BIẾN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC HỮU TỈ GIÁ TRỊ CỦA PHÂN THỨC

  -  
*

*

Bài 9. Biến hóa các biểu thức hữu tỉ. Quý giá của phân thức

A. Lý thuyết

1. Biểu thức hữu tỉ

+ Một nhiều thức được gọi là 1 trong những biểu thức nguyên

+ Một biểu thức chỉ chứa những phép toán cộng, trừ, nhân , phân tách và chứa biến hóa ở mẫu được hotline là biểu thức phân

Các biểu thức nguyên và biểu thức phân được gọi thông thường là biểu thức hữu tỉ.

Bạn đang xem: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ giá trị của phân thức


Ví dụ: Các biểu thức hữu tỉ như: 

*

2. Thay đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức

Nhờ các quy tắc của phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức ta tất cả thể đổi khác các biểu thức hữu tỉ thành một phân thức.

Ví dụ: Biến thay đổi biểu thức 

*
thành một phân thức

Hướng dẫn:

Ta có:

*

*

3. Cực hiếm của phân thức

Các bài xích toán liên quan đến quý hiếm của phân thức

+ Trước tiên, tìm đk của biến hóa để giá bán trị tương xứng của mẫu mã thức không giống 0.

+ giá trị phân thức được xác định thì ta rút gọn đo lường phân thức.

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu: Câu Kể Trang 161 Sgk Tiếng Việt Lớp 4 Luyện Từ Và Câu

Ví dụ: Cho phân thức:

*

a) Tìm điều kiện để phân thức trên xác định.

b) Tính cực hiếm của phân thức tại

Hướng dẫn:

a) Điều kiện để phân thức xác minh là (x + 1)(x - 2) ≠ 0 ⇒ x ≠ - 1; x ≠ 2.

b) quý hiếm của phân thức tại x = 1

Ta có: 

*

B. Một trong những dạng toán hay gặp

Dạng 1: biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức. Rút gọn gàng biểu thức mang lại trước

Phương pháp: Ta sử dụng những quy tắc cộng, trừ, nhân, chia những phân thức để chuyển đổi một biểu thức hữu tỉ thành phân thức.

Xem thêm: Lập Bảng Tổng Kết Về Tác Giả Tác Phẩm Văn Học Trung Đại Việt Nam Trong Chương Trình Lớp 11

Dạng 2: Tính cực hiếm của phân thức

Phương pháp:

Bước 1: kiếm tìm điều kiện xác định của phân thức

Bước 2: thay giá trị của vươn lên là (thỏa mãn điều kiện) vào phân thức rồi tính.

Dạng 3: các bài toán tổng hợp