Cấu trúc dữ liệu và giải thuật pdf

  -  
Đh Khoa Học thoải mái và tự nhiên Hcm - Văn Chí Nam, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đặng Nguyễn Đức Tiến - lý thuyết - bài xích tập, thực hành
*

*

*

*

*

homework 2_cài đặt giải mã sắp xếp selection sort, heap sort để bố trí một mảng số nguyên theo_thứ từ bỏ tăng dần.pdf

Giới thiệu, ngôn từ môn học

Môn học nhằm cung ứng cho sinh viên năng lực sử dụng các kết cấu dữ liệu nền tảng. Môn học cũng chỉ dẫn sinh viên hiểu, phân tích và review được những giải thuật thao tác với các kết cấu dữ liệu đó.Ôn lại về lập trình, những kiểu dữ liệu trong C/C++, đặc biệt quan trọng là cấu trúc và nhỏ trỏ.Giới thiệu về độ phức tạp đo lường và đệ qui.Các kết cấu dữ liệu và sự so với chúng: danh sách; ông xã và hàng; cây, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm kiếm, AVL cùng đa phân; heap; giải thuật sắp xếp; bảng băm; và đồ thị.

Bạn đang xem: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật pdf

kết quả cần có được

Phân tích lời giải L.O.1.1 – Định nghĩa được các khái niệm độ tinh vi và độ phức tạp trong những trường đúng theo “tốt nhất”, “xấu nhất”, với “trung bình”.L.O.1.2 – so sánh được những giải thuật và áp dụng được ký hiệu “Big O” để ghi ra độ tinh vi của lời giải cấu thành trường đoản cú các cấu tạo điều khiển: tuần tự, rẽ nhánh cùng lặp.L.O.1.3 – Liệt kê được, mang lại được lấy ví dụ như và so sánh được những lớp độ phức tạp, như, hằng số, log, tuyến đường tính, etc.L.O.1.4 – nhấn thức được sự cân bằng giữa bộ lưu trữ và thời hạn trong giải thuật.L.O.1.5 – diễn đạt được những chiến lược xây dựng giải thuật và giải quyết và xử lý bài toán.Sử dụng kết cấu dữ liệu danh sách, ck và hàngL.O.2.1 – vạc họa được bằng hình ảnh cho: (a) list hiện thực bằng mảng và bằng links (con trỏ); (b) cho chồng; cùng (c) mang lại hàng hóng và hàng chờ vòng (mức logic).L.O.2.2 – Viết được bằng mã đưa mô tả cấu tạo lưu trữ cho: (a) danh sách hiện thực bằng mảng và bởi liên kết; (b) đến chồng; cùng (c) mang đến hàng hóng và hàng chờ vòng (mức logic).L.O.2.3 – Liệt kê được những phương thức quan trọng cho từng kết cấu như danh sách, ông chồng và mặt hàng đợi; cũng tương tự mô tả được chúng bằng mã đưa (mức logic).L.O.2.4 – hiện nay được các kết cấu danh sách, chồng và hàng đợi bởi C/C++ (mức physics)L.O.2.5 – áp dụng được danh sách, chồng, và hàng để xử lý bài toán thực, cũng như lưu ý đến chọn lựa hình trạng hiện thực tối ưu.L.O.2.6 – so với được và có tác dụng thí nghiệm đánh giá các cách thức đã hổ trợ mang đến các cấu trúc danh sánh, chồng, và hàng.Sử dụng cấu trúc câyL.O.3.1 – phạt họa được bởi hình ảnh cho các cây tiêu biểu, như, cây nhị phân, cây nhị phân đầy đủ, cây nhị phân cân bằng, cây AVL, cây đa phân, v.v. (mức logic).L.O.3.2 – Viết được bởi mã mang mô tả cấu tạo lưu trữ cho các loại cây (mức logic)L.O.3.3 – Liệt kê được những phương thức quan trọng cho cho các cấu tạo cây; cũng giống như mô tả được chúng bằng mã trả (mức logic).L.O.3.4 – chỉ ra được và cho ví dụ minh họa về tầm đặc biệt của tính cân bằng trong cây.L.O.3.5 – đã cho thấy được với vẽ hình minh họa về toàn bộ các ngôi trường mất cân đối trong cây AVL với cây B, cũng như thực hiện từng bước một để tái thăng bằng chúng trên hình vẽ (mức logic).L.O.3.6 – hiện tại được các cấu tạo cây nhị phân cùng cây AVL bởi C/C++L.O.3.7 – thực hiện được cây nhị phân cùng cây AVL để giải quyết và xử lý bài toán thực, đặc biệt là liên quan đến tìm kiếm.L.O.3.8 – so với được và có tác dụng thực nghiệm đánh giá được những phương thức đã hổ trợ mang lại các cấu trúc cây nhị phân với cây AVL.Sử dụng HeapL.O.4.1 – chỉ ra rằng được những vận dụng cần cho HeapL.O.4.2 – demo được bằng hình hình ảnh cho kết cấu Heap và nêu ra sự tương quan đến tàng trữ ở dạng mảng.L.O.4.3 – Liệt kê được các phương thức quan trọng cho cho cấu tạo heap; cũng như mô tả được chúng bằng mã trả (mức logic).L.O.4.4 – phác thảo được bằng hình hình ảnh các cách tiến hành để bảo vệ tính hóa học của kết cấu Heap khi đưa vào hay rước ra thành phần trong heap (mức logic).L.O.4.5 – hiện tại được kết cấu heap bởi C/C++.L.O.4.6 – phân tích được và có tác dụng thực nghiệm reviews được các phương thức đang hổ trợ cho cấu trúc Heap.Sử dụng bảng băm L.O.5.1 – Vẽ được hình minh họa một bảng băm thuộc với tư tưởng về khóa, va độ và giải quyết đụng độ.L.O.5.2 – bộc lộ được bởi mã mang và mang lại ví dụ minh họa cho những hàm băm cơ bản.L.O.5.3 – miêu tả được bằng mã giả và cho ví dụ minh họa cho những phương thức giải quyết và xử lý đụng độ.L.O.5.4 – hiện tại được kết cấu bảng băm bởi C/C++.L.O.5.5 – so sánh được và làm thực nghiệm nhận xét được các phương thức sẽ hổ trợ cho cấu tạo bảng băm.Phát triển các giải thuật chuẩn bị xếpL.O.6.1 – Minh họa được bằng hình vẽ từng bước hoạt động vui chơi của các giải mã sắp xếp.L.O.6.2 – bộc lộ được bởi mã giả cho những giải thuật sắp xếp. L.O.6.3 – hiện nay được các giải thuật sắp xếp bằng C/C++ .L.O.6.4 – so sánh được và có tác dụng thực nghiệm reviews các giải thuật sắp xếp.L.O.6.5 – thực hiện được giải mã sắp xếp trong việc thực.Hiểu biết cơ phiên bản về đồ gia dụng thịL.O.7.1 – phân phát họa được bởi hình ảnh cho những khái niệm như đồ thị liên thông cùng không liên thông, đồ dùng thị được bố trí theo hướng và ko hướng, chu trình, v.v.L.O.7.2 – Vẽ được hình minh họa cùng mô tả kết cấu lưu trữ cho đồ thị ở các dạng ma trận kề và list kề bởi mã trả (mức logic).L.O.7.3 – Liệt kê được những phương thức quan trọng cho mang đến các kết cấu đồ thị; cũng như mô tả được chúng bằng mã trả (mức logic).L.O.7.4 – Minh họa được bằng hình ảnh các phương pháp duyệt đồ vật thị cơ bạn dạng (depth first và bread-first).L.O.7.5 – hiện nay được cấu tạo lưu trữ vật thì bởi C/C++.L.O.7.6 – lúc này được các cách thức duyệt nói trên bằng C/C++ và sử dụng chúng giải quyết và xử lý bài toán thực.L.O.7.7 – Minh họa bởi hình vẽ từng bước hoạt động vui chơi của các giải thuật tìm con đường ngắn nhất bằng Dijktra và lời giải tìm cây phủ tối tiểu bằng giải mã Prim.Sử dụng đệ quyL.O.8.1 – biểu lộ được các thành phần cơ phiên bản của một giải mã đệ quy.L.O.8.2 – Vẽ được cây tế bào tả những lần call hàm với giá trị của các tham số được truyền vào những hàm đó.L.O.8.3 – cho được ví dụ như về một hàm call đệ quy viết bằng C/C++.L.O.8.4 – trở nên tân tiến được lời giải đệ quy cho các phương thức quan trọng của những cấu trúc: danh sách, cây, heap, search kiếm bên trên cây cùng tìm kiếm nhị phân, với đồ thị.L.O.8.5 – làm cho được xem sét để đối chiếu cách tiếp cận đệ quy và cách lặp.L.O.8.6 – mang lại được ví dụ như minh họa sự liên quan giữa Backtracking và đệ quy.

Tài liệu tìm hiểu thêm

Sách, Giáo trình chính:<1>. “Data Structures: a Pseudocode Approach with C++”, R.F.Gilberg & B.A. Forouzan, Thomson Learning Inc., 2001.Sách tham khảo:<1> “Data Structures and Algorithms in C++”, A. Drozdek, Thomson Learning Inc., 2005.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 6: Phân Tích Truyện Sọ Dừa (Ngữ Văn 6) Hay Nhất, Phân Tích Truyện Cổ Tích Sọ Dừa Hay Nhất

<2> “C/C++: How to lớn Program”, 7th Ed. – Paul Deitel và Harvey Deitel, Prentice Hall, 2012.

Xem thêm: Mua Dây Kim Tuyến Giáng Sinh, Noel, Dây Kim Tuyến Trang Trí Noel Dây Nhỏ 1

<3> Internet.<4> Minh họa kết cấu dữ liệu cùng giải thuật