Công Thức Tính Lực Tương Tác Giữa 2 Điện Tích

  -  

Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm là lực Culông: F = 9.109

*
 (trong điện môi lực giảm đi ε lần so với vào chân không).

Bạn đang xem: Công thức tính lực tương tác giữa 2 điện tích

- Hai điện tích tất cả độ lớn cân nhau thì: |q1| = |q2|

Hai năng lượng điện tích có độ lớn đều bằng nhau nhưng trái vết thì: q1 = -q2

Hai năng lượng điện tích bằng nhau thì: q1 = q2

Hai năng lượng điện tích cùng dấu: q1q2 > 0 → |q1q2| = q1q2.

Hai năng lượng điện trái dấu: q1q2 > 0 → |q1q2| = -q1q2.

- Áp dụng hệ thức của định luật Coulomb nhằm tìm ra |q1.q2| kế tiếp tùy đk bài toán chúng ra sẽ tìm được q1 và q2.

- nếu như đề bài bác chỉ yêu mong tìm độ phệ thì chỉ cần tìm |q1|;|q2|

► Bài toán mang lại tích độ to 2 đt và tổng độ bự 2 đt thì AD hệ thức Vi-ét:

*
 thì q12 – Sq1 + p. = 0.

► các công thức bên trên được áp dụng trong số trường hợp:

+ những điện tích là điện tích điểm.

+ những quả ước đồng chất, tích điện đều, lúc đó ta coi r là khoảng cách giữa hai trung khu của quả cầu.

*Ví dụ

Ví dụ 1: Ví dụ 1: Hai năng lượng điện điểm q1 = 2.10-8 C, q2 = -10-8 C. Đặt cách nhau 20 cm trong không khí. Xác định lực liên tưởng giữa chúng?

Hướng dẫn:

*

Lực liên quan giữa hai năng lượng điện điểm q1 và q2 là F→12 và F→21 có:

+ Phương là đường thẳng nối hai năng lượng điện điểm.

+ Chiều là lực hút

+ Độ lớn 

*
 = 4,5.10-5 N.

Ví dụ 2: Ví dụ 2: Hai năng lượng điện đặt phương pháp nhau một khoảng r trong bầu không khí thì lực tác động giữa chúng là 2.10-3 N. Nếu khoảng cách đó mà đặt trong môi trường thiên nhiên điện môi thì lực địa chỉ giữa chúng là 10-3 N.

a. Xác minh hằng số điện môi.

b. Để lực can hệ giữa hai điện tích đó khi để trong điện môi bởi lực tương tác giữa hai năng lượng điện tích lúc để trong không khí thì khoảng cách giữa hai điện tích là bao nhiêu? Biết khoảng cách giữa hai năng lượng điện này trong bầu không khí là 20 cm.

Hướng dẫn:

*

a. Ta bao gồm biểu thức lực cửa hàng giữa hai điện tích trong ko khí cùng trong điện môi được xác định bởi

*

b. Để lực liên hệ giữa hai điện tích khi để trong năng lượng điện môi bằng lực cửa hàng giữa hai năng lượng điện khi ta để trong bầu không khí thì khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích hiện giờ là r"

*

Ví dụ 3: Ví dụ 3: trong nguyên tử Hidro, electron hoạt động tròn đa số quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn có nửa đường kính 5.10-9 cm.

a. Xác minh lực hút tĩnh năng lượng điện giữa electron và hạt nhân.


b. Khẳng định tần số chuyển động của electron. Biết khối lượng của electron là 9,1.10-31 kg.

Hướng dẫn:

*

a. Lực hút tĩnh điện giữa electron cùng hạt nhân:

*

b. Tần số vận động của electron:

Electron chuyển động tròn quanh phân tử nhân, nên lực tĩnh điện đóng phương châm là lực hướng tâm

*
 = 4,5.1016 rad/s

Vật f = 0,72.1026 Hz

Ví dụ 4: Ví dụ 4: Hai năng lượng điện q1 và q2 đặt giải pháp nhau đôi mươi cm trong không khí, bọn chúng đẩy nhau một lực F = 1,8 N. Biết q1 + q2 = -6.10-6 C với |q1| > |q2|. Xác minh dấu của năng lượng điện q1 và q2. Vẽ những vecto lực điện tác dụng lên các điện tích. Tính q1 và q2.

Hướng dẫn:

*

Hai năng lượng điện đẩy nhau nên chúng thuộc dấu, còn mặt khác tổng hai năng lượng điện này là số âm cho nên có hai năng lượng điện tích rất nhiều âm:

*

+ Kết hợp với giả thuyết q1 + q2 = -6.10-6 C, ta bao gồm hệ phương trình

*
 vì |q1| > |q2| ⇒ 
*

Ví dụ 5: Ví dụ 5: Hai điện tích điểm tất cả độ lớn bằng nhau được để trong không khí cách nhau 12 cm. Lực liên can giữa hai năng lượng điện đó bởi 10 N. Đặt hai điện tích đó trong dầu cùng đưa bọn chúng lại giải pháp nhau 8 centimet thì lực hệ trọng giữa chúng vẫn là 10 N. Tính độ lớn của những điện tích với hằng số điện môi của dầu.

Hướng dẫn:

*

+ Lực hệ trọng giữa hai năng lượng điện tích khi để trong ko khí

*

+ lúc đặt trong điện môi nhưng mà lực liên can vẫn ko đổi đề nghị ta có: 

*

Ví dụ 6: Ví dụ 6: nhì quả cầu nhỏ dại giống giống hệt bằng sắt kẽm kim loại A với B để trong ko khí, tất cả điện tích lần lượt là q1 = -3,2.10-7 C, q2 = 2,4.10-7 C, phương pháp nhau một khoảng tầm 12 cm.

Xem thêm: Cách Xác Định Tọa Độ Tâm Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác Trong Không Gian

 a. Khẳng định số electron thừa cùng thiếu sống mỗi quả mong và lực địa chỉ giữa chúng.

b. Mang đến hai quả cầu tiếp xúc năng lượng điện với nhau rồi đặt về nơi cũ. Khẳng định lực liên quan tĩnh điện giữa hai quả ước đó.

Hướng dẫn:

*

a. Số electron thừa làm việc quả mong A là: 

*
 = 2.1012 electron

Số electron thiếu làm việc quả cầu B là 

*
 = 1,5.1012 electron

Lực xúc tiến tĩnh năng lượng điện giữa nhị quả ước là lực hút, tất cả độ lớn 

*
 = 48.10-3 N.

b. Lực ảnh hưởng giữa chúng hiện nay là lực hút 

*
 = 10-3 N.

B. Bài xích tập

Câu 1: bí quyết của định vẻ ngoài Culông là

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: Đồ thị diễn lực thúc đẩy Culông thân hai điện tích quan hệ với bình phương khoảng cách giữa hai năng lượng điện là đường:

A. Hypebol. B. Thẳng bậc nhất. C. Parabol. D. Elíp

Câu 3: xác định nào tiếp sau đây không đúng khi nói đến lực xúc tiến giữa hai điện tích điểm trong chân không?


A. Bao gồm phương là con đường thẳng nối hai năng lượng điện tích

B. Gồm độ phệ tỉ lệ cùng với tích độ khủng hai năng lượng điện tích

C. Tất cả độ phệ tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích

D. Là lực hút lúc hai điện tích trái dấu.

Câu 4: khoảng cách giữa một proton và một electron là r = 5.10-9 cm, coi rằng proton với electron là những điện tích điểm. Tính lực điện địa chỉ giữa chúng

A. 9,216.10-12 N. B. 4,6.10-12 N. C. 9,216.10-8 N. D. 4,6.10-10 N.

Câu 5: Hai năng lượng điện điểm q1 = +3 μC với q2 = -3 μC, đặt trong dầu ( ε = 2) giải pháp nhau một khoảng r = 3 cm. Lực cửa hàng giữa hai năng lượng điện đó là

A. 5N B. 25N C. 30N D. 45N

Câu 6: Hai điện tích điểm đều bằng nhau được để trong nước ( ε = 81) cách nhau 3cm. Lực đẩy thân chúng bằng 0,2.10-15 N. Hai điện tích đó là

A. 4,472.10-8 C. B. 4,472.10-9 C. C. 4,025.10-8 C. D. 4,025.10-9 C.

Câu 7: nhì quả cầu bé dại giống nhau, mỗi đồ vật thừa một electron. Tìm khối lượng mỗi quả ước để lực tĩnh điện bởi lực thu hút giữa chúng. Mang đến G = 6,67.10-11 m3/kg.s

A. 2,86.10-9 kg B. 1,86.10-9 kg C. 4,86.10-9 kg D. 9,86.10-9 kg

Câu 8: Tính lực liên hệ điện, lực thu hút giữa electron cùng hạt nhân vào nguyên tử Hyđrô, biết khoảng cách giữa chúng là 5.10-9 cm, cân nặng hạt nhân bằng 1836 lần cân nặng electron.

A. Fđ = 7,2.10-8 N, Fh = 34.10-48 N. B. Fđ = 9,2.10-8 N, Fh = 36.10-51 N.

C. Fđ = 9,2.10-8 N, Fh = 41.10-48 N. D. Fđ = 10,2.10-8 N, Fh = 51.10-51 N.

Câu 9: Hai năng lượng điện điểm nằm yên trong chân không chúng cửa hàng với nhau một lực F. Bạn ta thay đổi yếu tố q1, q2, r thấy lực địa chỉ đổi chiều nhưng mà độ bự không đổi. Hỏi các yếu tố trên đổi khác như gắng nào?

A. Q1’ = -q1, q2’ = 2q2, r’ = r/2 . B. Q1’ = q1/2, q2’ = -2q2, r’ = 2r.

C. Q1’ = -2q1, q2’ = 2q2, r’ = 2r. D. Những yếu tố ko đổi.

Câu 10: nhị quả cầu kim loại nhỏ dại tích điện cách nhau 2,5 m trong bầu không khí chúng liên hệ với nhau bởi vì lực 9 mN. Mang lại hai quả mong tiếp xúc nhau thì điện tích của từng quả cầu bởi -3 μC. Tìm năng lượng điện tích của các quả cầu ban đầu:

A. Q1 = -6,8 μC ; q2 = 3,8 μC. B. Q1 = 4 μC ; q2 = -7 μC.

Xem thêm: Trình Bày Những Việc Làm Của Nhà Trần Để Phục Hồi Và Phát Triển Kinh Tế

C. Q1 = -1,34 μC ; q2 = -4,66 μC. D. Q1 = 2,3 μC ; q2 = -5,3 μC.

Đáp án

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

A

C

C

D

D

B

C

C

C


1. Bài bác Tập Điện Tích -Điện ngôi trường (P2) 2. Bài xích Tập Điện Tích- Điện ngôi trường (p1) 3. Điện thế 4. Điện trường 5. Bài Tập Định nguyên tắc Culomb 6. Bài Tập Lực lôi cuốn (p2) 7. Bài Tập Lực cuốn hút (p1)