Các Câu Hỏi Wh Question

  -  

Tương tự như trong tiếng việt chúng ta, trong tiếng anh chúng ta dùng các câu hỏi bắt đầu bằng các từ hỏi như when, why, what, who, which, how ….Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái quát về WH-QUESTION (Câu hỏi có từ hỏi) và các ví dụ minh họa.

Bạn đang xem: Các câu hỏi wh question


Một số từ để hỏi (Wh)

– When? Khi nào (thời gian)– Where? Ở đâu (nơi chốn)– Who? Ai (con người – chủ ngữ)– Why? Tại sao (lý do)– What? Cái gì / gì (vật, ý kiến, hành động)– Which? Cái nào (sự chọn lựa)– Whose? Của ai (sự sở hữu)– Whom? Ai (người – tân ngữ)– How? Như thế nào (cách thức)– How far? Bao xa (khoảng cách)– How long? Bao lâu (khoảng thời gian)– How often? Bao lâu một lần (sự thường xuyên)– How many? Bao nhiêu (số lượng – danh từ đếm được)– How much? Bao nhiêu (giá cả, số lượng – danh từ không đếm được)– How old? Bao nhiêu tuổi


A: When
 do you finish college?B: Next year.
A: Who
 is your favourite actor?B: George Clooney for sure!
*
When do you finish college?

Cấu trúc câu hỏi Wh question

Câu hỏi Wh question có trợ động từ

Chúng ta thường tạo câu hỏi wh với:

Wh + trợ động từ (be, do hoặc have) + chủ ngữ + động từ chínhWh + động từ khiếm khuyết + chủ ngữ + động từ chính

Câu hỏi Wh question không có trợ động từ

Dùng để cảnh báo

Khi what, who, which or whose là chủ ngữ hoặc một phần của chủ ngữ, chúng ta không sử dụng trợ động từ. Chúng ta sử dụng chủ ngử đó + Động từ.(When what, who, which or whose is the subject or part of the subject, we do not use the auxiliary. We use the word order subject + verb)

What
 fell off the wall? Which horse won?(Những gì rơi ra khỏi bức tường? Con ngựa nào thắng?)Who bought this? Whose phone rang?(Ai đã mua cái này? chiếc điện thoại của ai đổ chuông)Dùng để so sánh

Who owns this bag?

Who is the subject of the sentence and this bag is the object. We use no auxiliary verb.(Ai là chủ ngữ của câu và cái túi này là đối tượng. Chúng tôi không sử dụng động từ phụ trợ.)

Who do you love most?

Who is the object of the sentence and you is the subject. We use the auxiliary verb do.(Ai là đối tượng của câu và bạn là chủ ngữ. Chúng tôi sử dụng động từ phụ làm.)

Trả lời câu hỏi Wh – Question

Câu hỏi Wh hỏi thông tin và chúng ta không trả lời bằng câu trả lời Yes/No. Chúng ta phải trả lời để cung cấp được thông tin mà người hỏi cần.

Xem thêm:


A: Where’s the coffee machine? (We expect an answer about the location of the coffee machine.)B: It’s in the room next to the reception.A: How old is your dog? (We expect an answer about the age of the dog.)B: She’s about five. I’m not very sure.

Xem thêm: Tải Truyện 50 Sắc Thái Chương Mới Nhất, Ebook 50 Sắc Thái


Tác dụng nhấn mạnh của câu hỏi Wh – question

Để muốn nhấn mạnh câu hỏi, trong câu hỏi thường được sử dụng trợ động từ để nhấn mạnh trong trường hợp câu hỏi trước người hỏi chưa có được thông tin mình cần sau khi hỏi.