Cho mình hỏi từ c2h4 ra nhựa pe thì pt thế nào ạ

  -  

Da nhân tạo (PVC) được pha chế từ khí vạn vật thiên nhiên (CH4). Nếu hiệu suất của cục bộ quá trình là 20% thì nhằm điều chế 1 tấn PVC phải phải một thể tích khí vạn vật thiên nhiên (xem khí thiên nhiên chứa 85% metan) là:
Bạn đang xem: Cho mình hỏi từ c2h4 ra nhựa pe thì pt thế nào ạ

Cho sơ đồ đưa hóa : CH4→C2H2→C2H3Cl→PVC. Theo sơ thứ trên từ bỏ 448 m3 khí vạn vật thiên nhiên (ở đktc) thì tổng đúng theo được m kilogam PVC. Quý giá của m là (biết CH4chiếm 80% thể tích khí vạn vật thiên nhiên và hiệu suất của cả quy trình là 50%)


Khối lượng C2H4cần dùng để làm điều chế 2.5t PE là bao nhiêu? biết hiệu suất quá trình điều chế đạt 80%


Chất dẻo PVC được điều chế từ khí vạn vật thiên nhiên theo sơ đồ sau (hs : hiệu suất):

CH4→Hs:15%C2H2→Hs:95%C2H3Cl→Hs:90%PVC

Thể tích khí thiên nhiên (đktc) yêu cầu để điều chế được 8,5 kg PVC (biết khí vạn vật thiên nhiên chứa 95% CH4 về thể tích) là


Trong công nghiệp tín đồ ta pha trộn PVC tự etilen theo sơ vật dụng sau:

Etilen→Cl21,2-dicloe tan→500°Cvinyl clorua→PVC

Với hiệu suất những phản ứng khớp ứng là 80% ; 70% với 62,5%. Thể tích khí etilen (ở đktc) bắt buộc lấy để có thể điều chế được một tấn PVC là


Cao su buna được tổng đúng theo theo sơ đồ: ancol etylic → buta-1,3-đien → cao su đặc buna. Hiệu suất cả quá trình điều chế là 80%, ao ước thu được 540 kg cao su buna thì khối lượng ancol etylic đề nghị dùng là


Cho sơ thứ tổng hợp cao su buna:Metan→Axetilen→Vinyl axetilen→Buta-1,3-đien→Cao su buna

Từ 40 kg metan hoàn toàn có thể điều chế được từng nào kg cao su đặc buna (biết năng suất của cả quá trình bằng 80%)?


Poli(vinyl clorua) (PVC) được pha trộn từ khí thiên nhiên (metan chỉ chiếm 97% khí thiên nhiên) theo sơ đồ chuyển hóa và năng suất mỗi quá trình như sau:Metan→H=15%Axetilen→H=85%Vinyl clorua→H=80%PVCMuốn tổng thích hợp 1,0 tấn PVC thì nên cần bao nhiêu m3khí thiên nhiên (đo sống đktc) ?
Xem thêm: Làm Thế Nào Để Viết Văn Tự Sự Hay Nhất Quả Đất, Văn Tự Sự Và Cách Làm Bài Văn Tự Sự

Thủy phân 43 gam poli(vinyl axetat) vào kiềm nhằm điều chế poli(vinyl ancol) thu được 24,1 gam polime. Năng suất của làm phản ứng là:


Cao su buna (CSBN) được chế tạo từ mộc chứa một nửa xenlulozơ theo sơ đồ: Xenlulozơ→1glucozơ→2etanol→3buta-1,3-đien→4CSBN

Hiệu suất của 4 quy trình tiến độ lần lượt là 60%, 80%, 75% cùng 100%. Để cung ứng 1,0 tấn CSBN cần bao nhiêu tấn gỗ?


Để điều chế cao su thiên nhiên buna bạn ta hoàn toàn có thể thực hiện nay theo những sơ đồ đổi khác sau:C2H5OH→50%buta-1٫3-dien→80%cao su buna

Tính cân nặng ancol etylic bắt buộc lấy để có thể điều chế được 54 gam cao su thiên nhiên buna theo sơ thứ trên?


Từ 4,2 tấn etilen bạn ta hoàn toàn có thể thu được bao nhiêu tấn PVC biết công suất của cả quy trình là 80%?


Hiện ni PVC được pha chế theo sơ đồ sau:C2H4→CH2Cl-CH2Cl→C2H3Cl→PVC.Nếu hiệu suất cục bộ quá trình đạt 80% thì lượngC2H4 cần dùng để sản xuất 5000 kg PVC là:


PVC được pha trộn từ khí vạn vật thiên nhiên theo sơ đồ:CH4→H=75%C2H2→H=80%CH2=CH-Cl→H=90%PVCHỏi cần bao nhiêum3 khí vạn vật thiên nhiên (đktc) nhằm điều chế 100 kilogam nhựa PVC (Biết vào khí thiên nhiên có 95%CH4) ?


Sơ đồ gia dụng phản ứng dễ dàng và đơn giản nhất điều chế nhựa novolac (dùng để chế tạo bột ép, sơn) như sau:

Để thu được 10,6 kg nhựa novolac thì nên cần dùng x kg phenol và y kg hỗn hợp fomalin 40% (hiệu suất quy trình điều chế là 80%). Quý giá của x với y theo lần lượt là
Xem thêm: Cách Viết Một Lá Thư Bằng Tiếng Anh Cho Một Người Bạn Bằng Tiếng Anh Dễ Hiểu

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam