CƠ QUAN QUAN TRỌNG NHẤT CỦA PHỤ NỮ

  -  

Đáp án với lời giải chính xác cho câu hỏi: “Cơ quan đặc biệt nhất của thanh nữ là gì?” cùng với loài kiến thức mở rộng do Top lời giải tổng hợp, biên soạn về Hội Liên hiệp thiếu phụ Việt phái mạnh là tài liệu hữu dụng dành cho mình đọc.

Bạn đang xem: Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ


Trả lời câu hỏi: Cơ quan quan trọng nhất của đàn bà là gì?

Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là Hội Liên hiệp đàn bà Việt Nam

Kiến thức xem thêm về Hội Liên hiệp thiếu nữ Việt Nam


1. Ra mắt về Hội Liên hiệp thanh nữ Việt Nam

Hội Liên hiệp thiếu phụ Việt nam giới (Hội) là tổ chức chính trị - làng hội trong hệ thống chính trị, tất cả tư cách pháp nhân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đại quang minh của các tầng lớp đàn bà Việt Nam; phấn đấu vị sự phát triển của thiếu nữ và đồng đẳng giới.

*
Cơ quan đặc trưng nhất của phụ nữ" width="628">

Hội là member của chiến trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Liên đoàn phụ nữ Dân chủ thế giới và Liên đoàn những tổ chức thiếu phụ ASEAN.

Từ những tổ chức tiền thân cho tới ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, Hội đoàn kết, vận động, tập hợp thoáng rộng các tầng lớp phụ nữ, vạc huy truyền thống cuội nguồn yêu nước, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, đóng góp thêm phần tích rất vào sự nghiệp xây dựng, đảm bảo Tổ quốc vn xã hội công ty nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Gần 90 năm xây cất và trưởng thành, Hội Liên hiệp thiếu phụ Việt phái nam đã tổ chức triển khai thành công 12 kỳ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc.

2. Lịch sử ra đời

Tháng 10 năm 1930, hội nghị Trung ương lần trước tiên của Đảng cùng sản Đông Dương sẽ ra nghị quyết về thiếu nữ vận động. Bản Nghị quyết nhấn mạnh: "Lực lượng cách mạng của phụ nữ là một chiếc lực lượng rất trọng yếu. Nếu quảng đại quần chúng phụ nữ không thâm nhập vào hầu như cuộc tranh đấu phương pháp mạng thì cách mạng không thắng lợi được. Vì vậy, nên công tác làm việc trong quần chúng thiếu nữ không đề nghị là một chiếc nhiệm vụ phụ thuộc của Đảng; công tác làm việc ấy chánh là một chiếc nhiệm vụ không hề nhỏ và hết sức trọng yếu". Nghị quyết này cũng xác định: "... Đảng phải tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ, đàn bà hiệp hội mục tiêu là mưu quyền mang lại phụ nữ, làm cho thiếu phụ triệt nhằm giải phóng".

Xem thêm: Mô Hình Trường Học Mới Tại Việt Nam, Mô Hình Trường Học Mới Việt Nam

Trung ương Đảng cùng sản Đông Dương còn đưa ra Điều lệ phụ nữ Liên hiệp Hội, trong số đó quy định: thiếu phụ Liên cộng đồng Đông Dương bao gồm một Ban Chấp hành ủy viên Đông Dương, năm Xứ đàn bà Hiệp hội (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, nam giới Kỳ, Lào, Cao Miên), một phân hội phụ nữ và một Ban Chấp hành ủy viên trong những thành phố hay mỗi phủ, huyện… Đây là cơ sở đầu tiên đề hình thành tổ chức thiếu phụ tại Việt Nam.

3. Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng:

1. Đại diện chăm lo, bảo đảm an toàn quyền, công dụng hợp pháp, đường đường chính chính của những tầng lớp phụ nữ, tham gia kiến tạo Đảng, tham gia thống trị Nhà nước.

2. Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, công ty trương của Đảng, chính sách, pháp luật trong phòng nước; vận động xã hội tiến hành bình đẳng giới.

Nhiệm vụ:

1. Tuyên truyền, giáo dục thiếu nữ về bao gồm trị, bốn tưởng, lý tưởng phương pháp mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống;thực hiệnđường lối, chủ trương của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật trong phòng nước, tham gia xây đắp Đảng, đơn vị nước, vạc triển kinh tế tài chính - thôn hội và đảm bảo an toàn Tổ quốc;

2. Vận động, cung cấp phụ nữ nâng cấp năng lực, trình độ, nâng cao đời sống đồ gia dụng chất, ý thức và xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc;

3. Tham vấn đề xuất, thâm nhập xây dựng, bội phản biện làng mạc hội và thống kê giám sát việc triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình, trẻ em và đồng đẳng giới;

4. Xây dựng, cải cách và phát triển tổ chức Hội vững vàng mạnh;

5. Đoàn kết, hợp tác với thiếu phụ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến cỗ trên nhân loại vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động:

- Hội Liên hiệp đàn bà Việt Nam tổ chức và vận động theo lý lẽ tự nguyện, dân chủ, liên hiệp, thống tốt nhất hành động.

Xem thêm: Xem Băng Hình Về Tập Tính Của Thú, Tập Tính Của Thú Chọn Lọc

- Cơ quan chỉ đạo Hội Liên hiệp thiếu phụ các cấp do thai cử lập ra, tổ chức triển khai và vận động theo nguyên tắc triệu tập dân chủ.