Cho Biết Mỗi Gen Quy Định Một Tính Trạng

  -  

Câu 31763: Cho biết mỗi gen vẻ ngoài một tính trạng, những gene phân li tự do, gene trội là trội trọn vẹn với không có đột nhiên đổi mới xảy ra. Tính theo lí tmáu, phnghiền lai AaBbDdEe x AaBbDdEe cho đời con bao gồm kiểu dáng hình sở hữu 3 tính trạng trội cùng 1 tính trạng lặn chiếm phần tỉ lệ: 

A.

Bạn đang xem: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng

7/128

B.

Xem thêm: Mực Ống Mực Bút Máy Điểm 10 Ftc, Bút Máy Điểm 10 Ftc

27/256

C.

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Lớp 7: Miêu Tả Về Một Bức Tranh Chân Dung Em Có Dịp Nhìn Ngắm

9/128

D. 27/64


Giải chi tiết:

Xét riêng rẽ từng cặp ren phương pháp các cặp tính trạng là:

Đời P

Tỉ lệ mẫu mã gen

Tỉ lệ giao diện hình

Aa X Aa

1/4 AA: một nửa Aa: 1/4 aa

3 phần tư trội A-: 1/1- lặn aa

Bb X Bb

1/4 BB: 50% Bb: 1/4 bb

3/4 trội B-: 1/4 lặn bb

Dd X Dd

.1/4 DD: 1/2 Dd: 1/4 dd

3 phần tư trội D-: 1/4 lặn dd

Ee X Ee

1/4 EE: một nửa Ee: 1/4 ee

ba phần tư trội E-: 1/4 lặn ee

 

 

Đời nhỏ gồm đẳng cấp hình sở hữu 3 tính trạng trội và 1 tính trang lặn chiếm phần tỉ lệ:

C34 . (3/4)3 . 1/4 = 27/64

Đáp án D. 


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan liêu chủ quản: cửa hàng Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát