Cho Hình Lăng Trụ Tam Giác Đều Abc.a’b’c’ Có Ab=A

  -  

Cho hình lăng trụ tam giác đông đảo ABC.A"B"C" có AB = a, góc thân nhị phương diện phẳng (A"BC) cùng (ABC) bởi 600 . Điện thoại tư vấn G là trung tâm của tam giác A’BC. Tính thể tích khối lăng trụ vẫn mang đến và tính nửa đường kính phương diện cầu ngoại tiếp tđọng diện GABC theo a
Bạn đang xem: Cho hình lăng trụ tam giác đều abc.a’b’c’ có ab=a

VABC.A’B’C’ =  R = 
VABC.A’B’C’ =  R = 


Xem thêm: Tải Về Những Chú Chó Bán Hàng Ebook Những Chú Chó Bán Hàng Pdf

VABC.A’B’C’ =  R = 


Xem thêm: Soạn Ngữ Văn 7 Bài Tục Ngữ Về Thiên Nhiên Và Lao Động Sản Xuất

VABC.A’B’C’ =  R = 

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải đưa ra tiết:

*

Thể tích khối lăng trụ:

Call D là trung điểm BC, ta có:

BC ⊥ AD ⇒ BC ⊥ A"D ⇒  = 600 . 

Ta có: AA" = AD.tan = 

*
:SABC = 
*

Do đó: VABC.A’B’C’ = SABC.AA’ = 

*

-Bán kính khía cạnh cầu nước ngoài tiếp tứ diện GABC. Điện thoại tư vấn H là trọng tâm tam giác ABC. Suy ra:

GA //AA" ⇒ GH ⊥ (ABC)

Hotline I là trọng tâm phương diện cầu ngoại tiếp tứ đọng diện GABC, ta tất cả I là giao điểm của GH cùng với mặt phẳng trung trực của đoạn AG.

điện thoại tư vấn E là trung điểm AG, ta có:

R = GI = 

*
 = 
*

Ta có: GH = 

*
 = 
*
; AH = 
*
;

GA2 = GH2 + AH2 = 

*
.

Do đó: R = 

*
.
*
 = 
*