Công thức hóa học 12

  -  

Tổng hợp bí quyết Hóa học tập 12 mà vanphongphamsg.vn giới thiệu dưới đây để giúp cho các em ôn tập kỹ năng một giải pháp hiệu quả, kim chỉ nan đúng trong quy trình ôn tập cùng giúp những em tiết kiệm chi phí tối đa thời gian học tập. Mong muốn Công thức Hóa 12 đã là phần đa người bạn bè thiết, cùng bạn đồng hành trên hành trình đoạt được mục tiêu 9+ môn Hóa học để giải nhanh các bài tập. Vậy sau đây là trọn bộ cách làm Hóa 12, mời chúng ta cùng thiết lập tại đây.

Bạn đang xem: Công thức hóa học 12


I. Một trong những công thức hóa học yêu cầu nhớ

*Mối tình dục giữa số mol(n) thể tích dd (Vdd) cùng nồng độ mol CM

*

*Mối tình dục giữa số mol(n), khối lượng (m) và khối lượng Mol(M):

*

*Mối quan hệ giữa số mol khí với thể tích khí nghỉ ngơi đktc.

*

* Số trieste sản xuất từ n axit với Glixerol =

*

II. Một số trong những công thức tính nhanh số đồng phân

1. Cách tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

Ankin là các hiđrocacbon ko no, mạch hở, vào phân tử đựng một link ba.CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối tía và không tồn tại đồng phân hình học.Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C với nối ba, mỗi C đang liên kết với 1 nhóm gắng (giống hoặc không giống nhau).


Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C sở hữu nối cha sẽ còn 2C và H là team thế.

C1C2
1C1C1 đồng phân
2CH1 đồng phân

Ta gồm 2 đồng phân ankin.

2) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:

Công thức:

Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n 3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

3) Số đồng phân andehit 1-1 chức no CnH2nO:

Công thức:

Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n 3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là công thức của anđehit no, đối kháng chức, mạch hở.

Với C3H6O: 23-3 = 1 đồng phân: CH3CH2CHO

Với C4H8O: 24-3 = 2 đồng phân: CH3CH2CH2CHO; (CH3)2CHCHO

4) Số đồng phân axit cacboxylict đối chọi chức no CnH2nO2:

Công thức:

Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n nH2nO2:

Công thức:

Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n nH2n+3N:

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n

3. Tính số triglixerit tạo bởi vì gilxerol với các axit cacboxylic béo:

Số trieste =

*

CHƯƠNG II: CACBOHIĐRAT

1. bí quyết chung của cacbohiđrat: Cn(H2O)m

2. Công thức ví dụ của một số cacbohiđrat:

+ Tinh bột (hoặc xenlulozơ): (C6H10O5)n giỏi C6n(H2O)5n.

+ Glucozơ (hoặc fructozơ): C6H12O6 hay C6(H2O)6.

+ Saccarozơ (hoặc mantozơ): C12H22O11 tuyệt C12(H2O)11.

CHƯƠNG III: AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

1. Công thức tổng thể amin no, đối kháng chức, hở: CnH2n+1NH2 tốt CnH2n +3N (n ≥ 1)

2. Tính số đồng phân amin solo chức no:

Số đồng phân amin CnH2n +3N =2n -1 (điều kiện: n max = xn

4. Tính khối luợng amino axit A (chứa n team NH2 cùng m đội COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch đựng a mol HCl, tiếp nối cho hỗn hợp sau làm phản ứng công dụng vừa đủ với b mol NaOH:

*

Lưu ý: (A): Amino axit (NH2)nR(COOH)m.

5. Tính cân nặng amino axit A (chứa n team NH2 với m nhóm COOH ) khi mang đến amino axit này vào dung dịch cất a mol NaOH, sau đó cho dung dịch sau phản nghịch ứng tính năng vừa đầy đủ với b mol HCl:

*

CHƯƠNG IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Công thức tính thông số trùng phù hợp polime

Giả sử polime gồm dạng (-A-)n

Ta có:

*

IV. Phương pháp Hóa 12 chương 5

1. Dãy vận động hóa học tập của kim loại

2. Quy tắc anpha

- trả sử gồm hai cặp lão hóa khử: Xx+/ X và Yy+/Y (trong đó cặp Xx+/ X đứng trước cặp Yy+/Y trong hàng điện hóa).

- Áp dụng luật lệ alpha

Phản ứng xảy ra theo chiều mũi thương hiệu như sau:


3. Công thức trình diễn định công cụ Faraday

Khối lượng chất giải phóng ở mỗi điện rất tỉ lệ với năng lượng điện lượng đi qua dung dịch cùng đương lượng của chất.

Xem thêm: Tóm Tắt Đoạn Trích Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga, Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga

*

Trong đó:

m: cân nặng chất giải hòa ở điện rất (gam)

A: khối lượng mol nguyên tử của hóa học thu được ở điện cực

n: số electron nhưng mà nguyên tử hoặc ion đã cho hoặc nhận

I: cường độ loại điện (A)

t: thời gian điện phân (s)

F: hằng số Faraday là điện tích của 1 mol electron hay năng lượng điện lượng cần thiết để 1 mol electron chuyển dịch trong mạch sống catot hoặc làm việc anot (F = 1,602.10-19.6,022.1023 ≈ 96500 C.mol-1)

V. Công thức Hóa 12 chương 6

1. Tính lượng kết tủa xuất hiện thêm khi kêt nạp hết lượng CO2 vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:

nkết tủa = nOH- – nCO2

Lưu ý: Điều kiện áp dụng công thức: nkết tủa CO2.

2. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi kêt nạp hết lượng CO2 vào dd chứa hỗn hợp NaOH cùng Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:

Trước hết tính nCO32- = nOH- – nCO2

Sau đó đối chiếu với nBa2+ hoặc nCa2+ để xem chất nào bội nghịch ứng hết

Điều kiện vận dụng công thức: nCO32- CO2

3. Tính VCO2 phải hấp thụ không còn vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 nhận được lượng kết tủa theo yêu thương cầu:

Trường phù hợp 1: nCO2 = n↓

Trường phù hợp 2: nCO2 = nOH- – n↓

4. Tính Vdd NaOH bắt buộc cho vào dd Al3+ để mở ra lượng kết tủa theo yêu thương cầu:

Trường hòa hợp 1: nOH- = 3n↓

Trường hợp 2: nOH- = 4n Al3+ – n↓

Lưu ý: Hai hiệu quả trên tương ứng với nhị trường vừa lòng NaOH sử dụng thiếu cùng NaOH cần sử dụng dư.

Trường thích hợp 1 ứng với kết tủa không đạt rất đại;

Trường hòa hợp 2 ứng cùng với kết tủa đang đạt cực to sau kia tan giảm một phần.

5. Tính Vdd HCl cần cho vào dd Na4 (hoặc NaAlO2) để lộ diện lượng kết tủa theo yêu thương cầu:

Trường vừa lòng 1: nH+ = n↓

Trường phù hợp 2: nH+ = 4nNa4- – 3n↓

VI. Phương pháp Hóa học 12 chương 7

1. Tính khối lượng muối sunfat thu được lúc hoà tan không còn hỗn hợp kim loại bởi H2SO4 loãng giải phóng H2:

m muốisunfat = m tất cả hổn hợp KL + 96.nH2

2. Tính cân nặng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loại bởi dd HCl giải tỏa H2:

m muối bột clorua = mhỗn thích hợp KL +71.nH2

3. Tính trọng lượng muối sunfat thu được lúc hoà tan hết tất cả hổn hợp oxit sắt kẽm kim loại bằng H2SO4 loãng:

mmuối sunfat = mhỗn thích hợp KL + 80.nH2SO4

4.Tính cân nặng muối clorua thu được khi hoà tung hết tất cả hổn hợp oxit sắt kẽm kim loại bằng dd HCl:

m muối bột clorua = mhỗn hợp KL + 27, 5.nHCl

5. Tính trọng lượng muối clorua thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp kim loại bằng dd HCl vừa đủ:


m muối bột clorua = mhỗn thích hợp KL + 35,5.nHCl

6. Tính trọng lượng muối sunfat thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp các kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng hóa giải khí SO2:

mmuối= mKL +96.nSO

7. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp các kim loại bằng H2SO4 đặc, nóng giải hòa khí SO2, S, H2S:

mmuối= mKL + 96.(nSO2 + 3nS + 4nH2S)

8. Tính số mol HNO3 cần dùng làm hòa tan láo lếu hợp các kim loại:

nHNO3 = 4nNO + 2nNO2 + 10nN2O +12nN2 +10nNH4NO3

Lưu ý:

+) Không tạo thành khí làm sao thì số mol khí đó bằng 0.

+) quý giá nHNO3 không phụ thuộc vào vào số kim loại trong láo lếu hợp.

+) bí quyết này chỉ cần sử dụng khi đến hỗn hợp kim loại công dụng với HNO3.

+) để ý khi công dụng với Fe3+ bởi Fe khử Fe3+ về Fe2+ yêu cầu số mol HNO3 đã dùng để làm hoà rã hỗn hợp kim loại nhỏ dại hơn đối với tính theo công thức trên. Chính vì thế phải nói rõ HNO3 dư từng nào %.

9. Tính số mol H2 SO4 đặc, lạnh cần dùng làm hoà tung 1 hỗn hợp kim loại dựa theo sản phẩm khử SO2 duy nhất:

nH2SO4 = 2nSO2

10. Tính cân nặng muối nitrat kim loại thu được khi đến hỗn hợp các kim loại công dụng HNO3 (không tất cả sự chế tạo thành NH4NO3):

mmuối = mKL + 62.(3nNO + nNO2 + 8nN2O +10nN2)

Lưu ý:

+) Không tạo thành khí nào thì số mol khí đó bằng 0.

+) Nếu gồm sự tạo ra thành NH4NO3 thì cộng thêm vào mNH4NO3 tất cả trong dd sau phản nghịch ứng.

11. Tính trọng lượng muối thu được khi cho hỗn hợp sắt và các oxit sắt tác dụng với HNO3 dư hóa giải khí NO:

mmuối=

*
 (mhỗn phù hợp + 24.nNO)

12. Tính cân nặng muối thu được lúc hoà tan hết hỗn hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng HNO3 đặc, nóng, dư giải tỏa khí NO2:

mmuối=

*
(mhỗn vừa lòng + 8nNO2)

Lưu ý:

+ tất cả hổn hợp không tuyệt nhất thiết buộc phải đủ bốn chất vẫn có thể áp dụng được công thức.

Xem thêm: Tổng Hợp Đoạn Văn Hay Về Mẹ Hay Và Ý Nghĩa Nhất, Tổng Hợp Đoạn Văn Ngắn Tả Mẹ Hay Và Ý Nghĩa Nhất

+ Dạng toán này, HNO3 đề xuất dư để muối chiếm được là fe (III). Ko được nói HNO3 toàn diện vì hoàn toàn có thể phát sinh fe dư khử Fe3+ về Fe2+ :

+ trường hợp giải phóng tất cả hổn hợp NO cùng NO2 thì cách làm là:

mmuối =

*
(mhỗn hòa hợp + 8nNO2 +24nNO)

13. Tính cân nặng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bởi H2SO4 đặc, nóng, dư hóa giải khí SO2:

mmuối =

*
(mhỗn phù hợp + 16nSO2)

Lưu ý: hỗn hợp không duy nhất thiết đề xuất đủ 4 hóa học vẫn có thể áp dụng được công thức.

14. Tính trọng lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hoá lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hoà tan không còn rắn X trong HNO3 loãng dư được NO:

mFe =

*
 (mhỗn đúng theo + 24nNO)

15. Tính trọng lượng sắt đã cần sử dụng ban đầu, biết oxi hoá lượng fe này bởi oxi được các thành phần hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết rắn X vào HNO3 loãng dư được NO2:

mFe=

*
 (mhh + 8nNO2)

16. Tính VNO (hoặc NO2) thu được khi cho hỗn hợp thành phầm sau phản bội ứng sức nóng nhôm (hoàn toàn hoặc không trả toàn) tính năng với HNO3:

nNO =

*
<3nAl + (3x -2y)nFexOy>

hoặc nNO2 = 3nAl + (3x -2y)nFexOy

17. Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí teo qua, nung nóng 1 thời gian, rồi hoà rã hết các thành phần hỗn hợp rắn sau phản nghịch ứng bằng HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

m =

*
(mx + 24nNO)

Lưu ý:

Khối lượng Fe2O3 lúc dẫn khí teo qua, nung nóng 1 thời gian, rồi hoà rã hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bởi HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

m =

*
 (mx + 24nNO)

18. Tính m gam Fe3O4 lúc dẫn khí co qua, nung nóng 1 thời gian, rồi hoà tung hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bởi H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:

m =

*
 (mx + 16nSO2)

Lưu ý:

Khối lượng Fe2O3 lúc dẫn khí teo qua, nung nóng 1 thời gian, rồi hoà tung hết các thành phần hỗn hợp rắn sau làm phản ứng bởi H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất: