ngày?


*
Bài 15 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 15 trang 58 SGK Toán 7 tập 1. a) Cho biết team A sử dụng x vật dụng cày (tất cả cùng năng suất) nhằm cày ngừng một cánh đồng không còn y tiếng. Hai đại lượng x cùng y có tỉ trọng nghịch với nhau không?


*
Đề chất vấn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 3 - Cmùi hương 2 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề hàng đầu - Bài 3 - Chương thơm 2 - Đại số 7
Xem thêm: Em Có Chút Rung Động Với Anh

*
Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Cmùi hương 2 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Cmùi hương 2 - Đại số 7


*
Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 7


*
Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 3 - Chương thơm 2 - Đại số 7


*
Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 3 - Chương thơm 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 7


*
*

*
Gửi bài bác


Xem thêm: Bài Soạn Bếp Lửa " Của Bằng Việt Lớp 9 Hay Nhất, Soạn Bài Bếp Lửa

*

Đăng ký kết để dìm lời giải tuyệt cùng tư liệu miễn phí

Cho phnghiền loigiaituyệt.com gửi những thông tin đến các bạn để nhận được những giải mã giỏi cũng tương tự tư liệu miễn phí.