Tập đọc: bóp nát quả cam

  -  

Giải bài bác 23: Đọc: Bóp nát trái cam SGK giờ Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường với vừa đủ lời giải toàn bộ các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ cùng câu, nói chuyện,....

Bạn đang xem: Tập đọc: bóp nát quả cam


*
Bài khác

Phần I

Khởi động:

Nói thương hiệu một người anh hùng nhỏ tuổi nhưng em biết.

Phương pháp giải:

Em phụ thuộc hiểu biết của bản thân nhằm trả lời.

Lời giải chi tiết:

Một số hero nhỏ tuổi mà em biết là anh Kim Đồng cùng anh Nguyễn Bá Ngọc.


Phần II

Bài đọc:

BÓP NÁT QUẢ CAM

Giặc Nguyên đến sứ thần sang vờ vịt mượn con đường để đánh chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược, è Quốc Toản cực kỳ căm giận.

Biết vua họp bàn vấn đề nước dưới thuyền rồng, Quốc Toản quyết đợi chạm mặt nhà vua xin tiến công giặc. Đợi mãi không gặp mặt được vua, cậu liều chết xô mấy fan lính gác, xăm xăm xuống bến.

Gặp vua, Quốc Toản quỳ xuống tâu:

- đến giặc mượn đường là mất nước. Xin đại vương cho đánh!

Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội.

*

Vua cho Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo:

- Quốc Toản làm phạm pháp nước, lẽ ra phải trị tội. Tuy thế còn trẻ mà đã biết lo vấn đề nước, ta gồm lời khen.

Nói rồi, vua ban cho Quốc Toản một trái cam.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán 9 Tập 2 0, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Trang 76

Quốc Toản tấm tức bước lên bờ: "Vua ban mang lại cam quý nhưng mà xem ta như con trẻ con, cấm đoán dự bàn vấn đề nước". Nghĩ đến quân giặc ngang ngược, cậu nghiến răng, nhị bàn tay bóp chặt.

Khi trở ra, Quốc Toản xoè tay đến mọi bạn xem cam quý. Cơ mà quả cam đã chín mềm từ bao giờ.

(Theo Nguyễn Huy Tưởng)

*

Từ ngữ

- Giặc Nguyên: giặc tự phương Bắc.

- Trần Quốc Toản (1267–1285): một thiếu niên anh hùng, gia nhập không chiến phòng giặc Nguyên.


Phần III

Trả lời câu hỏi:

Câu 1: è Quốc Toản xin chạm chán vua để làm gì?

Phương pháp giải:

Em phát âm phần đầu của câu chuyện.

Lời giải đưa ra tiết:

Trần Quốc Toản xin chạm chán vua để xin đánh giặc.


Câu 2

Câu 2: Tìm chi tiết cho thấy nai lưng Quốc Toản hết sức nóng lòng gặp vua.

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn è Quốc Toản hóng để được gặp mặt vua.

Xem thêm: Các Mạch Điện Lý Thú - Ghim Trên Kỹ Thuật Điện Tử

Lời giải chi tiết:

Chi tiết cho biết Trần Quốc Toản hết sức nóng lòng chạm chán vua là: Đợi mãi không chạm mặt được vua, cậu tức khắc xô mấy fan lính gác, xăm xăm xuống bến.