Cho hình chóp sabcd có đáy là hình bình hành tâm o

  -  

Cho hình chóp S.ABCD gồm lòng ABCD là hình bình hành chổ chính giữa O. Tam giác SBD số đông. Một phương diện phẳng (P) tuy vậy tuy vậy với (SBD) và trải qua điểm I ở trong cạnh AC (ko trùng với A hoặc C). Thiết diện của (P) với hình chóp là hình gì?


*

Trong $(ABCD)$ qua $I$ kẻ $MN // BD $ (left( M in AB;N in AD ight))

Trong $(SAB)$ qua $M$ kẻ $MPhường // SB$ (left( Phường. in SA ight))

( Rightarrow left( MNP ight)//left( SBD ight) Rightarrow left( P.. ight) equiv left( MNP ight))

(left{ eginarraylleft( MNP ight) cap left( SAD ight) = NP\left( SBD ight) cap left( SAD ight) = SD\left( MNP ight)//left( SBD ight)endarray ight. Rightarrow NP//SD)

Theo định lí Ta-let ta có: (dfracMNBD = dfracAMAB = dfracAPAS = dfracMPSB = dfracNPSD)

Mà tam giác (SBD) hồ hết yêu cầu (SB = BD = SD Rightarrow MN = NPhường. = MP)

Vậy (Delta MNP) đa số.

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy là hình bình hành tâm o

Đáp án yêu cầu chọn là: d


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Chọn câu đúng :


Cho một con đường thẳng (a) song tuy nhiên cùng với phương diện phẳng (left( Phường ight)). Có từng nào phương diện phẳng cất (a) và tuy nhiên tuy nhiên cùng với (left( P ight))?


Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


Trong các ĐK sau, điều kiện nào kết luận (mpleft( alpha ight)//mpleft( eta ight))?


Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?


Cho nhì mặt phẳng tuy nhiên song (left( alpha ight)) với $left( eta ight)$, đường trực tiếp (a//left( altrộn ight)) . Có mấy vị trí kha khá của $a$ với (left( eta ight))?


Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng?


Hai đường thẳng $a$ cùng $b$ phía bên trong (mpleft( alpha ight)). Hai con đường trực tiếp $a’$ và $b’$ phía trong (mpleft( eta ight)). Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành trung ương O. Điện thoại tư vấn M, N, P theo máy từ bỏ là trung điểm của SA, SD với AB. Khẳng định như thế nào dưới đây đúng?


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành trung khu O. Tam giác SBD mọi. Một khía cạnh phẳng (P) song tuy nhiên cùng với (SBD) với trải qua điểm I nằm trong cạnh AC (ko trùng cùng với A hoặc C). Thiết diện của (P) với hình chóp là hình gì?


Cho những mệnh đề sau:

1. Qua một điểm không trực thuộc nhì mặt phẳng cắt nhau vẽ được nhất một con đường thẳng tuy nhiên tuy vậy cùng với hai mặt kia.

2. Ba đường thẳng đôi một giảm nhau thì xác định một phương diện phẳng.

Xem thêm: Thám Tử Lừng Danh Conan Phần 2 Tập 75, Thám Tử Lừng Danh Conan

3. Qua một điểm ko thuộc hai tuyến đường thẳng chéo cánh nhau vẽ được độc nhất một mặt phẳng song song với hai tuyến đường thẳng kia.

4. Ba mặt phẳng riêng biệt giảm nhau theo ba giao con đường rõ ràng thì bố giao tuyến đó hoặc đồng quy hoặc tuy vậy song.

Xem thêm: Chùm Chuyện: Nhân Quả Báo Ứng, 10 Chuyện Nhân Quả Báo Ứng Có Thật P2

5. Nếu con đường thẳng $d$ song tuy nhiên với mặt đường thẳng $d’$ trong khía cạnh phẳng $(P)$ thì đường thẳng $d$ tuy nhiên tuy vậy hoặc bên trong mặt phẳng $(P).$

6. Hai phương diện phẳng thuộc song tuy nhiên với một mặt đường thẳng thì giảm nhau theo giao con đường song song với con đường thẳng kia.

Hãy chọn những mệnh đề đúng:


Cho nhị hình bình hành ABCD và ABEF phía trong hai khía cạnh phẳng minh bạch. Kết trái như thế nào sau đây là đúng?


Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Mặt phẳng (left( altrộn ight)) giảm $SA, SB, SC, SD$ theo trang bị từ thứu tự tại $A’, B’, C’, D’$ (không bên cạnh đó trùng với những đầu mút). (A"B"C"D") là hình bình hành Lúc và chỉ còn khi:


Cho hai hình vuông $ABCD,ABEF$ có phổ biến cạnh $AB$ cùng phía bên trong nhị phương diện phẳng không giống nhau. Trên các mặt đường chéo cánh $AC$ với $BF$ ta lấy những điểm $M, N$ làm thế nào để cho $AM = BN.$ Mặt phẳng $(P)$ đựng $MN$ cùng tuy vậy tuy vậy với $AB$ giảm $AD$ và $AF$ thứu tự tại $M’, N’.$ Khẳng định như thế nào sau đây là đúng?


Cho hình chóp $S.ABC $ gồm lòng là tam giác $ABC$ thỏa mãn $AB = AC = 4,$ (widehat BAC = 30^0) . Mặt phẳng $(P)$ tuy vậy tuy nhiên với $(ABC)$ cắt đoạn $SA$ trên $M$ sao để cho $SM = 2MA.$ Diện tích thiết diện của $(P)$ và hình chóp $S.ABC$ bằng bao nhiêu?


Cho hình chóp S.ABCD gồm lòng ABCD là hình thang có những đáy AD và BC. Gọi M là trọng tâm tam giác SAD, N là vấn đề nằm trong AC sao để cho (NA = dfracNC2), Phường là điểm ở trong đoạn CD làm sao để cho (PD = dfracPC2) . khi kia mệnh đề như thế nào sau đó là đúng?


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm lòng là hình bình hành tâm O. Call M, N lần lượt là trung điểm của SA, SD. Điện thoại tư vấn Phường, Q, R theo thứ tự là trung điểm của AB, ON, SB. Chọn mệnh đề sai trong số mệnh đề sau:


Cho tứ diện $ABCD,$ call (G_1;G_2;G_3) thứu tự là giữa trung tâm các tam giác $ABC, ACD, ADB.$ Diện tích tiết diện tạo nên vì mặt phẳng (left( G_1G_2G_3 ight)) bởi $k$ lần diện tích tam giác $BCD,$ khi ấy $k$ bằng


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm đáy là hình bình hành trọng tâm $O$ với có $AC = a, BD = b. $ Tam giác $SBD$ là tam giác đa số. Một mặt phẳng $(P)$ cầm tay song tuy vậy cùng với $(SBD)$ trải qua $I$ trên đoạn $OC.$ Đặt (AI = x,,left( {dfraca2

*

*

Cơ quan chủ quản: shop Cổ phần technology giáo dục Thành Phát