CHI PHÍ SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

  -  

Kinh tế thiết yếu trị Mác – Lênin hay kinh tế chính trị Mác – Lênin, là học thuyết kinh tế tài chính chính trị vày Marx, Engels và sau đây là Lênin trở nên tân tiến trong thời đại mới, đối tượng nghiên cứu vớt là thủ tục sản xuất, thủ tục sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa cùng quan hệ sản xuất, điều đình được điều chỉnh. Cách thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Trong đó ngân sách chi tiêu sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa là 1 trong khái niệm kinh tế tài chính chính trị theo công ty nghĩa Mác – Lênin.Chi phí phân phối tư phiên bản chủ nghĩa là 1 trong những khái niệm kinh tế tài chính chính trị Mác – Lênin dùng làm chỉ giá trị bù đắp của tư liệu chế tạo và túi tiền sức lao đụng được áp dụng để cấp dưỡng hàng hóa cho những nhà bốn bản. Trong bài viết này, cơ chế ACC đang đề cập đến câu chữ “Chi phí cấp dưỡng tư phiên bản chủ tức thị gì ?” 

*


Nội dung bài xích viết:

1. Chi phí sản xuất tư bản chủ tức thị gì ? 

Chi phí sản xuất của tư phiên bản chủ nghĩa đó là những ngân sách chi tiêu lao động thực tế của làng hội để cung ứng hàng hóa. Đối với tứ bản, để cung cấp hàng hóa, họ chỉ cần chi mức giá một lượng tư bạn dạng để mua bốn liệu tiếp tế và cài đặt sức lao động. Túi tiền này được tư tưởng là giá cả sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa. Mác ký hiệu ngân sách chi tiêu sản xuất tư phiên bản chủ tức là k.

Bạn đang xem: Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa

Đối cùng với nhà tứ bản, ngân sách chi tiêu sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa là giới hạn tác dụng sản xuất kinh doanh trong phòng tư bản. Sự lộ diện khái niệm này đang xóa đi nhóc giới thân tư bạn dạng bất thay đổi và tư bạn dạng khả biến, che dấu đi bắt đầu của giá trị thặng dư (đó là tư phiên bản khả biến).

2. Phương pháp tính chi tiêu sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa 

Muốn tạo thành giá trị hàng hoá, thế tất phải ngân sách một số lao động nhất định, call là giá cả lao động, bao gồm lao hễ quá khứ cùng lao động hiện tại. Lao động quá khứ (lao động vật hoang dã hoá), tức là giá trị của tư liệu cung ứng (c); lao động lúc này (lao hễ sống) tức là lao động tạo nên giá trị bắt đầu (v + m).

Đứng trên ý kiến xã hội mà xét, chi phí lao đụng đó là giá cả thực tế của xã hội, ngân sách tạo ra quý hiếm hàng hoá. Ký kết hiệu cực hiếm hàng hóa: W = c + v + m.

Song, so với nhà tư bản, họ không phải chi tiêu lao động để tiếp tế hàng hoá, vì vậy họ không suy nghĩ điều đó. Trên thực tế, bọn họ chỉ để ý đến việc ứng tư phiên bản để mua tứ liệu thêm vào (c) và mua sức lao cồn (v). Bởi vì đó, công ty tư bản chỉ coi hao phí tổn hết từng nào tư bản, chứ xung quanh đến hao phí tổn hết bao nhiêu lao cồn xã hội. C. Mác gọi giá thành đó là ngân sách chi tiêu sản xuất tư bản chủ nghĩa, ký hiệu bởi k (k = c + v).

Vậy túi tiền sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa là chi tiêu về tư phiên bản mà bên tư phiên bản bỏ ra để cung cấp hàng hoá.

Khi xuất hiện ngân sách sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa, thì cách làm giá trị hàng hóa (W = c + v + m) sẽ chuyển thành W = k + m.

Như vậy, giữa quý giá hàng hoá và giá cả sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa gồm sự khác nhau cả về khía cạnh lượng lẫn khía cạnh chất.

Về khía cạnh lượng: ngân sách chi tiêu sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa luôn luôn luôn nhỏ dại hơn túi tiền thực tế hay cực hiếm hàng hoá:

(c + v)

Vì tư bản sản xuất được tạo thành tư phiên bản cố định và tư bạn dạng lưu động mang đến nên túi tiền sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa luôn luôn nhỏ tuổi hơn tư bản ứng trước.

Xem thêm: Sao Thiên Lương Ở Cung Phu Thê Vô Chính Diệu, Luận Giải, Xem Cung Phu Thê Vô Chính Diệu

Ví dụ: Một đơn vị tư phiên bản sản xuất chi tiêu tư bản với số tư phiên bản cố định (c1) là 1200 đơn vị chức năng tiền tệ; số tư phiên bản lưu cồn (c2 cùng v) là 480 đơn vị chức năng tiền tệ (trong đó quý hiếm của nguyên, nhiên, vật liệu 

(c2) là 300 với tiền công (v) là 180). Nếu tư phiên bản cố định hao mòn hết trong 10 năm, tức là mỗi năm hao mòn 120 đơn vị chức năng tiền tệ, thì:

Chi phí cấp dưỡng là: 120 + 480 = 600 đơn vị tiền tệ. Tư bạn dạng ứng trước là: 1200 + 480 đơn vị tiền tệ.

Nhưng khi nghiên cứu, C.Mác thường đưa định tư bạn dạng cố định hao mòn hết trong một năm, phải tổng tư bản ứng trước và giá thành tư phiên bản luôn bằng nhau và cùng ký kết hiệu là k (k = c + v).

Về phương diện chất: ngân sách thực tế là ngân sách chi tiêu lao động, phản ánh đúng, tương đối đầy đủ hao giá thành lao đụng xã hội cần thiết để phân phối và tạo ra giá trị mặt hàng hoá, còn giá cả sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa (k) chỉ phản ảnh hao chi phí tư phiên bản của bên tư bạn dạng mà thôi, nó không tạo thành giá trị hàng hoá.

C.Mác viết: phạm trù chi tiêu sản xuất không có quan hệ gì với sự hình thành quý giá hàng hoá, cũng giống như không gồm quan hệ gì với quy trình làm mang đến tư phiên bản tăng thêm giá chỉ trị.

Việc hình thành chi tiêu sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa (k) đậy đậy thực chất tách bóc lột của công ty nghĩa bốn bản. Cực hiếm hàng hoá: W = k + m, trong những số ấy k = c + v. Chú ý vào cách làm trên thì sự sáng tỏ giữa c với v đã đổi thay mất, tín đồ ta thấy dường như k ra đời m. Thiết yếu ở đây chi tiêu lao cồn bị bịt lấp bởi ngân sách chi tiêu tư bạn dạng (k), lao hễ là thực thể, là bắt đầu của cực hiếm thì bị phát triển thành mất, và lúc này hình như toàn bộ ngân sách chi tiêu sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện giá trị thặng dư.

3. Lấy ví dụ về giá thành sản xuất tư bản chủ nghĩa 

Một bên tư phiên bản sản xuất chi tiêu tư bạn dạng với số tư bạn dạng cố định (c1) là 1.200 đơn vị chức năng tiền tệ; số tư bạn dạng lưu hễ (c2 cùng v) là 480 đơn vị chức năng tiền tệ (trong đó quý giá của nguyên nhiên, vật tư (c2) là 300, tiền công (v) là 180). Trường hợp tư bản cố định hao mòn không còn trong 10 năm, có nghĩa là mỗi năm hao mòn 120 đơn vị chức năng tiền tệ, thì:

Chi phí chế tạo (k) là: 120 + 480 = 600 đơn vị tiền tệ.

Tư bạn dạng ứng trước (K) là: 1.200 + 480 = 1.680 đơn vị chức năng tiền tệ.

Tức là K > k

Nhưng lúc nghiên cứu, C.Mác thường giả định tư bản cố định hao mòn không còn trong một năm, đề nghị tổng tư bản ứng trước (K) và túi tiền sản xuất luôn bằng nhau (K = k).

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Viết Văn Tự Sự Hay Nhất Quả Đất, Văn Tự Sự Và Cách Làm Bài Văn Tự Sự

Việc hình thành chi tiêu sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa (k) đậy đậy thực chất bóc tách lột của nhà nghĩa tứ bản. Cực hiếm hàng hóa: w = k + m, trong số ấy k = c + v. Quan sát vào phương pháp trên thì sự biệt lập giữa c cùng v đã đổi thay mất, fan ta thấy ngoài ra k hình thành m. Chính ở đây giá thành lao rượu cồn bị che lấp bởi ngân sách chi tiêu tư phiên bản (k), lao rượu cồn là thực thể, là nguồn gốc của cực hiếm thì bị biến hóa mất, và giờ đây hình như toàn bộ giá thành sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành giá trị thặng dư.

Trên đấy là nội dung bài viết của cách thức ACC về “Chi phí cấp dưỡng tư phiên bản chủ tức thị gì ?”. Nội dung bài viết trên là đa số thông tin cần thiết mà quý độc giả có thể áp dụng vào cuộc sống thực tiễn. Trong thời gian xem thêm nếu bao gồm vướng mắc hay tin tức nào cần chia sẻ hãy chủ động contact và bàn bạc cùng cách thức sư nhằm được cung cấp đưa ra phương án xử lý cho đa số vướng mắc mà quý khách hàng đang mắc phải.