Công thức tính lực ma sát trên mặt phẳng nghiêng

     
I. Phương phdẫn giải chungCho hệ quy chiếu Oxy với Ox là trục tuy nhiên tuy vậy cùng với phương diện phẳng vận động. Trục Oy là trục vuông góc cùng với gửi độngPhân tích các lực tác dụng lên trang bị.Công thức lực ma sát: F$_ms$ = (mu _t).NÁp dụng phương trình định phép tắc II: (overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + ... + overrightarrow F_n = m.overrightarrow a ) (1)Chiếu (1) lên trục Ox:(F_1x + F_2x + ... + F_nx = m.a) (2)Chiếu (1) lên Oy: (F_1y + F_2y + ... + F_ny = 0) (3)Từ (2) cùng (3) suy ra đại lượng đề nghị tìmcũng có thể vận dụng các công thức về hoạt động trực tiếp thay đổi đều: $v = v_0 + at$; $v^2 - v_0^2 = 2as$; $s = v_0t + extstyle1 over 2at^2$Trường hợp: khi đồ vận động đi lên mặt phẳng nghiêng một góc αChọn hệ quy chiếu Oxy hệt như hình mẫu vẽ, chiều dương là chiều đưa động
*

Vật chịu đựng tính năng của các lực $overrightarrow N ;overrightarrow P.. ;overrightarrow f _ms$Theo định nguyên lý II newton ta có: $overrightarrow N + overrightarrow P.. + overrightarrow f _ms = moverrightarrow a $Chiếu Ox ta gồm $ - P_x - f_ms = ma$$ Rightarrow - Psin altrộn - mu N = maeginarray*20c&(1)endarray$Chiếu Oy: $N = P_y = Pcos alpha eginarray*20c&(2)endarray$Ttuyệt (2) vào (1): $ Rightarrow - Psin altrộn - mu Pcos alpha = ma$$ Rightarrow a = - gsin 30^0 - mu gcos 30^0 = - 10.frac12 - 0,2.10.fracsqrt 3 2 = - 6,73left( m/s^2 ight)$khi lên đến vị trí tối đa thì $v = 0left( m/s ight)$Áp dụng cách làm $v = v_0 + at Rightarrow t = fracv - v_0a = frac0 - 2 - 6,73 approx 0,3left( s ight)$b) Áp dụng công thức $s = v_0t + frac12at^2 = 2.0,3 + frac12.left( - 6,73 ight).0,3^2 = 0,3left( m ight)$Câu 2:
Cho một phương diện phẳng nghiêng một góc $alpha = 30^0$.Dặt một thứ có cân nặng 6kg rồi tính năng một lực là 48N song tuy vậy với khía cạnh phẳng nghiêng khiến cho thứ hoạt động tăng trưởng nkhô nóng dần dần phần lớn, biết hệ số ma liền kề giữa đồ vật cùng khía cạnh phẳng nghiêng là 0,3. Xác định quãng đường vật đi được trong giây thứ 2.

Bạn đang xem: Công thức tính lực ma sát trên mặt phẳng nghiêng


*

Chọn hệ quy chiếu Oxgiống hệt như mẫu vẽ, chiều dương là chiều hoạt động. Vật Chịu công dụng của các lực $overrightarrow N ;overrightarrow P $Theo định lý lẽ II newton ta có: $overrightarrow N + overrightarrow Phường = moverrightarrow a _1$Chiếu Ox ta bao gồm : $P_x = ma_1$$ Rightarrow Psin alpha = ma_1$$ Rightarrow a_1 = gsin alpha = 10.frac510 = 5left( m/s^2 ight)$Vận tốc của trang bị ở chân dốc. Áp dụng công thức$v_1^2 - v_0^2 = 2a_1s$ $ Rightarrow v_1 = sqrt 2a_1s = sqrt 2.5.10 = 10left( m/s ight)$Lúc vận động trên mặt phẳng ngangChọn hệ quy chiếu Oxgiống hệt như hình vẽ , chiều dương (+) Ox là chiều hoạt động .Áp dụng định vẻ ngoài II Newton
*

Ta bao gồm $overrightarrow F _ms + vec N + vec Phường = mvec a_2$Chiếu lên trục Ox:$ - F_ms = ma_2 Rightarrow - mu .N = ma_2eginarray*20c&left( 1 ight)endarray$Chiếu lên trục Oy: N – Phường. = 0 ( Rightarrow )N = P.. = mg$ Rightarrow a_2 = - mu g = - 0,1.10 = - 1left( m/s^2 ight)$Để đồ gia dụng tạm dừng thì $v_2 = 0left( m/s ight)$Áp dụng công thức: $v_2^2 - v_1^2 = 2a_2.s_2 Rightarrow s_2 = frac - 10^22.left( - 1 ight) = 50left( m ight)$ và $v_2 = v_1 + a_2t Rightarrow t = frac - 10 - 1 = 10left( s ight)$Câu 4:
Một vật dụng tđuổi từ đỉnh một dốc phẳng lâu năm 50m, chiều cao 25m xuống không gia tốc đầu, hệ số ma sát thân vật dụng với mặt phẳng nghiêng là 0,2. Xác định thời hạn đồ gia dụng trượt hết chiều dài của dốc với tốc độ của thứ kia sinh hoạt cuối chân dốc.
Ta gồm $sin alpha = frac2550 = frac12;cos = fracsqrt 50^2 - 25^2 50 = fracsqrt 3 2$Chọn hệ quy chiếu Oxy hệt như hình mẫu vẽ, chiều dương là chiều đưa động
Vật Chịu đựng tác dụng của các lực $overrightarrow N ;overrightarrow P ;overrightarrow f _ms$Theo định dụng cụ II newton ta có:$overrightarrow N + overrightarrow P + overrightarrow f _ms = moverrightarrow a $Chiếu Ox ta có: $P_x - f_ms = ma$$ Rightarrow Psin alpha - mu N = maeginarray*20c&(1)endarray$Chiếu Oy: $N = P_y = Pcos alpha eginarray*20c&(2)endarray$Txuất xắc (2) vào (1) $ Rightarrow Psin altrộn - mu Pcos altrộn = ma$$ Rightarrow a = gsin altrộn - mu gcos altrộn $ $ Rightarrow a = 10.frac12 - 0,2.10fracsqrt 3 2 = 3,27left( m/s^2 ight)$Vì bắt đầu tđuổi nên $v_0 = 0left( m/s ight)$Áp dụng: $s = frac12a.t^2 Rightarrow t = sqrt frac2sa = sqrt frac2.503,27 approx 5,53left( s ight)$Mà $v = v_0 + at = 0 + 3,27.5,53 = 18,083left( m/s ight)$Câu 5:
Cho một phương diện phẳng nghiêng một góc $30^0$ đối với phương ngang với tất cả chiều dài 25m. Đặt một thiết bị trên đỉnh mặt phẳng nghiêng rồi mang đến tđuổi xống thì bao gồm vận tốc sinh sống cuối chân dốc là $10left( m/s ight)$. Xác định thông số ma giáp thân vật và phương diện phẳng nghiêng. Cho $g = 10left( m/s^2 ight)$
Áp dụng công thức$v^2 - v_0^2 = 2as Rightarrow a = fracv^2 - v_0^22s = frac10^2 - 0^22.25 = 2left( m/s^2 ight)$Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình mẫu vẽ, chiều dương là chiều gửi độngVật chịu đựng chức năng của các lực $overrightarrow N ;overrightarrow Phường. ;overrightarrow f _ms$
Theo định cơ chế II newton ta có:$overrightarrow N + overrightarrow Phường + overrightarrow f _ms = moverrightarrow a $Chiếu Ox ta có: $P_x - f_ms = ma$$ Rightarrow Psin altrộn - mu N = maeginarray*20c&(1)endarray$Chiếu Oy: $N = P_y = Pcos altrộn eginarray*20c&(2)endarray$Tgiỏi (2) vào (1) $ Rightarrow Psin altrộn - mu Pcos alpha = ma$$ Rightarrow a = gsin altrộn - mu gcos alpha $ $ Rightarrow 2 = 10.sin 30^0 - mu .10.cos30^0 Rightarrow mu approx 0,35$Câu 6:
Cho một đồ tđuổi trường đoản cú đỉnh của mặt phẳng nghiêng nhiều năm 40m cùng nghiêng một góc (altrộn )=30$^0$ so với phương diện ngang. Lấy g=10m/s$^2$.

Xem thm: Bồi Dưỡng Hsg Toán Tính Nhanh Lớp 3 Có Đáp Án, Chuyên Đề Bài Tập Tính Nhanh

a)Tính gia tốc của đồ Khi đồ gia dụng trượt mang đến chân khía cạnh phẳng nghiêng biết thông số ma liền kề thân vật với mặt hẳng nghiêng là 0,1b) Tới chân mặt phẳng nghiêng đồ liên tiếp trượt cùng bề mặt phẳng ngang với hệ số ma gần cạnh 0,2. Tính quãng lối đi thêm cho đến khi dừng lại hẳn.

Xem thêm: Bật Mí Các Chủ Đề Hay, Hot, Hấp Dẫn Nhất Hiện Nay, Các Đề Tài Thuyết Trình Hấp Dẫn Và Thú Vị Nhất


Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình mẫu vẽ, chiều dương là chiều chuyển động. Vật Chịu đựng công dụng của những lực $overrightarrow f_ms ;overrightarrow N ;overrightarrow Phường. $
Theo định luật pháp II newton ta có:$overrightarrow f _ms + overrightarrow N + overrightarrow P = moverrightarrow a _1$Chiếu Ox ta có : $P_x - f_ms = ma_1$$ Rightarrow Psin altrộn - mu N = ma_1$Chiếu Oy ta có: $N = P_y = Pcos altrộn $$ Rightarrow a_1 = gsin alpha - mu gcos alpha $$ Rightarrow a_1 = 10.frac12 - 0,1.10.fracsqrt 3 2 = 4,134left( m/s^2 ight)$Vận tốc của thiết bị nghỉ ngơi chân dốc. Áp dụng công thức$v_1^2 - v_0^2 = 2a_1s$ $ Rightarrow v_1 = sqrt 2a_1s = sqrt 2.4,134.40 approx 18,6left( m/s ight)$b) Chọn hệ quy chiếu Oxgiống hệt như hình mẫu vẽ , chiều dương (+) Ox là chiều vận động .Áp dụng định cách thức II Newton
Ta bao gồm $overrightarrow F _ms + vec N + vec P.. = mvec a_2$Chiếu lên trục Ox:$ - F_ms = ma_2 Rightarrow - mu .N = ma_2eginarray*20c&left( 1 ight)endarray$Chiếu lên trục Oy: N – Phường = 0 ( Rightarrow )N = P = mg$ Rightarrow a_2 = - mu g = - 0,2.10 = - 2left( m/s^2 ight)$Để đồ dùng dừng lại thì $v_2 = 0left( m/s ight)$Áp dụng công thức: $v_2^2 - v_1^2 = 2a_2.s_2 Rightarrow s_2 = frac - 18,6^22.left( - 2 ight) = 86,5left( m ight)$
quý khách cần singin hoặc ĐK để comment.
Chia sẻ:FacebookTwitterGoogle+RedditPinterestTumblrLink
Tác giảChủ đề tương tựDiễn đànBình luậnNgày
*
*
*
*
*

Chuyên mục: Giải bài tập