Phân Phối Chương Trình Tiếng Anh Lớp 4

  -  
Ngữ pháp là một bộ phận quan trọng đối với ngôn ngữ Anh, do đó học sinh cần phải nắm kỹ kiến thức ngay từ những ngày đầu học ngữ pháp. Bài viết này vanphongphamsg.vn sẽ tổng hợp kiến thức ngữ pháp tiếng Anh quan trọng, các dạng bài tập vận dụng trong chương trình học tiếng Anh lớp 4, giúp các em có được điểm số cao trong kì thi sắp tới.

Bạn đang xem: Phân phối chương trình tiếng anh lớp 4


*

Tiếng Anh lớp 4 là tổng hợp những kiến thức tiếng Anh cấp 1 mà con đã được học, hơn nữa còn là tiền đề quan trọng để con học tốt tiếng Anh ở các lớp sau, sẵn sàng cho kỳ thi chuyển cấp,...Bố mẹ và con hãy cùng vanphongphamsg.vn hệ thống hóa kiến thức, ôn tập lại với các dạng bài tập Ngữ pháp lớp 4 nhé!

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 4 (Cấu trúc ngữ pháp)

*

Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 4 có thể chia làm 3 phần chính: hỏi đáp, cách nói lời mời và cách đề nghị một người nào đó đi cùng. Bố mẹ cùng con cùng nắm kỹ nhé.

1. Hỏi – đáp

Trong tiếng Anh lớp 4, trọng điểm ngữ pháp tập trung chủ yếu vào Hỏi – Đáp. Phần hỏi đáp sẽ có nhiều cấu trúc trong từng trường hợp cụ thể trong giao tiếp.

Hỏi đáp về sức khỏe:

Để hỏi sức khỏe ai dạo này như thế nào, dùng cấu trúc sau:

Hỏi:How + to be + S (subject)?
Đáp:S + to be + fine/well/ bad, thanks.

-- Trường hợp chủ từ số nhiều you/we/they thì “to be” được chia thành “are”.-- Trường hợp chủ từ số ít he/she thì “to be” được chia thành “is”.-- Trường hợp chủ từ là I thì “to be” là “am”

Hỏi đáp về ai đó từ đâu tới:

Khi muốn biết ai từ đâu đến, dùng cấu trúc:

Hỏi: Where + to be + S + from?
Đáp:S+ to be +from + tên địa danh/ quốc gia

Hỏi đáp về quốc tịch:

Để hỏi về quốc tịch của một người, dùng cấu trúc sau để hỏi:

Hỏi:What nationality + to be + S?
Đáp:S + to be + quốc tịch.

Hỏi đáp hôm nay là ngày mấy:

Bạn muốn biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy, dùng cấu trúc sau để hỏi.

Hỏi: What is the date today?
Đáp: It is + the + ngày (số thứ tự) + of + tháng.

Hỏi đáp về ngày sinh nhật

Để hỏi về ngày sinh nhật ai đó, dùng cấu trúc sau.

Hỏi: When’s your/her/his birthday?
Đáp: (Có 2 cách) – It’s + in + tháng. (vào tháng …) – It’s + on + the + ngày (dùng số thứ tự) + of + tháng. (vào ngày… tháng…)

Hỏi đáp về trường, lớp, môn học

+ Hỏi về trường:

Hỏi:Where is + your (his/her) + school?
Đáp:It’s in + (tên đường) Street.

Ex: Where is his school? It’s in Lang Ha Street.

+ Hỏi về tên trường:

Hỏi: What’s the name of your (his/her) school?
Đáp:My (his/her) school is+ tên trường+ Primary school.

Ex: What's the name of your school? My school is Nguyen Du Primary school.

+ Hỏi về lớp:

Hỏi: What class are you in? (Bạn học lớp mấy?)
Đáp:I’m in class + N. (Tôi học lớp…)

Ex: What class are you in? I’m in class 4A

+ Hỏi về ai đó có môn học trong ngày:

Cách 1:

Chủ từ số nhiều: you/we/theyChủ từ số ít he/she
Hỏi:What subject do + S + have today? What subject does + S + has today?
Đáp:S + have + môn học.S + has + môn học.

Cách 2:
Chủ từ số nhiều: you/we/theyChủ từ số ít he/she
Hỏi: Do + S + have + môn học + today? Does + S + have + môn học + today?
Đáp:
Yes, S + does.No, S + doesn’t.

Hỏi đáp về yêu thích ai đó

Để biết hoạt động yêu thích, sở thích, môn học yêu thích, và đồ ăn thức uống ưa thích, lần lượt dùng các cấu trúc sau:

– Hỏi ai đó thích làm gì

Chủ từ số nhiềuChủ từ số ít
Hỏi: What do you like doing? What does he/she like doing?
Đáp:
He/She likes + V-ing

– Hỏi về sở thích

Hỏi:What is your hobby, tên người?
Đáp:I + like + V-ing.My hobby is + V-ing.

– Cách thêm đuôi - ING+ Thêm -ing sau động từ.Ex: go ➔ going, read ➔ reading, try ➔ trying,…+ Các động từ tận cùng là “e”, chúng ta bỏ “e” sau đó thêm đuôi “-ing”.Ex: write ➔ writing, type ➔ typing,…+ Các động từ tận cùng là“ie”, chúng ta đổi “ie” thành “y” rồi thêm “-ing”Ex: lie ➔ lying,+ Các động từ tận cùng“ee”, chúng ta chỉ cần thêm đuôi “-ing”.Ex: see ➔ seeing,+ Các động từ một âm tiết và tận cùng là ‘“phụ âm-nguyên âm-phụ âm”, thì ta gấp đôi phụ âm cuối rồi khi thêm “-ing” vào.Ex: run ➔ running, stop ➔ stopping, sit ➔ sitting,…

– Hỏi về môn học yêu thích

Chủ từ số nhiềuChủ từ số ít
Cách 1
What does he/she like doing?
Cách 2 Hỏi: Do + S+ like+ môn học? Đáp: Yes, S + do. No, S + don’tHe/She likes + V-ing

– Hỏi về đồ ăn thức uống ưa thích

Hỏi: What’s your (her/his/their) + favourite + food/drink?
Đáp: My (Her/His/Their) + favourite + food/drink + is + đồ ăn/thức uống. HoặcIt’s + đồ ăn/thức uống.

Hỏi đáp người khác đang làm gì tại thời điểm nói

Ngay tại thời điểm nói, dùng cấu trúc sau để hỏi ai đó đang làm gì.

Hỏi: What + to be + S + doing?
Đáp: S + to be + động từ – ing.

Hỏi đáp về ai đó ở đâu hay làm gì trong quá khứ

Để biết trong quá khứ, ai đó đã ở đâu hay làm gì ta sử dụng các cấu trúc sau để hỏi.

Xem thêm: Soạn Bài Bắc Sơn Ngữ Văn 9, Soạn Bài Bắc Sơn (Chi Tiết)

– Hỏi đáp về ai đó đã ở đâu

Hỏi: Where + to be + S + thời gian ở quá khứ?
Đáp:S + to be + nơi chốn/địa điểm.

Trường hợp chủ từ số nhiều you/they thì “to be” được chia thành “were”.-- Trường hợp chủ từ số ít he/she thì “to be” được chia thành “was”.--Trường hợp chủ từ là I thì “ to be” được chia thành “was”.

– Hỏi đáp ai đó đã ở đâu trong quá khứ:

Hỏi: What did + S + do + thời gian ở quá khứ?
Đáp:S+ V2/ V_ed.

Hỏi giờ:

Trong trường hợp muốn biết chi tiết về giờ, dùng cấu trúc hỏi giờ để hỏi. Có 2 cách hỏi giờ và các cách trả lời sau:

Hỏi: What time is it? / What’s the time?
Đáp:It’s + số giờ + o’clock. (giờ chẵn)It’s + số giờ + số phút. (giờ lẻ)It’s + số phút + past (after) + số giờ. (giờ quá) It’s + số phút + to + số giờ. (giờ kém)

Hỏi nghề nghiệp và nơi làm việc của ai đó

Để có thông tin về nghề nghiệp, nơi làm việc ai đó dùng các cấu trúc sau để hỏi.

– Hỏi nghề nghiệp

Hỏi: What + do/does + S + do?What is + tính từ sở hữu + (danh từ chỉ người) + job?
Đáp:S + am/is/are + nghề nghiệp.

– Hỏi nơi làm việc

Hỏi: Where + do/does + S + work?
Đáp:S + work/ works in + nơi làm việc

Lưu ý: --- Chủ từ I/We/They dùng work. ---Chủ từ He/She dùng works.

Hỏi đáp về ngoại hình, đặc điểm ai đó

Muốn biết đặc điểm ngoại hình ai đó như thế nào, hỏi bằng cấu trúc sau.

Hỏi: What + do/does + S+ look like?
Đáp:S + is/are + adj (tính từ mô tả ngoại hình)

Hỏi đáp giá tiền

Để biết số tiền cần trả khi mua hàng, dùng cấu trúc hỏi giá tiền.

Món hàng mua là số ít Mua nhiều món hàng
How much is it? How much are they?
It is + giá tiền. They are + giá tiền.

Hỏi đáp kế hoạch/dự định trong tương lai gần

Để hỏi về kế hoạch, dự định sắp làm trong thời gian ở tương lai đã xác định, dùng cấu trúc sau:

Hỏi: What + to be + S going to do?
Đáp:S + am/is/are + going to + V.

Hỏi đáp số điện thoại

Để biết số điện thoại ai đó để liên lạc dùng cấu trúc sau:

Hỏi: What’s + your (his/her) + phone number?
Đáp:

2. Lời mời

Tiếng Anh lớp 4 cũng dạy các con như thế nào để mời ai đó bằng tiếng Anh. Để mời ai đó ăn/uống hay đi đâu một cách lịch sự và biết cách trả lời một cách tế nhị, có các cấu trúc sau:

Mời ai đó ăn/uống

Mời Would you like some + đồ ăn/thức uống?
Đáp: Đồng ý: Yes, please.
Từ chối: No, thanks/ No, thank you.

Mời ai đó đi đâu
Mời Would you like to + V?
Đáp:
Đồng ý: -- I’d love to. -- That’s very nice. --That’s a great idea. -- Great! -- That sounds great.
Từ chối: -- Sorry, I can’t. -- Sorry, I’m busy. -- I can’t. I have to do homework.

3. Đề nghị ai đó đi đâu

Để đề nghị ai đó đi đâu cùng mình, dùng cấu trúc:

Let’s go to + the + danh từ chỉ nơi chốn.

BÀI TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 4

Như vậy, các con đã phần nào hệ thống hóa được lượng kiến thức Ngữ pháp “khổng lồ”. Và còn chần chừ gì nữa, hãy vận dụng những kiến thức trên, thử sức với các dạng bài tập sau các con nhé!


Chúc các bạn học sinh sẽ ôn tập thật tốt, nắm chắc kiến thức Tiếng Anh để lấy trọn điểm các bài tập về Ngữ pháp trên lớp cũng như các kỳ thi học thuật nhé!Trong quá trình giúp con tự ôn tập Tiếng Anh ở nhà, nguồn tài liệu rất phong phú và đa dạng, bố mẹ nên chọn sách, trang web phù hợp với độ tuổi, sở thích và trình độ hiện tại của con. Và để hành trình này trở nên dễ dàng theo lộ trình, định hướng phù hợp với từng độ tuổi, đối tượng học sinh, Bố mẹ nên chọn vanphongphamsg.vn - Trung tâm tiếng Anh uy tín - gần 10 năm cống hiến vì sự tiến bộ Tiếng Anh từng ngày của trẻ được phụ huynh tin tưởng an, an tâm chọn lựa.

Xem thêm: Trên Một Con Ếch Đã Mổ Để Nghiên Cứu Rễ, Bài 2 Trang 143 Sgk Sinh Học 8


Phụ huynh vui lòng đăng ký tại http://bit.ly/Tuvan_ams hoặc gọi điện tới tổng đài 024 7305 0384 để nhận được tư vấn từ chuyên gia.Trân trọng,vanphongphamsg.vn English Center