CÔNG THỨC TÍNH LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO

  -  

Lực bọn hồi là lực được hình thành khi vật bầy hồi bị trở nên dạng, có xu thế chống lại tại sao gây ra đổi thay dạng bọn hồi.

Bạn đang xem: Công thức tính lực đàn hồi của lò xo

Theo đó, phát triển thành dạng đàn hồi là những trở nên dạng có tác dụng khôi phục lại hình dạng ban sơ khi chưa có lực tác dụng vào.
1. Lực đàn hồi là gì?

Lực bọn hồi là lực xuất hiện thêm khi một đồ dùng bị trở thành dạng bầy hồi, có xu hướng chống lại tại sao gây ra biến dạng đàn hồi.

2. Bí quyết tính lực bầy hồi:

Fđh = k.|Δl|


Trong đó: k – là độ cứng của lò xo.

|Δl| – độ biến dị của lò xo.

+ Lực đàn hồi vì trọng lực: p = Fđh

⇔ m.g = k.|Δl| ⇔

*
*

3. Đặc điểm lực lũ hồi của lò xo

+ Lực đàn hồi xuất hiện lúc lò xo bị biến dạng và tác dụng lên các vật tiếp xúc hoặc gắn với nhì đầu của nó.

+ Lực đàn hồi có:

* Phương: dọc theo trục của lò xo.

* Chiều: ngược với ngoại lực tạo ra biến dạng. Tức là khi lò xo bị dãn, lực đàn hồi của lò xo hướng vào trong còn lúc bị nén, lực đàn hồi của lò xo hướng ra ngoài.

* Độ lớn: tuân theo định luật Hooke.

4. Định qui định Húc

+ trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.

Fdh=k.∆l

Trong đó

k là hệ số đàn hồi (độ cứng của lò xo) (N/m): phụ thuộc vào bản chất và kích thước của lò xo.∆l=l-l0 : độ biến dạng của lò xo (m);l: chiều dài khi biến dạng (m).lo: chiều dài tự nhiên (m).Fđh: lực đàn hồi (N).

Xem thêm: Truyện Ăn Hết Tiểu Bạch Thỏ 18+, Ăn Hết Tiểu Bạch Thỏ

5. Lực đàn hồi vào những trường hợp đặc biệt

- Đối với dây cao su thiên nhiên hay dây thép: lực đàn hồi chỉ xuất hiện lúc bị kéo dãn đề nghị gọi là lực căng dây.


- Đối với các mặt tiếp xúc: lực đàn hồi xuất hiện khi bị ép có phương vuông góc với bề mặt tiếp xúc gọi là phản lực đàn hồi.

6. Bài tập tính lực bọn hồi của lò xo, định chế độ Húc

Câu 1: khi nói về lực đàn hồi của lò xo. Phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Lực đàn hồi luôn luôn có chiều ngược với chiều biến dạng của lò xo.B. Vào giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi luôn tỉ lệ thuận với độ biến dạng.C. Lúc lò xo bị dãn, lực đàn hồi có phương dọc theo trục lò xo.D. Lò xo luôn lấy lại được hình dạng ban đầu khi thôi tác dụng lực.

Câu 2: Hai người cầm nhì đầu của một lực kế lò xo và kéo ngược chiều những lực bằng nhau, tổng độ lớn hai lực kéo là 100 N. Lực kế chỉ giá trị là

A. 50 N.B. 100 N.C. 0 N.D. 25 N.

Câu 3: Một vật có khối lượng 200 g được treo vào một lò xo theo phương thẳng đứng thì chiều dài của lò xo là đôi mươi cm. Biết khi chưa treo vật thì lò xo dài 18 cm. Lấy g = 10 m/s2. Độ cứng của lò xo này là

A. 200 N/m.B. 150 N/m.C. 100 N/m.D. 50 N/m.

Câu 4: Một lò xo có một đầu cố định, còn đầu cơ chịu một lực kéo băng 5 N thì lò xo dãn 8 cm. Độ cứng của lò xo là

A. 1,5 N/m.B. 120 N/m.C. 62,5 N/m.D. 15 N/m.

Câu 5. Một lò xo bao gồm một đầu cầm định. Lúc kéo đầu sót lại với lực 2N thì lò xo nhiều năm 22cm. Lúc kéo đầu còn lại với lực 4N thì lò xo lâu năm 24cm. Độ cứng của xoắn ốc này là:

A. 9,1 N/m.B. 17.102 N/m.C. 1,0 N/m.D. 100 N/m.

Câu 6. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 25 cm. Khi nén lò xo để nó có chiều dài đôi mươi cm thì lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N. Nếu lực đàn hồi của lò xo là 8 N thì chiều dài lò xo khi đó là


A. 23,0 cm.B. 22,0 cm.C. 21,0 cm.D. 24,0 cm.

Câu 7: Một vật có khối lượng 200 g được đặt lên đầu một lò xo có độ cứng 100 N/m theo phương thẳng đứng. Biết chiều dài tự nhiên của lò xo là trăng tròn cm. Bỏ qua khối lượng của lò xo, lấy g = 10 m/s2. Chiều dài của lò xo lúc này là

A. 22 cm.B. 2 cm.C. 18 cm.D. 15 cm.

Câu 8: Treo một vật khối lượng 200 g vào một lò xo thì lò xo có chiều dài 34 cm. Tiếp tục bổ sung thêm vật khối lượng 100 g vào thì lúc này lò xo dài 36 cm. Lấy g = 10 m/s2. Chiều dài tự nhiên và độ cứng của lò xo là

A. 33 centimet và 50 N/m.B. 33 cm và 40 N/m.C. 30 cm và 50 N/m.D. 30 cm và 40 N/m.

Xem thêm: Sức Mạnh Của Marketing Truyền Miệng (Word Of Mouth!), Marketing Truyền Miệng

Câu 9. Một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng 100 N/m và có chiều dài tự nhiên l40 cm. Giữ đầu bên trên của lò xo cố định và buộc vào đầu dưới của lò xo một vật nặng khối lượng 500 g, sau đó lại buộc thêm vào điểm chính giữa của lò xo đã bị dãn một vật thứ nhì khối lượng 500 g. Lấy g = 10 m/s2. Chiều dài của lò xo lúc đó là

A. 46 cm.B. 45,5 cm.C. 47,5 cm.D. 48 cm.

Câu 10: Một lò xo có độ cứng 100 N/m được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu dưới gắn với vật có khối lượng 1 kg. Vật được đặt trên một giá đỡ D. Ban đầu giá đỡ D đứng yên ổn và lò xo giãn 1 cm. Cho D chuyển động cấp tốc dần đều thẳng đứng xuống dưới với gia tốc 1 m/s2. Bỏ qua mọi ma sát và sức cản. Lấy g = 10 m/s2. Quãng đường mà giá đỡ đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến thời điểm vật rời khỏi giá đỡ và tốc độ của vật lúc đó là