CHU VI DIỆN TÍCH CÁC HÌNH

  -  

Toán tè học: phương pháp tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng giúp những em học sinh tham khảo, hệ thống hóa kiến thức về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Chu vi diện tích các hìnhNhờ đó, đang biết cách vận dụng vào bài xích tập xuất sắc hơn, để ngày dần học xuất sắc môn Toán. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới phía trên của vanphongphamsg.vn:


Tổng hợp phương pháp tính diện tích, chu vi, thể tích các hình toán tè học

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích Hình thang7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích s Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: phường = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta rước chiều dài cùng chiều rộng nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh sẽ biết.


Công thức tính diện tích s Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta đem chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết DT search cạnh bằng cách lấy DT chia cạnh đã biết.


2. Tính chu vi, diện tích Hình vuông


Công thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ lâu năm một cạnh nhân với 4.

Mở rộng: nếu biết chu vi hình vuông, để tìm cạnh hình vuông vắn ta mang chu vi hình vuông chia 4.


Công thức tính diện tích s Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích hình vuông, ta rước độ dài một cạnh nhân với chủ yếu nó.

Mở rộng: ví như biết diện tích hình vuông, ta rất có thể tìm cạnh hình vuông bằng phương pháp nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta mang tổng nhị cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đang biết.


Công thức tính diện tích s Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích s hình bình hành, ta mang độ lâu năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết diện tích s hình bình hành, ta hoàn toàn có thể tính:

Độ lâu năm đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta lấy độ lâu năm cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình thoi, nhằm tìm cạnh hình thoi ta lấy chu vi chia 4.


Công thức tính diện tích Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thoi, ta lấy tích độ dài hai đường chéo cánh chia đến 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).


5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta rước độ nhiều năm 3 cạnh tam giác cộng lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình tam giác và 2 cạnh, ta search cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).

Xem thêm: Phân Tích Nhân Vật Ngô Tử Văn Trong Tác Phẩm Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên


Công thức tính diện tích s Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình tam giác, ta rước độ dài đáy nhân với độ cao rồi chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: trường hợp ta biết diện tích s hình tam giác, ta hoàn toàn có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta lấy độ dài các cạnh hình thang cùng lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình thang với độ dài 3 cạnh, ta có thể tìm cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng độ dài 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thang, ta lấy tổng độ lâu năm hai lòng nhân với độ cao rồi đem chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: trường hợp biết diện tích s hình thang, ta có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14 (hoặc lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân cùng với 3,14).

Mở rộng: nếu biết chu vi hình tròn, ta hoàn toàn có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích s hình tròn, ta lấy chào bán kinh nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích xung xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích 1 mặt của hình lập phương nhân cùng với 4.


Tính diện tích s toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích 1 phương diện của hình lập phương nhân cùng với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta đem cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhậtTính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = phường x c

Muốn tính diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi mặt dưới nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật cùng với 2 lần diện tích s đáy (cùng một đơn vị chức năng đo).


Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy chiều rài nhân cùng với chiều rộng rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình nón

Diện tích xung quanh hình nón được khẳng định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với nửa đường kính đáy hình nón (r) nhân với đường sinh hình nón (l). Đường sinh hoàn toàn có thể là một đường thẳng hoặc 1 đường cong phẳng. Với hình nón thì đường sinh gồm chiều lâu năm từ mép của vòng tròn mang lại đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký kết hiệu diện tích s xung xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có mức giá trị xê dịch là 3,14r: buôn bán kính dưới đáy hình nón cùng bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: mặt đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích xung xung quanh hình nón cộng với diện tích dưới mặt đáy hình nón. Do diện tích mặt dưới là hình tròn nên vận dụng công thức tính diện tích hình tròn là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta áp dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: ký hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: chào bán kính hình trụ đáy.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Tác Giả Hồ Chí Minh, Khái Quát Tác Giả Hồ Chí Minh

h: là mặt đường cao hạ từ bỏ đỉnh xuống tâm đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: chiều cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích s toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích s xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích s của hai đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: độ cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

Công thức tính diện tích mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích s mặt cầuV là thể tích hình cầur là nửa đường kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính phương diện cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
tè Ngọc
vanphongphamsg.vn
889
Lượt tải: 15.116 Lượt xem: 735.961 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết thiết lập về

Link vanphongphamsg.vn chính thức:

Toán đái học: phương pháp tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bản vanphongphamsg.vn Xem

Các phiên phiên bản khác và liên quan:


4 Bình luận
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới tuyệt nhất trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA