Cô Giáo Chia Kẹo Cho Các Cháu

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn vẫn xem: Cô giáo phân tách kẹo cho các cháu


Bạn đang xem: Cô giáo chia kẹo cho các cháu

*

Cô giáo phân tách kẹo cho các con cháu. Nếu chiamỗi con cháu 3 dòng kẹothì còn thừa 5 cái kẹo . Nếu phân chia mỗi cháu 4 cái kẹo thì thiếu thốn 12 mẫu kẹo. Hỏi cô giáo có từng nào dòng kẹo ?

- Nhớ giải rõ ràng cho bạn nha !
Xem thêm: Soạn Văn Bản Đánh Nhau Với Cối Xay Gió, Soạn Bài Đánh Nhau Với Cối Xay Gió

*

Cô giáo chia kẹo cho các con cháu. Nếu phân tách từng con cháu 3 mẫu thì quá 5 loại. Nếu chia mỗi cháu 4 dòng thì thiếu hụt 12 loại. Hỏi cô giáo hiện đang có từng nào loại kẹo?

Số kẹo đầy đủ để phân tách cho mỗi em 4 cái nhiều hơn số kẹo đầy đủ nhằm phân chia cho mỗi em 3 mẫu là

12 + 5 = 17 cái

Mỗi em phân chia 4 dòng nhiều hơn mỗi em phân chia 3 cái là 4 – 3 = 1 cái

Số em được phân tách kẹo 17 : 1 = 17 em

Số kẹo cô giáo có 17 x 3 + 5 =56 cái
Xem thêm: Truyện Cổ Tích Ngắn Cho Bé Nghe Mỗi Đêm, Truyện Cổ Tích

*

Nếu chia từng con cháu 3 loại kẹo quá 5 mẫu chia 4 cái kẹo thiếu thốn 12 cái

-ban sơ phân chia 3 dòng vượt 5 cái phân chia 4 loại thì 5 dòng kẹo vượt mang lại 5 bạn

-Thiếu 12 loại là có 12 bạn chưa chưa thừa nhận đầy đủ 4 cái kẹo

- Vậy gồm 12+5=17(học sinh)

Số chiếc kẹo là 17 x 3 +5= 56 cái

Vậy cô có 56 cái

-

cô giáo phân chia kẹo cho các con cháu .Nếu phân chia từng cháu 3 loại thì còn thừa 5 .Nếu từng con cháu 4 mẫu thì thiếu 12 chiếc Hỏi cô giáo hiện đang có từng nào chiếc kẹo

giáo viên chia kẹo cho các con cháu . ví như từng cháu bao gồm 3 chiếc kẹo thì quá 5 mẫu . nếu như mỗi cháu bao gồm 4 mẫu kẹo thì thiếu hụt 12 cái . hỏi cô giáo hiện đang có từng nào loại kẹo

Cô giáo phân tách kẹo cho các con cháu. Nếu chiaa từng con cháu 3 cái thì còn quá 5. Nếu phân tách mỗi cháu 4 cái thì thiếu 12 dòng. Hỏi cô giáo hiện đang có bao nhiêu chiếc kẹo ?

Cô giáo phân chia kẹo cho những con cháu. Nếu chiaa mỗi con cháu 3 loại thì còn thừa 5. Nếu phân tách mỗi con cháu 4 dòng thì thiếu thốn 12 mẫu. Hỏi cô giáo có bao nhiêu chiếc kẹo ?

Cô giáo chia kẹo cho những con cháu. Nếu chia mỗi con cháu 3 chiếc thì quá 5 mẫu. Nếu chia từng con cháu 4 cái thì thiếu hụt 12 cái. Hỏi cô giáo hiện có từng nào dòng kẹo

Cô giáo phân tách kẹo cho các con cháu. Nếu phân chia mỗi cháu 3 mẫu thì quá 5 loại. Nếu phân tách từng con cháu 4 cái thì 3 cháu ko được phân tách. Hỏi cô giáo hiện có từng nào loại kẹo?

Giải ví dụ nhé!

Cô giáo phân tách kẹo Tết cho các con cháu. Nếu cô chia cho mỗi con cháu 4 dòng kẹo thì còn quá 7 loại. Nếu cô phân chia cho từng cháu 5 dòng kẹo thì thiếu hụt 5 cái. Hỏi:

a) Lớp mẫu giáo hiện đang có bao nhiêu em ?

b) Tìm số kẹo cô đã chia

cô giáo phân chia kẹo đến con cháu. nếu như chia từng cháu 3 dòng thì quá 5 mẫu. nếu như chia từng cháu 4 chiếc thì thiếu hụt 12 dòng. hỏi cô bao gồm bao nhiêu mẫu kẹo.

bao gồm lời giải

Cô giáo chia kẹo cho các cháu. Nếu chia mỗi con cháu 3 cái thì vượt 5 dòng. Nếu chia từng cháu 4 mẫu thì 3 con cháu không được phân tách. Hỏi cô giáo có từng nào mẫu kẹo?Trả lời : Cô giáo hiện đang có ... chiếc kẹo.