Cho hình chóp sabc có sa sb sc đôi một vuông góc

  -  
*

*

Ngữ văn 12 Toán học tập 12 giờ Anh 12 đồ vật lí 12
*
chất hóa học 12
*
Sinh học tập 12
*
lịch sử dân tộc 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 tiếng Anh 11 thiết bị lí 11

Câu hỏi mang đến hình chóp (S.ABC) có (SA,,,SB,,,SC) đôi một vuông góc cùng với nhau với (SA = 6,)(SB = 4,)(SC = 5) gọi (M,,,N) thứu tự là trung điểm của (AB,,,AC). Tính thể tích khối chóp (S.MBCN).

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabc có sa sb sc đôi một vuông góc

A (30)B (5)C (15)D (45)

Phương pháp giải:

- Tính (V_S.ABC = dfrac16SA.SB.SC). 

- áp dụng công thức tỉ số thể tích Simpson, tính (V_S.AMN).

- Tính (V_S.MBCN = V_S.ABC - V_S.AMN).


Lời giải đưa ra tiết:

*

Ta có: (V_S.ABC = dfrac16SA.SB.SC = dfrac16.6.4.5 = 20).

Xem thêm: Hãy Nêu Thành Phần Cấu Tạo Của Mô Thần Kinh Flashcards, Mô Thần Kinh

Ta có : (dfracV_S.AMNV_S.ABC = dfracV_A.SMNV_A.SBC)( = dfracASAS.dfracAMAB.dfracANAC = 1.dfrac12.dfrac12 = dfrac14).

( Rightarrow V_S.AMN = dfrac14V_S.ABC = dfrac14.20 = 5).

Vậy (V_S.MBCN = V_S.ABC - V_S.AMN = đôi mươi - 5 = 15).

Chọn C.

Xem thêm: Đoàn Trường Thpt Chuyên Lam Sơn, Năm Học 2021


Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép vanphongphamsg.vn giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.