CHO NĂM CHỮ SỐ 2 5 7 9 4. CÓ THỂ LẬP ĐƯỢC BAO NHIÊU SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ KHÁC NHAU TỪ CÁC CHỮ SỐ TRÊN

  -  

Vậy lập được tất cả các số gồm 4 chữ số khác nhau: (6 imes 6 imes 5 imes 4 = 720) (số)

Chọn B.

Bạn đang xem: Cho năm chữ số 2 5 7 9 4. có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên


Câu 2: Hỏi có thể lập được từng nào số tất cả 4 chữ số khác nhau, trong các số đó nhất thiết có mặt chữ số 5.

Xem thêm: Truyện Tranh Trạng Quỳnh Tập 1: Sao Sáng Xứ Thanh, Truyện Tranh Trạng Quỳnh

A (360)B (720)C (420)D (540)

Lời giải chi tiết:

Gọi số thoải mái và tự nhiên cần tìm là: (overline abcd )

( + )) TH1: (a = 5)

b tất cả 6 phương pháp chọn

c tất cả 5 phương pháp chọn

d có 4 biện pháp chọn

( Rightarrow 6 imes 5 imes 4 = 120) (cách chọn)

( + )) TH2: (b = 5)

a gồm 5 bí quyết chọn

c gồm 5 giải pháp chọn

d gồm 4 cách chọn

( + )) TH3: (c = 5)

a có 5 bí quyết chọn

b bao gồm 5 cách chọn

d tất cả 4 bí quyết chọn

( + )) TH4: (d = 5)

a tất cả 5 cách chọn

b tất cả 5 giải pháp chọn

c gồm 4 biện pháp chọn

( Rightarrow )TH2, TH3, TH4 số đông giống nhau và có số cách chọn bằng: (5 imes 5 imes 4 = 100) cách

Vậy lập được tất cả các số vừa lòng yêu cầu đề bài: (120 + 100 + 100 + 100 = 420) số

Chọn C.

Xem thêm: Cách Tính Chiều Cao Hình Tam Giác, Công Thức Tính Chiều Cao Tam Giác


*
thắc mắc trước thắc mắc tiếp theo
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - xem ngay


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép vanphongphamsg.vn nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.