Bảng Điểm Học Sinh

  -  
vanphongphamsg.vn > HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG > Báo cáo > Thống kê báo cáo cấp trường > Thống kê kết quả học tập > Kết quả học tập theo học kỳ

Tab này có thể chấp nhận được in kết quả họctập theo họckỳcủa các học sinh: danh sách khen thưởng, học sinc thi lại, đăng kýthi lại, điểm TBM, xếp loại đưa ra tiết theo môn, xếploại học lực, xếp loại hạnh kiểm,xếp loại học lực môn,... của những học sinhvào lớp. Các báocáo được áp dung mang lại cả cấp Tiểu học, trung học cơ sở vàtrung học phổ thông.

Bạn đang xem: Bảng điểm học sinh

Bước 1: Vào màn hình hiển thị chức năng“Báo cáo »Thống kê kết quả học tập” với chọn tab “Kếtquả học tập theo học kỳ” đối vớikhối trung học cơ sở với trung học phổ thông, vàomàn hình chức năng “Báo cáo » Thống kê kết quả họctập” đốivới cấp Tiểu học, hệ thống hiển thị màn hình:

-Đốivới cấp trung học cơ sở, THPT

*

-Đốivới cấp Tiểu học

*

Bước 2: Chọn biết tin và loại báo cáo cầnxuất. Nhấn “Xuất Excel”, hệ thốngxuất những report tương ứng:

-Nếuchọn loại báo cáo là Danh sách khen thưởng: hệthống xuất báo cáo list khen thưởng của cáchọc sinc. Chụ ý:

+Nếuchọn Khối học là Tất cả thì khi xuấtbáo cáo, mỗi một khối sẽ được hiểnthị bên trên 1 sheet.

*

-Nếuchọn loại report là Danh sách học sinc thi lại: hệ thốngxuất danh sách những học sinc thi lại với môn thi lại tương ứng trong những khối. Crúc ý:

+Danh sáchhọc sinch thi lại mỗi khối được hiểnthị bên trên mỗi sheet không giống nhau

*

-Nếuchọn loại báo cáo là Danh sách học sinch đăng ký thi lại: hệ thốngxuất list cáchọc sinc đang đăng ký thi lại. Chú ý:

+Danh sáchhọc sinc thi lại mỗi khối được hiểnthị bên trên mỗi sheet khác nhau

*

-Nếuchọn loại report là Thống kê điểm thi họckỳ: hệ thống xuất báo cáo thống kê sốlượng học sinc theo điểm thi học kỳ mỗi mônhọc. Chụ ý:

+Với mônhọc tính điểm thì những cột điểm từ 0 – 10sẽ được điền đọc tin. Với môn học nhân xétthì những Đ với CĐ sẽ được điền ban bố.

*

-Nếuchọn loại report là Thống kê điểm thi họckỳ theo môn: hệ thống xuất report thống kêsố lượng học sinh theo điểm thi học kỳcủa môn học. Crúc ý:

+Vớimôn học tính điểm thì hiển thị các cột Giỏi, Khá, TB, Yếu, Kém trong báo cáo. Với môn họcnhận xét thì hiển thị những cột Đ cùng CĐ

*

-Nếuchọn loại báo cáo là Thống kê điểm TBM: hệthống xuất report thống kê số lượng họcsinh theo điểm vừa đủ môn. Crúc ý:

+Bắtbuộc phải chọn Môn học khi xuất báo cáo

+Với mônhọc tính điểm thì report hiển thị những cộtGiỏi, Khá, TB, Yếu, Kém, Từ TB trở lên. Với mônhọc nhận xét thì báo cáo hiển thị các cộtĐ với CĐ

*

-Nếuchọn loại report là Thống kê xếp loại chi tiết theo môn: hệ thốngxuất báo cáo thống kê số lượng học sinc theo xếp loại củatừng môn học. Chụ ý:

+Nếuchọn Khối học là Tất cả thì mỗisheet hiển thị những thống kê của 1 khối trongtrường

+Với mônhọc tính điểm thì những cột Giỏi, Khá, TB,Yếu, Kỉm sẽ được điền công bố. Với mônhọc nhân xét thì những Đ cùng CĐ sẽ được điền thôngtin

*

-Nếuchọn loại báo cáo là Thống kê xếp loại họclực: hệ thống xuất báo cáo thống kê sốlượng học sinch theo học lực học kỳ/cảnăm.

Xem thêm: Tuyển Chọn 4 Bài Thuyết Minh Về Bình Ngô Đại Cáo Lop 10, Thuyết Minh Bình Ngô Đại Cáo (9 Mẫu + Dàn Ý)

*

-Nếuchọn loại báo cáo là Thống kê xếp loại hạnhkiểm: hệ thống xuất report thống kê sốlượng học sinc theo hạnh kiểm họckỳ/cả năm.

Xem thêm: Đọc Hiểu Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn, Luyện Đề Đọc Hiểu Ngữ Văn 9 Đề 21 I

*

-Nếuchọn loại report là Thống kê xếp loại họclực môn: hệ thống xuất báo cáo thống kê sốlượng học sinch theo học lực môn.

*

-Nếuchọn loại báo cáo là Tổng hợp các môn theo khối:hệ thống xuất báo cáo thống kê số lượnghọc sinc theo học lực môn ứng với mỗikhối

*

-Nếuchọn loại report là Tổng hợp học lực –hạnh kiểm theo khối: hệ thống xuất báo cáothống kê số lượng học sinc theo học lực vàhạnh của của từng khối

*

-Nếuchọn loại báo cáo là Thống kê danh hiệu thi đua:hệ thống xuất báo cáo thống kê số lượnghọc sinh theo danh hiệu thi đua

*

-Nếuchọn loại báo cáo là Thống kê kết quả cuốinăm: hệ thống xuất báo cáo thống kê sốlượng học sinh theo diện: lên lớp, thi lại, rènluyện lại, ở lại