Cho V Lít Dung Dịch Naoh 2M

  -  Bạn đang xem: Cho v lít dung dịch naoh 2m

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp tất cả Zn cùng ZnO bằng dung dịch HNO3dư. Ngừng thí nghiệm không tồn tại khí bay ra, hỗn hợp thu được chứa 8g NH4NO3và 113,4g Zn(NO3)2. Phần trăm số mol của Zn trong lếu láo hợp ban đầu là


Câu 2:


Cho dung dịch NH3đến dư vào dung dịch đựng AlCl3và ZnCl2thu được kết tủa X. Nung X được hóa học rắn Y. đến luồng hiđro trải qua Y nung nóng vẫn thu được hóa học rắn nào trong những các hóa học sau?

Câu 3:


Cho 250 ml dung dịch NaOH 1M tính năng với 100 ml dung dịch ZnSO41M, sau bội phản ứng nhận được b gam kết tủa . Giá trị của b là

Câu 4:


Khi nhằm lâu trong không khí ẩm một vật bởi sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát sâu cho tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình nào sau đây?

Câu 5:


Số oxi hóa phổ cập của Ni trong hợp chất là

Câu 6:


Cho m gam các thành phần hỗn hợp bột Zn với Fe vào lượng dư hỗn hợp CuSO4. Sau khi dứt các phản ứng, lọc dồn phần dung dịch nhận được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo cân nặng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là

Câu 7:


Biết rằng ion Pb2+trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh sắt kẽm kim loại Pb với Sn được nối với nhau bởi dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì

Câu 8:


Cho luồng khí co (dư) qua lếu hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở ánh sáng cao. Sau phản nghịch ứng trả toàn, các thành phần hỗn hợp rắn sót lại là

Câu 9:


Chất nào tiếp sau đây không tính năng được với dung dịch NaOH?

Câu 10:


X là 1 trong hợp chất của Zn thường được sử dụng trong y học, với tác dụng làm thuốc giảm đau dây thần kinh, chữa căn bệnh eczema, bệnh ngứa,.... Chất X là

Câu 11:


Cho 200 ml hỗn hợp KOH 2M vào 300 ml dung dịch ZnCl21M, sau làm phản ứng nhận được a gam kết tủa. Giá trị của a là

Câu 12:


Hợp kim Cu-Sn được call là


Xem thêm: Bình Giải Ý Nghĩa Sao Cự Môn Ở Cung Phu Thê Nhất Định Là Cự Môn???

Câu 13:


Cho hỗn hợp FeCl2, ZnCl2tác dụng với dung dịch NaOH dư, tiếp nối lấy kết tủa nung trong bầu không khí đến khối lượng không đổi, hóa học rắn nhận được là chất nào sau đây?

Câu 14:


Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép bằng phương thức điện hóa người ta dùng sắt kẽm kim loại nào sau đây?

Câu 15:


Hỗn thích hợp bột X tất cả Cu, Zn. đến 0,25 mol X bội nghịch ứng với cùng 1 lượng dư hỗn hợp KOH loãng nóng, thì nhận được 3,36 lít khí H2(đktc). Phần trăm cân nặng của Cu trong X là
Hỏi bài xích
*

reviews
links
chính sách
liên kết
nội dung bài viết mới tuyệt nhất
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12


Xem thêm: Mi Thuat Lop 6 Bai 1 Vẽ Trang Tri, Mĩ Thuật Lớp 6 Bài 1

tuyển chọn sinh