Câu bị động nâng cao

  -  

Nếu nhiều người đang cần rèn luyện để nâng cấp khả năng giờ đồng hồ Anh của bản thân về cấu trúc câu bị động trong tiếng Anh. Vậy thì đừng bỏ qua mất những nội dung bài viết dưới phía trên nhé!

I. Ôn tập cấu tạo câu bị động

Câu tiêu cực hay có cách gọi khác tên bên dưới dạng passive voice biểu đạt sự nhấn mạnh, xác định sâu dung nhan vào đối tượng người tiêu dùng đề cập đến hơn là hành vi thể hiện tại điều đó. Câu tiêu cực được biến hóa trực tiếp tự câu công ty động cho nên vì thế thì của bọn chúng đều đề nghị tương say đắm lẫn nhau.

Công thức câu bị đông: S + Tobe + PII ( V3/ed )

II. Những dạng bài xích tập câu bị động cơ bản

Câu 1: Với số đông câu ở tiếp sau đây bạn hãy xác minh đó là câu chủ động (Active) hay câu bị động (Passive)

1. Boys lượt thích to play soccer.

2. This room has been painted blue.

3. Cricket is played in Australia.

4. I am given a book.

5. We have lost our keys.

6. You might see dolphins here.

7. The report must be completed by next Friday.

8. They were singing a tuy nhiên in the lesson yesterday.

9. A letter was written lớn her some days ago.

10. The black bike is being repaired at the moment.

*

Đáp án

→ Active→ Passive→ Passive→ Passive→ Active→ Active→ Passive→ Active→ Passive→ Passive

Câu 2: Viết lại đa số câu sau ở dạng câu bị động

Julia rescued three cats.The students handed in the reports.Maria crashed into the xanh car.Alex learned the poem.Steven has forgotten the book.The technician has not repaired the DVD recorder.They play handball.Sue puts the rucksack on the floor.The girls had lost the match.The teacher is not going to mở cửa the window.

Bạn đang xem: Câu bị động nâng cao

 

 

Đáp án

Three cats were rescued by Julia.The reports were handed in by the students.The blue car was crashed into by Maria.The poem was learned by Alex.The book has been forgotten by Steven.The DVD recorder has not been repaired by the technician.Handball is played.The rucksack is put on the floor by Sue.The match had been lost by the girls.The window is not going lớn be opened by the teacher.

Xem thêm: 12 Dấu Hiệu Chứng Tỏ Nửa Kia Không Còn Tôn Trọng Trong Tình Yêu

II. Dạng bài tập nâng cao

Câu 1: Rewrite the sentences in passive voice.

Xem thêm: Vòng Đời Của Ruồi Sinh Sản Như Thế Nào ? Tác Hại Của Ruồi Đến Con Người

John collects money.Anna opened the window. We have done our homework. I will ask a question.He can cut out the picture. The sheep ate a lot. We vì chưng not clean our rooms. William will not repair the car. Did Sue draw this circle? Could you feed the dog?

 

Đáp án

Money is collected by John.The window was opened by Anna.Our homework has been done by us.A question will be asked by me.The picture can be cut out by him.A lot was eaten by the sheep.Our rooms are not cleaned by us.The oto will not be repaired by William.Was this circle drawn by Sue?Could the dog be fed by you?

Câu 2: Rewrite the sentences in passive voice.

They have opened a new shop.Rick has interviewed the lady.I have bought the tickets.We have not sold the bike.Tim has forgotten the sandwiches.He has not cleaned the kitchen yet.Joe và Gerry have never played rugby.Somebody has stolen Peter"s car.She has not used the tablet for days.Have they found the keys?

 

Đáp án

A new shop has been opened.The lady has been interviewed.The tickets have been bought.The xe đạp has not been sold.The sandwiches have been forgotten.The kitchen has not been cleaned.Rugby has never been played.Peter"s car has been stolen.The tablet has not been used.Have the keys been found?

Các các bạn hãy cố gắng xong các bài tập sau để có thể nắm vững được cấu tạo câu bị động trong giờ đồng hồ Anh nhé!