Cho 31 84 Gam Hỗn Hợp Nax Và Nay

  -  

Câu 383556: Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX và NaY (X,Y là 2 halogen ở 2 chu kì liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư thì thu được 57,34 gam hỗn hợp kết tủa.Công thức của 2 muối là

A.

Bạn đang xem: Cho 31 84 gam hỗn hợp nax và nay

NaF và NaBr. 

B. NaCl và NaBr. 

C.

Xem thêm: Các Đề Tiếng Anh Lớp 7 Cả Năm (Có Đáp Án), Bộ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7 Cả Năm

NaF và NaCl. 

D.

Xem thêm:

NaBr và NaI.


Phương pháp giải:

Đặt công thức chung của 2 muối NaX, NaY là \(Na\overline X \)

PTHH: \(Na\overline X + AgN{O_3} \to Ag\overline X \downarrow + NaN{O_3}\)

Dùng phương pháp tăng giảm khối lượng


Giải chi tiết:

Đặt công thức chung của 2 muối NaX, NaY là \(Na\overline X \)

PTHH: \(Na\overline X + AgN{O_3} \to Ag\overline X \downarrow + NaN{O_3}\)

(mol) a → a → mtăng = \(a(108 + \overline X ) - a(23 + \overline X ) = 85a\,\,(g)\)

Theo đề bài: mtăng = 57,34 - 31,84 = 25,5 (g)

→ 85a = 25,5

→ a = 0,3

\( \Rightarrow Na\overline X = 0,3\,(mol) \Rightarrow {M_{Na\overline X }} = \frac{{{m_{Na\overline X }}}}{{{n_{Na\overline X }}}} = \frac{{31,84}}{{0,3}} = 106,13\,(g/mol)\)

\( \Rightarrow 23 + \overline X = 106,13\)

\( \Rightarrow \overline X = 83,13\,(g/mol)\)

Vì X, Y là 2 halogen ở 2 chu kì liên tiếp nên \({M_X} = 80\,(Br) Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Spam
Bình luận không liên quan
Bình luận chứa link, quảng cáo tới các trang web khác
Bình luận chứa nội dung thô tục, kích động, bạo lực
Khác


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi trước Câu tiếp theo*
Tel:
024.7300.7989
Hotline:
1800.6947
*
*


*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát