Cách Mở Đầu Bài Thuyết Trình Hay

  -  

Đối với nhiều người, những câu nói mở đầu bài thuyết trình và tổ chức một bài thuyết trình đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Nó thậm chí còn dẫn đến bạn mệt mỏi vì bí ý tưởng , tệ hơn nữa, nếu bài thuyết trình phải được trình bày bằng tiếng Anh, nó thường đòi hỏi bạn bạn phải nỗ lực gấp đôi. Chúng tôi muốn làm cho bài thuyết trình tiếp theo của bạn dễ dàng hơn một chút bằng cách giới thiệu các cụm từ và cách diễn đạt hữu ích nhất cho phần trình diễn bằng tiếng Anh.

Bạn đang xem: Cách mở đầu bài thuyết trình hay

Bản thuyết trình có lợi thế là nhiều cụm từ tiêu chuẩn có thể được sử dụng ở nhiều điểm khác nhau. Có lẽ bạn muốn chào đón khán giả, giới thiệu người nói và chủ đề, phác thảo cấu trúc, đưa ra một bản tóm tắt hoặc giải quyết các câu hỏi. Trong tất cả những tình huống này, bạn có thể áp dụng một số cách diễn đạt hữu ích sẽ giúp bài thuyết trình của bạn thành công về mặt ngôn ngữ. Những câu nói mở đầu bài thuyết trình sau đây sẽ giúp bạn.

Bài viết cần nên xem liên quan được chú ý nhất:


Nội dung chính:


1. Introduction: Mở đầu2. Body: Cách giới thiệu bản thân, topic3. Explanation of goals: Giải thích các mục tiêu, cấu trúc bài thuyết trình4. Transition: Cụm từ nên sử dụng5. Conclusion: Kết bài

1. Introduction: Mở đầu


*
*
*
*
*
*
*
Những cụm kết thúc bài thuyết trình
That’s an interesting question. – Đó là một câu hỏi thú vị.I don’t actually know off the top of my head, but I’ll try to get back to you later with an answer. – Tôi thực sự không biết rõ, nhưng tôi sẽ cố gắng liên hệ lại với bạn sau khi có câu trả lời.I’m afraid I’m unable to answer that at the moment. Perhaps, I can get back to you later. – Tôi e rằng tôi không thể trả lời điều đó vào lúc này. Có lẽ, tôi có thể liên lạc lại với bạn sau.Good question. I really don’t know! What do you think? – Câu hỏi hay. Tôi thực sự không biết! Bạn nghĩ sao?That’s a very good question. However, I don’t have any figures on that, so I can’t give you an accurate answer. – Đó là một câu hỏi rất hay. Tuy nhiên, tôi không có bất kỳ số liệu nào về điều đó, vì vậy tôi không thể cung cấp cho bạn câu trả lời chính xác.Unfortunately, I’m not the best person to answer that. – Rất tiếc, tôi không phải là người tốt nhất để trả lời điều đó.

5.4. Summary and conclusion: Tóm lại những sự kiện quan trọng

Vào cuối bài thuyết trình, bạn nên tóm tắt lại những sự kiện quan trọng một lần nữa.

I’d like to conclude by… – Tôi muốn kết luận bằng…In conclusion, let me sum up my main points. – Tóm lại, hãy để tôi tóm tắt những điểm chính của tôi.Weighing the pros and cons, I come to the conclusion that… – Cân nhắc ưu và nhược điểm, tôi đi đến kết luận rằng…That brings me to the end of my presentation.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Địa Lý 11 Bài 6 Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Địa Lý 11 Bài 6 Hợp Chủng Quốc Hoa Kì

Thank you for listening/your attention. – Điều đó đưa tôi đến cuối bài thuyết trình của mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe / sự chú ý của bạn.Thank you all for listening. It was a pleasure being here today. – Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Đó là một niềm vui được ở đây ngày hôm nay.Well, that’s it from me. Thanks very much. – Đó là do tôi. Cảm ơn rất nhiều.That brings me to the end of my presentation. Thanks for your attention. – Điều đó đưa tôi đến cuối bài thuyết trình của mình. Cảm ơn đã quan tâm.

5.5. Handing over: Cấu trúc khi muốn chuyển người nói

Nếu bạn không phải là người nói duy nhất, bạn có thể chuyển giao cho người khác bằng cách sử dụng một trong những cụm từ sau.

Now I will pass you over to my colleague ‘Jerry’. – Bây giờ tôi sẽ chuyển bạn cho đồng nghiệp của tôi ‘Jerry’.‘Jerry’, the floor is yours. – ‘Jerry’, sân khấu này giờ là của bạn.

Xem thêm: Bỏ Lỡ Hoàng Hôn Thì Có Thể Ngắm Vào Ngày Mai, Bỏ Lỡ, Bỏ Lỡ Hoàng Hôn Có Thể Ngắm Lại Vào Ngày Mai

Chúng tôi hi vọng rằng bài viết của chúng tôi sẽ giúp bạn trong việc chuẩn bị và tổ chức bài thuyết trình bằng tiếng anh của bạn tốt và hay nhất. Mong rằng danh sách các câu gợi ý của chúng tôi có thể giúp bạn hoàn thành tốt bài thuyết trình tiếng anh một cách xuất xắc nhất.

https://vanphongphamsg.vn


Cộng đồng vanphongphamsg.vn - Chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm ôn luyện thi IELTS cùng nhau du học. Tham gia ngay Group Tự Học IELTS 8.0