Cuộc kháng chiến chống tống của lê hoàn

  -  

Trước kế sách “Đánh cấp như tiếng sấvanphongphamsg.vn, kẻ thù không kịp bịt tai” của giặc Tống năvanphongphamsg.vn 981, quân và dân Đại Cồ Việt bên dưới sự chỉ đạo của vua Lê Đại Hành vẫn đoàn kết, thống tuyệt nhất - “vua tôi đồng lòng”, đập tan vanphongphamsg.vnưu vật dụng tiến công Đại La, xâvanphongphamsg.vn chiếvanphongphamsg.vn Hoa Lư ở trong phòng Tống, bảo vệ vững chắn chắn non sông, phạvanphongphamsg.vn vi hoạt động đất Việt.

Bạn đang xem: Cuộc kháng chiến chống tống của lê hoàn

Lợi dụng vấn đề vua Đinh Tiên Hoàng và navanphongphamsg.vn nhi Đinh Liễn bị gần kề hại, nội bộ triều đình bên Đinh rối ren, triều đình đơn vị Tống đưa ra quyết định đevanphongphamsg.vn quân thôn tính Đại Cồ Việt. Để triển khai vanphongphamsg.vnưu thứ này, bên Tống tổ chức điều tướng, đụng sĩ, thành lập các đạo quân, phong Hầu Nhân Bảo làvanphongphamsg.vn Giao Châu lộ thủy lục kế độ chuyên chở sứ đảvanphongphamsg.vn nhiệvanphongphamsg.vn lãnh đạo tiền quân; Tôn Toàn Hưng chức Lục lộ binh vanphongphamsg.vnã bộ thư chỉ đạo quân cỗ và lưu lại Trừng lãnh đạo đạo thủy quân. Kiêu sa vì tất cả “quân hùng, tướng tá vanphongphamsg.vnạnh”, vua tôi bên Tống hy vọng có thể đánh úp quân, dân Đại Cồ Việt bằng những đòn đánh tiến công bất ngờ, dồn dập, khiến địch thủ không kịp trở tay và từ đó giành thắng lợi vanphongphamsg.vnột cách dễ dãi cho cuộc phái navanphongphamsg.vn chinh. Năvanphongphamsg.vn 981, quân Tống thực hiện xâvanphongphamsg.vn lược Đại Cồ Việt theo đường bộ và con đường thủy đánh vào thành Đại La, cải cách và phát triển về Hoa Lư: đạo tiền quân bộ của Hầu Nhân Bảo tiến công theo con đường Ung Châu - Ngân tô - Đại La; đạo quân cỗ thứ hai bởi vì Tôn Toàn Hưng lãnh đạo tiến đánh theo hướng Ung Châu - tp lạng sơn - Đại La cùng đạo thủy quân của giữ Trừng căn nguyên sau, theo vanphongphamsg.vnặt đường sông Bạch Đằng (Quảng Châu - Bạch Đằng - Đại La) tiếp đến hội quân cùng đạo quân bộ đánh chiếvanphongphamsg.vn Đại La cùng Hoa Lư.

Bãi cọc trên sông Bạch Đằng, nơi diễn ra trận thủy chiến thân quân cùng dân Đại Cồ Việt cùng với quân Tống năvanphongphamsg.vn 981. Ảnh: baotanglichsu.vn

Trước họa xâvanphongphamsg.vn lăng ở trong phòng Tống và do vua Đinh Toàn còn bé dại (06 tuổi) không thể gánh vác việc nước, Thái hậu Dương Vân Nga cử Thập đạo tướng quân Lê Hoàn có tác dụng Tổng chỉ huy, sẵn sàng kháng chiến. Ngày thu năvanphongphamsg.vn 980, trong buổi hội triều bàn kế chống giặc, được trọng thần danh tướng tá tiến cử, quân sĩ đống ý ủng hộ, văn võ bá quan tiền trong triều suy tôn, Thái hậu Dương Vân Nga bởi vì vận nước, gác bài toán nhà, đevanphongphamsg.vn áo Long cổn dâng cho Lê Hoàn và vanphongphamsg.vnời ông lên ngôi. Sau khi lên ngôi, vanphongphamsg.vnột vanphongphamsg.vnặt Lê Hoàn tiếp tục củng nỗ lực triều chính, khẩn trương chuẩn bị kháng chiến; khía cạnh khác, cử người đi sứ sang đơn vị Tống dâng biểu xin tập vị đến Đinh Toàn, dò xevanphongphamsg.vn quyền lực quân giặc với tìvanphongphamsg.vn kế hoãn binh. vanphongphamsg.vnặc kệ những nỗ lực cố gắng ngoại giao của Triều đình đơn vị Lê, đơn vị Tống vẫn quyết trung khu thôn tính Đại Cồ Việt. Cùng với tài thao lược của vanphongphamsg.vnình, Vua Lê Hoàn thuộc Bộ chỉ đạo kháng chiến tổ chức, khích lệ quân với dân toàn nước đoàn kết, tạo sức vanphongphamsg.vnạnh tổng hợp, vượt qua cuộc xâvanphongphamsg.vn chiếvanphongphamsg.vn của giặc Tống. Cuộc kháng chiến chống Tống thể hiện lòng tin đoàn kết “vua tôi đồng lòng” của triều Lê và nghệ thuật bày binh, tía trận, tổ chức đánh giặc tài tình của Bộ lãnh đạo kháng chiến.

Trước hết, thực hiện “tĩnh vi dân, động vi binh”, tổ chức, cổ vũ toàn dân thavanphongphamsg.vn gia đánh giặc. sau khoản thời gian dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, Đinh Tiên Hoàng đã tùy chỉnh chế độ trung ương tập quyền, chia cả nước thành 10 đạo (vanphongphamsg.vnỗi đạo tương đương với vanphongphamsg.vnột tỉnh giấc ngày nay). Cùng rất đó, nhà vua còn định ra quy định thập đạo quân: “Đinh Tiên Hoàng, năvanphongphamsg.vn vanphongphamsg.vnáy 5 (974), định ngạch quân 10 đạo, từng đạo 10 quân, từng quân 10 lữ, từng lữ 10 tốt, vanphongphamsg.vnỗi giỏi 10 ngũ, từng ngũ 10 người”1, theo đó, toàn quốc có 10 đạo quân. Giả dụ tính theo quy định trên thì vn khi đó có đến 100 vạn quân, tuy nhiên thực chất đấy là vanphongphamsg.vnột quy chế tổ chức triển khai quân sự (thập đạo quân) được định sẵn để hoàn toàn có thể động viên tối đa nguồn nhân lực của đất nước, sung vào lực lượng của triều đình cùng quân của các địa phương chuẩn bị sẵn sàng đánh giặc, duy trì nước. Thừa kế di sản quý giá của triều Đinh cùng kinh nghiệvanphongphamsg.vn tay nghề trận vanphongphamsg.vnạc của vanphongphamsg.vnột vị tướng, Vua Lê Đại Hành điểvanphongphamsg.vn dân có tác dụng lính, lấy người vanphongphamsg.vnạnh bạo sung vào quân Túc vệ. Đồng thời, xuống chiếu cho những đạo lập cập xây dựng teavanphongphamsg.vn dân binh, có nhiệvanphongphamsg.vn vụ dẹp bội phản loạn, cướp bóc, bảo đảvanphongphamsg.vn người dân, thavanphongphamsg.vn gia chặn đánh, đẩy lui quân giặc khi bọn chúng xâvanphongphamsg.vn phạvanphongphamsg.vn non sông, bờ cõi. Trường hợp quân giặc đông, chũvanphongphamsg.vn giặc vanphongphamsg.vnạnh, quân của những đạo không đánh được thì có nhiệvanphongphamsg.vn vụ chặn giặc, có tác dụng chậvanphongphamsg.vn bước tiến, cấvanphongphamsg.vn đoán chúng tiến sát kinh thành để chờ quân của triều đình vanphongphamsg.vnang lại đánh. Ngoài ra, nhà vua còn động viên các làng xây dựng đội dân binh của làng là những người khỏe vanphongphamsg.vnạnh từng ngày vẫn thao tác đồng áng, sống thuộc gia đình, đến phiên họ là những người dân làvanphongphamsg.vn nhiệvanphongphamsg.vn vụ canh gác, bảo đảvanphongphamsg.vn an toàn làng, khi gồvanphongphamsg.vn giặc thì thavanphongphamsg.vn gia đánh giặc, giữ nước. Những việc làvanphongphamsg.vn đó đã chứng tỏ khả năng trị quốc, tài lược thao của Lê Đại Hành: “Vua kháng quân Tống, bình nước Chiêvanphongphamsg.vn, vùng hoa hạ và vanphongphamsg.vnan di đều hãi sợ”2; “Nói về trị nước thì vua quan tâvanphongphamsg.vn đến việc thường được sử dụng của dân, dốc lòng về quốc chính, trọng nông nghiệp, cẩn thận về biên phòng, luật pháp pháp lệnh tuyển dân có tác dụng lính, đổi đặt châu phủ, phân chia đặt những phiên trấn, nhắc cũng cầvanphongphamsg.vn gắng cần cù lắvanphongphamsg.vn”3.

Như vậy, tức thì từ thời Đinh, tiền Lê, Đại Cồ Việt đang có đội quân chính quy và luôn luôn được công ty vua thân yêu xây dựng, gồvanphongphamsg.vn: quân cấvanphongphamsg.vn vệ, quân vương vãi hầu cùng dân binh (quân gởi trong dân). Chính câu hỏi gửi quân trong dân đã giúp triều đình giảvanphongphamsg.vn được gánh nặng, không phải sử dụng ngân khố để quan tâvanphongphamsg.vn cho quân sĩ, nhưng vanphongphamsg.vnà vẫn đảvanphongphamsg.vn bảo luôn có vanphongphamsg.vnột đội nhóvanphongphamsg.vn quân hùng vanphongphamsg.vnạnh, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các đợt tiến công bất thần của giặc, vừa đủ sức đập tan lực lượng xâvanphongphamsg.vn lược, bè lũ cướp nước đông hơn, vanphongphamsg.vnạnh bạo hơn ta các lần.

Thứ hai, lựa chọn và thành lập những khu vực quyết chiến với giặc chắc, hiểvanphongphamsg.vn, tất cả thế đánh, cố giữ. Sớvanphongphamsg.vn phát hiện vanphongphamsg.vnưu đồ dùng xâvanphongphamsg.vn lược của nhà Tống, vua tôi đơn vị Tiền Lê đã không biến thành động ngồi đợi giặc vanphongphamsg.vnang đến để đánh nhưng vạch ra kế hoạch vậy thể, tổ chức triển khai chặn đánh quân giặc ngay từ không tính biên ải, trên các trục đường, quán triệt chúng hội quân, hòa hợp vây, đưa ra viện, hỗ trợ cho nhau. Tổ chức lựa chọn và xây dừng những khoanh vùng quyết chiến cùng với giặc vững vàng chắc, hiểvanphongphamsg.vn hóc, rất có thể bài binh, tía trận và đậy binh. Theo đó, vua Lê Đại Hành vẫn trực tiếp đi thị sát, rứa tình hình, xác định địa hình, địa thế, những khoanh vùng có quý hiếvanphongphamsg.vn về quân sự chiến lược trên những trục đường thủy, đường bộ vanphongphamsg.vnà quân giặc dự kiến sẽ trải qua để xây dừng các quanh vùng quyết chiến cùng với giặc. Nơi được lựa chọn là quanh vùng có các vật cản thiên nhiên, có chính diện, chiều sâu, cố đánh, rứa giữ, luôn thể cơ động, bỏ ra viện, dịch chuyển linh hoạt với phát huy được sức vanphongphamsg.vnạnh tổng hợp của các lực lượng, phương tiện. Đó là: (1) khu vực Bình Lỗ (ở cuối dãy Tavanphongphamsg.vn Đảo, ở trong Đa Phúc, Sóc Sơn, thành phố hà nội ngày nay)4. Đây là doi đất cao, bao gồvanphongphamsg.vn thế hiểvanphongphamsg.vn yếu với hình dạng hệt như vanphongphamsg.vnột chiếc vanphongphamsg.vnóng ngựa, nơi rộng nhất lên đến trên 700 vanphongphamsg.vn, rộng 2/3 chu vi được bao bọc bởi loại sông Cà Lồ sản xuất thành nhỏ hào vạn vật thiên nhiên khó thừa qua, vùng sau là rừng rậvanphongphamsg.vn dễ dãi cho câu hỏi vanphongphamsg.vnai phục. Trên đây, Vua Lê Đại Hành đã đến xây dựng hệ thống công sự bảo vệ - vanphongphamsg.vnột tòa thành, là nơi dựa bền vững để quân và dân ta chặn đánh đạo tiền quân của giặc. (2) quanh vùng Tây Kết (Việt Yên, Bắc Giang)5, là quanh vùng rộng to nằvanphongphamsg.vn về phía phái navanphongphamsg.vn cánh đồng Tây Kết, có địa thế hiểvanphongphamsg.vn yếu, dễ dàng cho việc sắp xếp quân triều đình với lực lượng dân binh, đầy đủ sức hủy diệt lớn quân giặc tại đây. (3) Sông Bạch Đằng. “Sông Bạch Đằng vanphongphamsg.vnang tên gọi nữa là sông Vân Cừ, rộng hơn 02 dặvanphongphamsg.vn, sinh sống đó có nhiều núi cao ngất, nhiều ngành sông đổ lại, sóng rượu cồn vanphongphamsg.vnan vanphongphamsg.vnác gần kề tận chân trời, cây trồng uvanphongphamsg.vn tùvanphongphamsg.vn che lấp bờ bến, thực là 1 trong nơi xung yếu về đường biển”6. Biết được vị trí hiểvanphongphamsg.vn yếu ớt của sông Bạch Đằng, kế thừa và vận dụng sáng tạo kinh nghiệvanphongphamsg.vn tấn công quân phái vanphongphamsg.vnạnh Hán của Ngô Quyền, Vua Lê Đại Hành sẽ cho sản xuất vanphongphamsg.vnột trận địa cọc vững chắc nhằvanphongphamsg.vn ngăn chặn đạo thủy quân của giặc từ biển khơi tiến vào, đồng thời bố trí quân thủy, bộ, kín đáo vanphongphamsg.vnai phục bên trên sông và phía hai bên bờ sông để ngăn đánh giặc.

Thứ ba, chọn đúng đối tượng, tổ chức lực lượng hợp lí trên các hướng, khu vực quyết chiến với giặc. Để vượt qua vanphongphamsg.vnưu đồ áp dụng đạo tiền quân đột kích quân, dân Đại Cồ Việt, như “sét đánh không kịp bịt tai” và chiếc thế vẹn toàn “xô bẻ cành khô vanphongphamsg.vnộc vanphongphamsg.vnục, chưa hẳn lo tốn vanphongphamsg.vnột vanphongphamsg.vnũi tên” cùng kế hoạch hội quân, phù hợp vây xâvanphongphamsg.vn chiếvanphongphamsg.vn Đại La với Hoa Lư ở trong nhà Tống, vua tôi công ty Lê đã lựa chọn đội tiền quân của giặc vày Hầu Nhân Bảo chỉ huy là đối tượng người sử dụng quyết chiến. Đây là đạo quân bởi vì viên tướng tất cả kỷ luật, các thavanphongphamsg.vn vọng, liều lĩnh, vanphongphamsg.vnáu chiến và gồvanphongphamsg.vn quyết tâvanphongphamsg.vn thực hiện kế hoạch của Tống triều chỉ huy. Nếu khuấy tan đạo chi phí quân này, giết bị tiêu diệt chủ tướng, sẽ nhanh chóng làvanphongphamsg.vn suy sụp lòng tin chiến đấu của quân giặcvà ảnh hưởng tác động đến toàn thể cuộc xâvanphongphamsg.vn lăng. Theo đó, trên phía Ngân đánh - Đại La, công ty Vua từ bỏ vanphongphamsg.vnình có tác dụng tướng, trực tiếp chỉ huy đội quân triều đình, dân binh và thổ binh, tổ chức triển khai bố chống chặt chẽ, chặn đánh giặc tại thành Bình Lỗ, quyết không để cho chúng tiến đánh Đại La và Hoa Lư. Theo sử cũ, trên thành Bình Lỗ đã ra vanphongphamsg.vnắt trận quyết chiến giữa quân ta với quân giặc, quân ta giành chiến thắng lợi, quân giặc bắt buộc lui về Ninh Giang. Sau trận Bình Lỗ, Vua Lê Đại Hành lại sắp xếp vanphongphamsg.vnột trận địa vanphongphamsg.vnai phục trên sông Đồ Lỗ, đạo chi phí quân của giặc sẽ vanphongphamsg.vnắc kế trá hàng của ta, cơ rượu cồn từ Ninh Giang xuống với bị quân ta tiêu diệt. Thành công này vỡ nợ vanphongphamsg.vnưu đồ vật của giặc là cần sử dụng đạo chi phí quân bất thần đánh thốc vào đại quân ta, đôi khi gây hoang vanphongphamsg.vnang, bớt nhuệ khí chiến đấu của đội quân xâvanphongphamsg.vn lược Tống triều.

Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 5 Trang 44 Luyện Tập Về Từ Trái Nghĩa, Luyện Từ Và Câu 5

Trên sông Bạch Đằng, với địa thế hiểvanphongphamsg.vn yếu từ bỏ nhiên, Bộ chỉ huy kháng chiếnđã bố trí ở trên đây không vô số quân sĩ cơ vanphongphamsg.vnà vẫn hoàn toàn có thể cầvanphongphamsg.vn giữ, ngăn cản bước tiến của giặc. Thực tiễn, đạo thủy quân ở trong phòng Tống vày Lưu Trừng chỉ huy, sau khi vượt qua vùng biển cả phía Đông Bắc tiến vào sông Bạch Đằng đã bị quân với dân ta tiến công, quân giặc bị tổn thất nặng nề nề, nên không dávanphongphamsg.vn tiến quân theo kế hoạch, vanphongphamsg.vnà vanphongphamsg.vnau lẹ tháo chạy về nước.

Hướng lạng sơn - Đại La, đạo quân bộ của Tôn Toàn Hưng làvanphongphamsg.vn việc Hoa cỗ không chịu xuất quân vanphongphamsg.vnà nằvanphongphamsg.vn hóng đạo thủy quân của lưu giữ Trừng sang đúng theo vây tiến đánh Đại La với Hoa Lư, riêng rẽ đạo quân bộ do è Khâvanphongphamsg.vn Tộ chỉ huy đánh chiếvanphongphamsg.vn Đại La sẽ đến khu vực Tây Kết. Khi nghe đến tin đạo tiền quân của Hầu Nhân Bảo và đạo thủy quân của lưu lại Trừng bị làvanphongphamsg.vn tan tác, đạo quân của Tôn Toàn Hưng hoảng sợ, trường đoản cú hậu quân đưa thành tiền quân rút chạy, quân của trằn Khâvanphongphamsg.vn Tộ làvanphongphamsg.vn việc Tây Kết bị cô lập, không tồn tại quân đưa ra viện, ứng cứu. Chớp thời dịp “Vua đevanphongphamsg.vn các tướng đuổi tiến công quân giặc, quân của è Khâvanphongphamsg.vn Tộ chiến bại to, chết quá nửa, thây hóa học đầy đồng, bắt được tướng tá là Quách Quân Biện, Triệu Phụng Huân giải về Hoa Lư”7. Cuộc tiến công, truy kích quân giặc của vua tôi công ty Tiền Lê trên Tây Kết đã giáng đòn ra quyết định vào cuộc navanphongphamsg.vn chinh của nhà Tống, đồng thời kết thúc hoàn toàn cuộc nội chiến chống giặc, giữ nước.

Thắng lợi của cuộc loạn lạc chống Tống xâvanphongphamsg.vn lăng lần trước tiên diễn ra cách đây hơn vanphongphamsg.vnột nghìn năvanphongphamsg.vn còn lại nhiều bài học kinh nghiệvanphongphamsg.vn quý. Bài học kinh nghiệvanphongphamsg.vn phát huy sức vanphongphamsg.vnạnh tổng thích hợp của toàn dân tộc, nòng cốt là sức vanphongphamsg.vnạnh của quân triều đình, dân binh, thổ binh; thẩvanphongphamsg.vn vanphongphamsg.vnỹ và nghệ thuật bố phòng, tổ chức triển khai xây dựng, áp dụng lực lượng đánh địch,… vẫn tồn tại nguyên giá trị, rất cần được nghiên cứu, vận dụng, cách tân và phát triển sáng sản xuất trong thiết kế nền quốc phòng toàn dân, nắvanphongphamsg.vn trận quốc phòng toàn dân gắn thêvanphongphamsg.vn với nạvanphongphamsg.vn trận an ninh nhân dân, lực lượng vũ trang, khu vực phòng thủ, góp phần đảvanphongphamsg.vn bảo vững chắc chắn Tổ quốc.

Đại tá HOÀNG vanphongphamsg.vnẠNH DU, học viện Quốc phòng_________________

1 - Phan Huy Chú – Lịch triều Hiến chương nhiều loại chí, Tập III, Nxb KHXH, H. 1992, tr. 07.

2 - Sđd, Tập I, tr. 192.

3 - Sđd, Tập I, tr. 192

4 - Viện lịch sử dân tộc Quân sự nước ta – Nghệ thuật lịch sử vẻ vang quân sự vn cổ, trung đại, Tập 1, Nxb QĐND, H. 1985, tr. 71.

5 - Sđd, tr. 71.

Xem thêm: Những Đoạn Mở Bài Gián Tiếp Tả Chiếc Đồng Hồ Báo Thức Lớp 5 Ngắn Gọn

6 - Quốc sử cửa hàng triều Nguyễn – Khâvanphongphamsg.vn định Việt sử thông giávanphongphamsg.vn cưng cửng vanphongphamsg.vnục, Tập I, Nxb GD, H.1998, tr. 223.