Ôn Tập Các Bảng Nhân, Chia

  -  

Học 247 mời các em tìm hiểu thêm bài bác họcÔn tập các bảng nhân, chiađể gọi cùng chuẩn bị bài xích thật tốt trước khi tới trường. Chúc các em bao gồm một tiết học tập thật giỏi cùng thật vui khi tới lớp!
Bạn đang xem: ôn tập các bảng nhân, chia

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức buộc phải nhớ

1.2. Giải bài bác tập Sách Giáo Khoa về Ôn tập các bảng nhân

1.3. Giải bài xích tập Sách Giáo Khoa về Ôn tập những bảng chia

2. các bài luyện tập minc hoạ

3. Hỏi đáp vềÔn tập những bảng nhân, chia


Cần nằm trong kĩ bảng cửu chương.Những bài bác thói quen theo mẫu phải nhờ vào mẫu mã kia nhằm thực hiện đông đảo câu tiếp theo sau.
3 x 4 =2 x 6 =4 x 3 =5 x 6 =
3 x 7 =2 x 8 =4 x 7 =5 x 4 =
3 x 5 =2 x 4 =4 x 9 =5 x 7 =
3 x 8 =2 x 9 =4 x 4 =5 x 9 =

3 x 4 = 122 x 6 = 124 x 3 = 125 x 6 = 30
3 x 7 = 212 x 8 = 164 x 7 = 285 x 4 = 20
3 x 5 = 152 x 4 = 84 x 9 = 365 x 7 = 35
3 x 8 = 242 x 9 = 184 x 4 = 165 x 9 = 45

b)

200 x 2 =400 300 x 2 = 600

200 x 4 =800 400 x 2 = 800

100 x 5 =500 500 x 1 = 500

Bài 2: Tính (theo mẫu)

Mẫu: 4 x 3 + 10 = 12 + 10 = 22

a) 5 x 5 +18; b) 5 x 7 - 26; c) 2 x 2 x 9.

Hướng dẫn giải:

a) 5 x 5 +18 = 25 + 18 = 43

b) 5 x 7 - 26 = 35 - 26 = 9

c) 2 x 2 x 9 = 4 x 9 = 36

Bài 3: Trong một phòng ăn có8chiếc bàn, mỗi bàn xếp4loại ghế. Hỏi vào chống nạp năng lượng kia có bao nhiêu mẫu ghế?

Hướng dẫn giải:

Số ghế bao gồm vào chống nạp năng lượng = Số ghế của 1 bàn nhân cùng với số bànTóm tắt:

Phòng ăn uống có:8bàn

Một bàn có:4mẫu ghế

Phòng ăn uống có:...cáighế ?

Bài giải

Số ghế trong chống nạp năng lượng là:

4 × 8 = 32(ghế)

Đáp số:32loại ghế

Bài 4:Tính chu vi hình tam giácABCtất cả kích cỡ ghi bên trên hình vẽ:

*

Bài giải

Chu vi của tam giác ABC là:

AB + BC + AC = 100 + 100 + 100 = 300 (cm)

Đáp số: 300 cm


1.3.Giải bài tập SGK về Ôn tập các bảng chia
Xem thêm: Bài Văn Tả Một Bạn Học Của Em, Top 10 Bài Văn Mẫu Lớp 5, Tuyển Chọn

Bài 1: Tính nhẩm


3 x 4 =2 x 5 =5 x 3 =4 x 2 =
12 : 3 =10 : 2 =15 : 3 =8 : 2 =
12 : 4 =10 : 515 : 5 =8 : 4 =

Hướng dẫn giải:


3 x 4 = 122 x 5 = 105 x 3 = 154 x 2 = 8
12 : 3 = 410 : 2 = 515 : 3 = 58 : 2 = 4
12 : 4 = 310 : 5 = 215 : 5 = 38 : 4 = 2

Bài 2: Tính nhẩm

200 : 2 = ?

Nhẩm: 2 trăm : 2 = 1 trăm

Vậy: 200 : 2 = 100

400 : 2 = 800 : 2 =

600 : 3 = 300 : 3 =

400 : 4 = 800 : 4 =

Hướng dẫn giải:

400 : 2 = 200 800 : 2 = 400

600 : 3 = 200 300 : 3 = 100

400 : 4 = 100 800 : 4 = 200

Bài 3: Có 24 mẫu cóc được xếp mọi vào 4 vỏ hộp. Hỏi mỗi vỏ hộp bao gồm từng nào chiếc cóc?

Hướng dẫn giải:

Số cốc vào hộp = Số chiếc ly : Số hộpTóm tắt:

Có :24mẫu cốc

Xếp vào :4hộp

Hỏi mỗi hộp :...mẫu ?

Bài giải:

Mỗi hộp bao gồm số loại ly là:

24 : 4 =6(cái)

Đáp số:6cái

Bài 4: Mỗi số trong hình tròn là công dụng của phnghiền tính nào?

*

Hướng dẫn giải:

*
Xem thêm: Bài Văn Cảm Nghĩ Về Thầy Giáo Hoặc Cô Giáo Kính Yêu, Top 10 Bài Cảm Nghĩ Về Thầy Cô Hay Và Ý Nghĩa

bài tập minch họa


Bài 1: Tính nhẩm

3 x 6 = 4 x 9 = 2 x 3 = 5 x 6 =

3 x 8 = 4 x 6 = 2 x 6 = 5 x 8 =

3 x 9 = 4 x 7 = 2 x 8 = 5 x 7 =

3 x 3 = 4 x 3 = 2 x 5 = 5 x 4 =

Hướng dẫn giải:

3 x 6 = 18 4 x 9 = 36 2 x 3 = 6 5 x 6 = 30

3 x 8 = 24 4 x 6 = 24 2 x 6 = 12 5 x 8 = 40

3 x 9 = 27 4 x 7 = 28 2 x 8 = 16 5 x 7 = 35

3 x 3 = 9 4 x 3 = 12 2 x 5 = 10 5 x 4 = 20

Bài 2: Tính nhẩm

12 : 6 = 35 : 7 = 40 : 8 =

18 : 3 = 45 : 9 = 18 : 6 =

28 : 7 = 54: 6 = 36 : 9 =

32 : 8 = 10 : 5 = 8 : 2 =

Hướng dẫn giải:

12 : 6 = 2 35 : 7 = 5 40 : 8 = 5

18 : 3 = 6 45 : 9 = 5 18 : 6 = 3

28 : 7 = 4 54: 6 = 9 36 : 9 = 4

32 : 8 = 4 10 : 5 = 2 8 : 2 = 4

Bài 3: Tính theo mẫu:

Mẫu: 4 x 3 + 10 = 12 + 10 = 22

7 x 7 + 20

8 x 9 - 10

6 x 3 + 12

5 x 4 - 9

3 x 3 x 6

4 x 5 x 8

Hướng dẫn giải:

7 x 7 + 20 = 49 + 20 = 69

8 x 9 - 10= 72 - 10 = 62

6 x 3 + 12= 18 + 12 = 30

5 x 4 - 9= 20 - 9 = 11

3 x 3 x 6= 9 x 6 = 54

4 x 5 x 8= trăng tròn x 8 = 160

Bài 4:Lớp 4A gồm 36 học viên. Cô giáo phân thành các nhóm để thuộc bàn bạc, từng nhóm có 4 học sinh. Hỏi phân chia được từng nào nhóm?

Hướng dẫn giải:

Số đội học viên được phân tách là:

36 : 4 = 9 (Nhóm)

Đáp án: 9 nhóm.

Bài 5: Mẹ mua đến 8 vỏ hộp cốc, từng hộp cất 4 cái ly. Hỏi chị em vẫn sở hữu tất cả bao nhiêu mẫu cốc?