Chuyển Đổi Câu Chu Dong Thanh Cau Bi Dong Tiếng Anh

  -  

Để thay đổi từ câu chủ dộng sang trọng bị động, chúng ta cần làm những bước sau: Bước 1: Xác định tân ngữ trong câu chủ động, đưa thành công ty ngữ câu bị động.

Bạn đang xem: Chuyển đổi câu chu dong thanh cau bi dong tiếng anh

Bước 2: Xác định thì (tense) vào câu dữ thế chủ động rồi chuyển động từ về thể tiêu cực như khuyên bảo ở trên.Bước 3: Chuyển đổi công ty ngữ trong câu chủ động thành tân ngữ thêm “by” phía trước. Những nhà ngữ không xác định chúng ta có thể bỏ qua như: by them, by people….

*
Ví dụ:

My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

*** lưu ý khi gửi sang câu bị động: 

1. Các nội động từ (Động từ ko yêu mong 1 tân ngữ nào) không được sử dụng ở bị động.Ví dụ: My leg hurts.2. Đặc biệt khi công ty ngữ chịu trách nhiệm chính của hành vi cũng không được chuyển thành câu bị động.The US takes charge (Nước Mỹ nhấn lãnh trách nhiệm)Nếu là fan hoặc trang bị trực tiếp tạo ra hành vi thì dùng by nhưng nếu là vật dụng gián tiếp tạo ra hành vi thì sử dụng with.

The bird was shot with the gun.The bird was shot by the hunter.

Xem thêm: Bài 32 : Các Khu Vực Châu Phi Địa Lí 7, Giải Địa Lí 7 Bài 32: Các Khu Vực Châu Phi

3. Trong một trong những trường hòa hợp to be/to get + P2 trọn vẹn không có nghĩa thụ động mà sở hữu 2 nghĩa:

Chỉ trạng thái, tình huống mà chủ ngữ đang gặp phải.

Could you please kiểm tra my mailbox while I am gone.He got lost in the maze of the town yesterday.

Chỉ vấn đề chủ ngữ tự làm cho lấy

The little boy gets dressed very quickly.– Could I give you a hand with these tires.– No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts.4. Các sự thay đổi về thời cùng thể đều nhằm mục tiêu vào cồn từ to be, còn phân trường đoản cú 2 duy trì nguyên.

to be made of: Được làm bằng (Đề cập đến chất liệu làm nên vật)

Ví dụ: This table is made of wood

to be made from: Được tạo ra sự từ (đề cập mang đến việc vật liệu bị biến đổi khỏi trạng thái thuở đầu để tạo ra sự vật)

Ví dụ: Paper is made from wood

to be made out of: Được làm bằng (đề cập mang đến quá trình tạo sự vật)

Ví dụ: This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs và milk.

to be made with: Được làm với (đề cập cho chỉ một trong số nhiều gia công bằng chất liệu làm nên vật)

Ví dụ: This soup tastes good because it was made with a lot of spices.5. Sáng tỏ thêm về phong thái dùng marry với divorce vào 2 thể: chủ động và bị động.Khi không tồn tại tân ngữ thì người Anh ưa sử dụng get maried với get divorced vào dạng informal English.

Xem thêm: Dùng Thuốc Atenolol Stada 50 Mg, Thuốc Atenolol Điều Trị Rối Loạn Nhịp Tim

Lulu and Joe got maried last week. (informal)

➤ Lulu and Joe married last week. (formal)Sau marry là một trong tân ngữ trực tiếp thì không tồn tại giới từ: To maryShe married a builder.Andrew is going to lớn divorce CarolaTo be/ get married/ lớn smb (giới từ “to” là bắt buộc)She got married to lớn her childhood sweetheart.He has been married khổng lồ Louisa for 16 years và he still doesn’t understand her.