Các dạng thuật toán tin học lớp 10

  -  

Spinning Đang cài tài liệu...
*

download file .null
cài file Word
download file PDF
Tài liệu này miễn phí thiết lập xuống
*

Xem phía dẫn


0.0 bạn hãy đăng nhập để nhận xét cho tài liệu này
Tổng hợp những dạng bài bác tập thuật toán tin học tập lớp 10 năm 2020 phần 1
*
0.0 0

5 - Rất có ích 0


4 - tốt 0


3 - vừa phải 0


2 - Tạm đồng ý 0


1 - Không có ích 0


Mô tả


Th vi

n đ thi – Th vi

n đ ki

m tra online hot nh t

ư

ư

Tóm t

t lý thuy t:

ế

1. Khái ni

m bài bác toán

- việc là m t vi

c nào này mà con ng

i mu n máy vi tính th c hi

n.

Bạn đang xem: Các dạng thuật toán tin học lớp 10

ườ

- các y u t

c

a m t bài toán:

ế

ố ủ

+ Input: thông tin đã bi

t, thông tin đ a vào vật dụng tính.

ế

ư

+ Output: thông tin c

n tìm, thông tin l

y ra t

thứ tính.

- Ví d : vấn đề tìm

c thông thường l

n nh t c

a 2 s

nguyên d

ng, khi đó:

ướ

ươ

+ Input: nhì s

nguyên d

ng A, B.

ươ

+ Output:

c thông thường l

n nh t c

a A và B

ướ

2. Khái ni

m thu t toán

a) Khái ni

m

Thu t toán là một trong dãy h u h n các làm việc đ

c s

p x p theo 1 trình t

xác đ nh

ượ

ế

sao cho sau thời điểm th c hi

n dãy thao tác

y, t

đầu vào c

a bài toán, ta nh n đ

c

ượ

Output c

n tìm.

Xem thêm: Điện Trường Xoáy Là Gì - Điện Trường Xoáy Là Điện Trường

b) Bi

u di

n thu t toán

- S d ng cách li

t kê: nêu ra tu n t

các thao tác làm việc c

n ti

n hành.

ử ụ

ế

- S d ng s

đ kh i đ tế bào t

thu t toán.

ử ụ

ơ ồ

c) những tính ch t c

a thu t toán

- Tính d ng: thu t toán ph i k t thúc sau 1 s

h u h n l

n th c hi

n những thao

ế

ố ữ

tác.

- Tính xác đ nh: sau khoản thời gian th c hi

n 1 thao tác làm việc thì ho c là thu t toán k t thúc ho c

ế

là gồm đúng 1 làm việc xác đ nh đ đ

c th c hi

n ti

p theo.

Xem thêm: Truyện Của Tác Giả Cổ Long, Đọc Sách Trực Tuyến, Truyện Cổ Long

ể ượ

ế

- Tính đúng đ n: sau thời điểm thu t toán k t thúc, ta ph i nh n đ

c output c

n tìm.

ế

ượ

Trang ch

:

Thuật toán có những đặc điểm nào dưới đây?


Tổng hợp những dạng bài bác tập thuật toán tin học tập lớp 10 năm 2020 phần 1