Bảng Đo Đơn Vị Khối Lượng

  -  

Toán thù lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo độ nhiều năm là bài xích toán thù đặc trưng, học sinh buộc phải cụ được giải pháp thay đổi các đơn vị chức năng đo cân nặng cùng những bài xích tân oán tương quan.Hôm nay vanphongphamsg.vn sẽ cung cấp những kiến thức trọng tâm, dạng bài xích tập của toán thù lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo khối lượng.

Bạn đang xem: Bảng đo đơn vị khối lượng

Học sinc crúc siêng năng luyện bài tập,ghi lưu giữ bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng để hiểu vận dụng vào trong thực tế.

1. Nhận biết đơn vị chức năng đo kân hận lượng

1.1. Khái niệm

*

1.2. Quy đổi

*

*

2. Bảng đơn vị chức năng đo kăn năn lượng

*

Crúc ý: Mỗi đơn vị đo khối lượng phần đa vội 10 lần đơn vị nhỏ xíu tức khắc sau nó.

3. bài tập vận dụng toán thù lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo kăn năn lượng

3.1. Dạng 1: Đổi những đơn vị chức năng đo kăn năn lượng

3.1.1. Phương pháp

Sử dụng bảng đơn vị đo cân nặng với dấn xét rằng cùng với nhị đơn vị chức năng đo trọng lượng liền nhau thì đơn vị mập vội 10 lần đơn vị chức năng nhỏ xíu.

3.1.2. Bài tập

Bài 1. Điền số tương thích vào nơi trống

a) 145dag = ? g

b) 43 tấn 76 yến = ? kg

c) 56kilogam 72hg = ?g

d) 68000kg = ? tạ

3.1.3. Bài giải

Bài 1:

Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài ta có:

a) 145dag = 145 x 10 = 1450g

Vậy 145dag = 1450g

b) 43 tấn = 43 x 1000 = 43000kg

76 yến = 76 x 10 = 760kg

43 tấn 76 yến = 43000kilogam + 760kg = 43760kg

Vậy 43 tấn 76 yến = 43760kg

c) 56kg = 56 x 1000 = 56000g

72hg = 72 x 100 = 7200g

56kilogam 72hg = 56000g + 7200g = 63200g

Vậy 56kilogam 72hg = 63200g

d) 68000kg = 68000 : 100 = 680 tạ

Vậy 68000kg = 680 tạ

3.2. Dạng 2: Các phnghiền tính cùng với đơn vị chức năng đo khối hận lượng:

3.2.1 Phương thơm pháp:

Khi triển khai phxay tính cùng hoặc trừ những khối lượng tất cả hẳn nhiên các đơn vị chức năng đo giống như nhau, ta tiến hành tựa như nhỏng những phxay tính cùng với số tự nhiên, tiếp đến thêm đơn vị đo cân nặng vào công dụng.

khi tiến hành phnghiền tính tất cả hẳn nhiên các đơn vị chức năng đo không giống nhau, trước hết ta đề xuất đổi về thuộc 1 đơn vị đo tiếp nối thực hiện tính thông thường.

Khi nhân hoặc phân tách một đơn vị chức năng đo khối lượng với một vài, ta nhân hoặc phân chia số kia cùng với một số trong những như giải pháp thường thì, tiếp nối thêm đơn vị đo trọng lượng vào kết quả.

3.2.2. Bài tập

Bài 1. Tính các cực hiếm sau:

a) 57 kilogam + 56 g

b) 275 tấn - 849 tạ

c) 73 kg x 8

d) 9357 g : 3

Bài 2. Tính các quý hiếm sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35T 5 tạ : 4

3.2.3. Bài giải

Bài 1

a) 57kg = 57 x 1000 = 57000g

57kg + 56g = 57000g + 56g = 57056g

b) 275T = 275 x 10 = 2750 tạ

275 tấn - 849 tạ = 2750 - 849 = 1901 tạ

c) 73kg x 8 = 584kg

d) 9357g : 3 = 3119g

Bài 2

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

Đổi 7 tạ 67 yến = 7 x 100 + 67 x 10 = 700 + 670 = 1370kg

7 tạ 67 yến + 782kg = 1370kilogam + 782kg = 2152kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

Đổi:

500kilogam = 500 x 1000 = 500000g

700dag = 700 x 10 = 7000g

500kg 700dag - 77777 g = 500000 + 7000 - 77777 = 429223g

c) 700hg 50g x 8

Đổi 700hg = 700 x 100 = 70000g

Nên 700hg 50g = 70050g x 8 = 560400g

Vậy 700hg 50g x 8 = 560400g

d) 35 tấn 5 tạ : 4

Đổi 35T = 35 x 10 = 350 tạ

35 tấn 5 tạ = 350 + 5 = 355 tạ : 4 = 88 tạ dư 3 tạ

3.3. Dạng 3: So sánh những đơn vị đo kân hận lượng

3.3.1. Phương thơm pháp:

lúc đối chiếu các đơn vị đo kiểu như nhau, ta so sánh tương tự như như đối chiếu nhị số thoải mái và tự nhiên.

Xem thêm: Các Loại Cây Thân Cột ? Kể Tên Các Cây Thuộc Thân Gỗ, Thân Cột, Thân Cỏ,

khi so sánh các đơn vị đo khác nhau, trước nhất ta yêu cầu đổi về cùng 1 đơn vị chức năng đo kế tiếp tiến hành so sánh thông thường.

3.3.2. Bài tập

Bài 1: So sánh

a) 4300g … 43hg

b) 4357 kilogam ...5000 g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

d) 512kilogam 700dag … 3 tạ 75kg

3.3.3. Bài giải

Bài 1:

a) 4300g … 43hg

Đổi 4300g = 4300 : 100 = 43hg

Vậy 4300g = 43hg

b) 4357kg ...5000g

Đổi 5000g = 5000 : 1000 = 5kg

Vậy 4357kilogam >5000g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

Đổi 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4 x 1000 + 3 x 100 + 7 x 10 = 4370kg

Vậy 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

512kg 700dag = 512kilogam + 7kilogam = 519kg

3 tạ 75kg = 300kg + 75kg = 375kg

Vậy 512kilogam 700dag > 3 tạ 75kg

3.4. Dạng 4: Toán thù có lời văn.

3.4.1. Phương pháp.

Đọc đề và xác minh rõ trải đời đề bài

Thực hiện nay phxay tính theo thử dùng (thuộc đơn vị chức năng đo)

Kiểm tra và kết luận

3.4.2. Bài tập

Bài 1. Bình đi chợ mua 1 bó rau củ nặng 1250 g, một nhỏ cá nặng trĩu 4500g, 1 quả túng thiếu nặng nề 750g. Hỏi khối lượng mà lại Bình cần đem đến là bao nhiêu?

Bài 2. Trong đợt chất vấn sức khỏe. An cân nặng là 32kg; Đức nặng 340hg, Hải nặng nề 41000g. Hỏi cả bố các bạn nặng nề bao nhiêu ki-lô-gam?

3.4.3. Bài giải

Bài 1

Khối lượng nhưng mà Bình đề nghị mang về là:

4500 + 750 + 1250 = 6500 (g)

Vậy khối lượng nhưng Bình với là 6500 g

Bài 2.

Đổi 340hg = 34kg

41000g = 41kg

Cả 3 bạn nặng số ki-lô-gam là: 32+ 34+ 41 = 107 (kg)

Vậy cả 3 nặng 107kg

4. những bài tập tự luyện

4.1. Bài tập

Bài 1. Điền số phù hợp vào chỗ trống

a) 1kilogam = ?hg

b) 23hg 7dag = ?g

c) 51 yến 73kg = ?kg

d) 7000kilogam 10 tạ = ? tấn

Bài 2. Tính

a) 516 kilogam + 234 kg

b) 948 g - 284 g

c) 57hg x 14

d) 96T : 3

Bài 3. Điền lốt >,

a) 93hg … 380dag

b) 573kg … 5730hg

c) 3 tấn 150kg … 3150hg

d) 67 tạ 50 yến … 8395kg

Bài 4. Mẹ mua 5 quả dưa hấu, có 2 quả nặng nề 450dag, 1 quả nặng nề 35hg, 2 trái nặng 6000g. Hỏi 5 trái dưa nặng trĩu bao nhiêu kg?

Bài 5. Một con cá hẻn nặng 10000g, biết đầu nặng nề 750g, đuôi nặng trĩu 450g. Hỏi thân cá nặng trĩu bao nhiêu ki-lô-gam?

4.2. Đáp án tsay mê khảo

Bài 1.

a) 1kg = 10hg

b) 23hg 7dag = 2370g

c) 51 yến 73kilogam = 583kg

d) 7000kilogam 10 tạ = 8 tấn

Bài 2.

a) 516kilogam + 234kilogam = 750kg

b) 948g - 284g = 664g

c) 57hg x 14 = 798hg

d) 96T : 3 = 32 tấn

Bài 3. Điền dấu >,

a) 93hg > 380dag

b) 573kg = 5730hg

c) 3 tấn 150kg

d) 67 tạ 50 yến

Bài 4.

Xem thêm: Cách Vẽ Lịch Treo Tường Mới Nhất 2021, Mẹo Trang Trí Bìa Lịch Treo Tường Đẹp Lung Linh

Đáp số: 14kg

Bài 5.

Đáp số: 8800g

Muốn học giỏi toán thù lớp 4 bảng đơn vị đo kân hận lượng, học viên nên chịu khó ôn luyện, gắng chắc hẳn kiến thức trung tâm để Giao hàng bậc học cao hơn nữa. Thường xuyên theo dõi và quan sát vanphongphamsg.vn nhằm cập nhật các kiến thức xuất xắc nhé!