Cho 61 2 Gam Hỗn Hợp X Gồm Cu Và Fe304

  -  
*Bạn đang xem: Cho 61 2 gam hỗn hợp x gồm cu và fe304


Cho 61,2g các thành phần hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 chức năng cùng với dung dịch HNO3 loãng, đun cho nóng và khuấy phần nhiều. Saulúc những làm phản ứng xảy ra trọn vẹn nhận được 3,361 NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị, đktc), hỗn hợp Y cùng còn sót lại 2,4g kim loại. Cô cạn hỗn hợp Y chiếm được m g muối bột khan. Giá trị của m là:


*
Nhóm học hành facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá chỉ 250k 1 khóa huấn luyện lớp 3-12 bất kỳ trên VietJaông chồng. Đăng cam kết ngay!

*
Thi online trên phầm mềm vanphongphamsg.vn. Tải ngay!


Đáp án A:

nNO = 0,15 (mol), sắt kẽm kim loại còn lại sau phản nghịch ứng là Cu.

nCu dư =0,0375(mol)

nX phản nghịch ứng= 61,2 - 2,4 = 58,8 (g)

Đặt x cùng y theo thứ tự là số mol Cu và Fe3O4.

Quy Fe3O4 thành các thành phần hỗn hợp FeO cùng Fe2O3 bao gồm tỉ trọng mol 1:1

Theo khối lượng X => 64x+232y = 58,8

Bảo toàn electron ta có: ne cho= nenhận

*


CHINH PHỤC 200 CÂU TN TỔNG HỢPhường - NẮM TRỌN NGỮ PHÁP TIẾNG ANH (Tiếp) - Livestream TIẾNG ANH cô MAI ANH


Đốt cháy tất cả hổn hợp có l,92g Mg với 4,48g sắt cùng với hỗn hợp khí X gồm O2và Cl2. Sau làm phản ứng chỉ chiếm được các thành phần hỗn hợp Y bao gồm những oxit với muối hạt clorua ( không còn khí dư). Hòa rã Y bởi 120ml dung dịch HCl 2M (vừa đủ) nhận được dung dịch Z.. Cho AgNO3 (dư) vào Zchiếm được 56,69g kết tủa. Phần trăm thể tích khí Cl2 trong hỗn hợp X là.


Cho phương trình bội phản ứng:

Mg+HNO3→MgNO33+NO+NO2+H2O

Tỉ kăn năn của tất cả hổn hợp NO với N2O so với H2là 19,2. Tỉlệ phân tử bị khử cùng bị lão hóa vào phản nghịch ứng bên trên là:
Xem thêm: Soan Phan Write - Unit 12 Lớp 8: Write

Nung rét tất cả hổn hợp gồm 0,12 mol Al với 0,04 mol Fe3O4 một thời hạn, thu được tất cả hổn hợp rắn X. Hòa rã hoàn toàn X vào dung dịch HCl dư chiếm được 0,15 lít khí H2 và m gam muối. Giá trị của m là:


Nhiệt phân 50,56g KMnO4 sau một thời gian nhận được 46,72 gam hóa học rắn. Cho cục bộ lượng khí sinh ra phản bội ứng không còn với các thành phần hỗn hợp X tất cả Mg,Fe chiếm được hỗn hợp Y nặng trĩu 13,04gam. Hòa rã hoàn toàn hỗn hợp Y trong dung dịch H2SO4 đặc rét dư thu được 1,344 lkhông nhiều SO2 (đktc).Hỏi % cân nặng Mg trong X là:


Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp tất cả CuO, Fe2O3, Al2O3với ZnO đun nóng, sau đó 1 thời hạn chiếm được hóa học rắn X cùng tất cả hổn hợp khí Y. Cho Y lội chậm rãi qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, ngừng phản nghịch ứng thu được 49,25g kết tủa. Cho cục bộ X làm phản ứng vói lượng dư hỗn hợp H2SO4 quánh nóng, xong bội phản ứng thu được V lít SO2 (thành phầm khử nhất,đktc). Giá trị của V là:


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚPhường 3-12, vanphongphamsg.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*Xem thêm: Tổng Hợp Sách Truyện Ehon Nhật Bản Được Yêu Thích Năm 2019, 10 Bộ Sách Ehon Nhật Bản Được Yêu Thích Năm 2019