Cho 400Ml Một Hỗn Hợp Gồm Nito

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho 400ml một hỗn hợp gồm nito và hidrocacbon vào 900ml oxi dư rồi đốt.thể tích hỗn hợp thu được sau khi đốt là 1,4 lít. Sau khi cho nước ngưng tụ còn 800ml hỗn hợp, người ta cho lội qua dung dịch KOH thấy còn 400ml khí. Các thể tích đều đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Công thức phân tử của HCHC là?Cho 400ml một hỗn hợp gồm nito và hidrocacbon vào 900ml oxi dư rồi đốt.thể tích hỗn hợp thu được sau khi đốt là 1,4 lít. Sau khi cho nước ngưng tụ còn 800ml hỗn hợp, người ta cho lội qua dung dịch KOH thấy còn 400ml khí. Các thể tích đều đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Công thức phân tử của HCHC là?


*

Sơ đồ phản ứng :

CxHy + O2 →CO2 +H2O + O2 dư

lít: 1 4 2 a 0,5

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố đối với các nguyên tố C, H, O ta có :

*

Þ Công thức của hiđrocacbon là C2H6


Đúng 0
Bình luận (0)

Đốt cháy 400ml hơi 1 chất hữu cơ A chứa C, H, O trong 1800ml O2, thể tích hỗn hợp khí thu được là 2,6 lít. Sau khi cho hơi nước ngưng tụ, chỉ còn 1400ml. Tiếp theo cho qua dung dịch NaOH đậm đặc thì chỉ còn lại 200ml (các thể tích khí đo được ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của chất hữu cơ A là:

A.

Bạn đang xem: Cho 400ml một hỗn hợp gồm nito

C3H6O2

B.C3H6

C.

Xem thêm: Công Chúa Của Tôi Online - Công Chúa Của Tôi Đã Full Tiếng Việt

C3H8O

D.

Xem thêm: Thất Hình Đại Tội (Phần 3) Trọn Bộ Full 24/24 Tập Vietsub, The Seven Deadly Sins: Wrath Of The Gods

C3H8


Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

Gọi công thức phân tử của A là CxHyOz.

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Đốt cháy 200 ml hơi một hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O trong 900 ml O2, thể tích hỗn hợp khí thu được là 1,3 lít. Sau khi ngưng tụ hơi nước chỉ còn 700 ml. Tiếp theo cho qua dung dịch KOH dư chỉ còn 100 ml khí bay ra. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. CTPT của Y là

A. C3H8O2

B. C3H6O

C. C3H6O2

D. C3H8O


Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B

C3H6O


Đúng 0

Bình luận (0)
vanphongphamsg.vn