CHO 400ML MỘT HỖN HỢP GỒM NITO

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho 400ml một tất cả hổn hợp có nito và hidrocacbon vào 900ml oxi dư rồi đốt.thể tích hỗn hợp thu được sau khoản thời gian đốt là một trong,4 lít. Sau lúc trộn nước dừng tụ còn 800ml tất cả hổn hợp, người ta đến lội qua hỗn hợp KOH thấy còn 400ml khí. Các thể tích đông đảo đo sinh sống cùng ĐK ánh sáng, áp suất. Công thức phân tử của HCHC là?Cho 400ml một các thành phần hỗn hợp tất cả nilớn và hidrocacbon vào 900ml oxi dư rồi đốt.thể tích tất cả hổn hợp nhận được sau khi đốt là 1 trong những,4 lít. Sau Khi cho nước dừng tụ còn 800ml hỗn hợp, bạn ta mang lại lội qua dung dịch KOH thấy còn 400ml khí. Các thể tích mọi đo ngơi nghỉ cùng ĐK ánh nắng mặt trời, áp suất. Công thức phân tử của HCHC là?


*

Sơ đồ dùng làm phản ứng :

CxHy + O2 →CO2 +H2O + O2 dư

lít: 1 4 2 a 0,5

Áp dụng định lý lẽ bảo toàn nguim tố so với các ngulặng tố C, H, O ta bao gồm :

*

Þ Công thức của hiđrocacbon là C2H6


Đúng 0
Bình luận (0)

Đốt cháy 400ml tương đối 1 chất hữu cơ A cất C, H, O vào 1800ml O2, thể tích các thành phần hỗn hợp khí nhận được là 2,6 lkhông nhiều. Sau Khi cho hơi nước ngưng tụ, chỉ còn 1400ml. Tiếp theo đến qua dung dịch NaOH đậm sệt thì chỉ từ lại 200ml (những thể tích khí đo được làm việc thuộc điều kiện). Công thức phân tử của hóa học cơ học A là:

A.

Bạn đang xem: Cho 400ml một hỗn hợp gồm nito

C3H6O2

B.C3H6

C.

Xem thêm: Công Chúa Của Tôi Online - Công Chúa Của Tôi Đã Full Tiếng Việt

C3H8O

D.

Xem thêm: Thất Hình Đại Tội (Phần 3) Trọn Bộ Full 24/24 Tập Vietsub, The Seven Deadly Sins: Wrath Of The Gods

C3H8


Lớp 11 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

hotline công thức phân tử của A là CxHyOz.

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Đốt cháy 200 ml tương đối một hòa hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O trong 900 ml O2, thể tích tất cả hổn hợp khí thu được là 1 trong,3 lít. Sau lúc dừng tụ hơi nước chỉ còn 700 ml. Tiếp theo đến qua dung dịch KOH dư chỉ từ 100 ml khí cất cánh ra. Các thể tích khí đo nghỉ ngơi cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. CTPT của Y là

A. C3H8O2

B. C3H6O

C. C3H6O2

D. C3H8O


Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B

C3H6O


Đúng 0

Bình luận (0)
vanphongphamsg.vn