Đọc Bản Vẽ Công Nghệ, Đường Ống

  -  

BẢN VẼ KỸ THUẬT - BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN ĐƯỜNG ỐNG – PHẦN 1: NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ BIỂU DIỄN TRỰC GIAO

Technical drawings - Simplified representation of pipelines - Part 1 : General rules and orthogonal representation

Lời nói đầu

TCcả nước 3745-1 : 2008 ; TCtoàn nước 3745-2 : 2008 với TCcả nước 3745-3 : 2008 thay thế sửa chữa TCcả nước 3745 : 1983.

Bạn đang xem: đọc bản vẽ công nghệ, đường ống

TCcả nước 3745-1 : 2008 trọn vẹn tương tự ISO 6412-1 : 1993.

TCnước ta 3745-1 : 2008 vày Ban nghệ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 10 Bản vẽ kỹ thuật biên soạn, Tổng viên Tiêu chuẩn chỉnh thống kê giám sát Chất lượng đề nghị, Sở Khoa học với Công nghệ chào làng.

TCViệt Nam 3745: 2008 Bản vẽ chuyên môn - Biểu diễn đơn giản và dễ dàng mặt đường ống, gồm tất cả 3 phần sau:

- TCtoàn nước 3745-1 : 2008 (ISO 6412-1 : 1989) Phần 1 : Nguyên tắc thông thường với màn trình diễn trực giao;

- TCVN 3745-2 : 2008 (ISO 6412-2 : 1989) Phần 2 : Hình chiếu trục đo;

- TCcả nước 3745-3 : 2008 (ISO 6412-3 : 1993) Phần 3 : Thiết bị đầu cuối hệ thống thông gió và nước thải.

BẢN VẼ KỸ THUẬT - BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN ĐƯỜNG ỐNG - PHẦN 1: NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ BIỂU DIỄN TRỰC GIAO

Technical drawings - Simplified representation of pipelines - Part 1 : General rules & orthogonal representation

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn chỉnh này phương tiện luật lệ với quy ước màn trình diễn những bạn dạng vẽ đơn giản dễ dàng những các loại ống với con đường ống được chế tạo bởi những một số loại vật liệu (cứng cùng mềm)

Tiêu chuẩn chỉnh này được áp dụng cho những một số loại ống hoặc đường ống được biểu diễn theo cách dễ dàng và đơn giản. Trong tiêu chuẩn chỉnh này, những hình vẽ chỉ minch họa cho phần lời cùng không được coi là các ví dụ xây đắp.

CHÚ THÍCH : Tiêu chuẩn này áp dụng một số trong những trình diễn giống nhau nhỏng khối hệ thống thông gió với hệ thống điều hoà nhiệt độ, vào ngôi trường vừa lòng điều này thuật ngữ: ”ống dẫn” được sửa chữa mang lại thuật ngữ “ống”

Tài liệu viện dẫn

Trong tiêu chuẩn này có cứ liệu các tư liệu sau, so với những tài liệu dẫn chứng ghi năm công bố thì áp dụng phiên bạn dạng tiếp sau đây. so với các tài liệu cứ liệu không ghi năm ra mắt thì vận dụng phiên bản tiên tiến nhất, bao hàm cả các sửa đổi.

TCtoàn nước 8 (ISO 128 : 1982), Bản vẽ nghệ thuật - Nguim tắc phổ biến về trình diễn.

TCcả nước 3824: 2008 (ISO 7573:1983), Vẽ Kỹ thuật – Bản kê.

TCđất nước hình chữ S 7286 : 2003 (IS0 5455:1979), Bản vẽ nghệ thuật - Tỷ lệ.

TCViệt Nam 7698 : 2007 (ISO 3545 : 1989), Ống thxay và các phụ tùng bao gồm dạng ống có mặt cắt theo đường ngang tròn - Các ký kết hiệu áp dụng trong công năng nghệ thuật.

IS0 129: 1985, Technical drawings - Dimensioning - General principles, definitions, methods of execution and special indications. (Vẽ chuyên môn – Kích thước - Nguim tắc bình thường, định nghĩa, phương pháp thực hiện cùng chỉ dẫn riêng)

ISO 406 : 1987, Technical drawings - Tolerancing of linear và angular dimensions (Bản vẽ kỹ thuật- Ghi dung không nên form size nhiều năm và kích cỡ góc).

ISO 1219 : 1976, Fluid power Systems và components - Graphit symbols (Hệ thống với nhân tố tbỏ lực khí nén - Kí hiệu trên sơ đồ).

ISO 3461-2 : 1987, General principles for the creation of graphical Symbols - Part 2: Graphical Symbols for use in technical product documentation (Nguim lý thông thường để chế tác những kí hiệu sơ thứ - Phần 2 - Các kí hiệu sử dụng vào tư liệu kỹ thuật sản phẩm).

ISO 4067-1:1984, Technical drawings - lnstallations -Part 1 : Graphical symbols for plumbing, heating, Ventilation and ducting (Bản vẽ nghệ thuật - Lắp đặt - Phần 1 : Các sơ đồ dùng kí hiệu mang đến khối hệ thống ống nước, ống dẫn nhiệt độ , ống thông gió cùng ống dẫn.

ISO 5261 : 1981, Technical drawings for structural metal work (Bản vẽ nghệ thuật cho cấu trúc phôi kim loại.

ISO 6428 : 1982, Technical drawings - Requyrements for microcopying (Bản vẽ chuyên môn - Các thử khám phá so với bản sao micrôfim).

Định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này, áp dụng những khái niệm sau:

3.1. Biểu diễn trực giao (Orthogonal representation)

Phương pháp chiếu trong đó sản phẩm công nghệ chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu

3.2. Biểu diễn trục đo (Isometric representation)

Pmùi hương pháp chiếu trong đó mỗi một trục của bố trục tọa độ được nghiêng về cùng một góc so với khía cạnh phẳng chiếu

3.3. Dòng chảy (flow line)

Biểu diễn mặt đường rã của chiếc đồ dùng chất lấn sân vào hoặc đi ra.

Nguyên ổn tắc chung

Phần này pháp luật toàn cục qui định tầm thường so với cách thức chiếu và màn biểu diễn bằng hình ảnh

4.1. Biểu diễn những con đường ống, v.v…

Dòng rã đặc thù một mặt đường ống v.v… (không quan tâm 2 lần bán kính của nó) phải là 1 trong những đường đậm ngay thức thì (giao diện A, xem Bảng 1 và TCVN 8, trùng cùng với con đường trọng tâm ống (xem ISO 4067 - 1)

Các đoạn uốn có thể được màn trình diễn đơn giản bởi kéo dài chiều nhiều năm thẳng của đường tung mang đến đỉnh (coi Hình 1). Tuy nhiên khu vực uốn này hoàn toàn có thể được đã cho thấy để làm ví dụ theo hình dạng biểu thị vào Hình 2. Trong trường hợp này, hình chiếu đoạn uốn rất có thể khác, là mặt đường elíp thì phnghiền chiếu này rất có thể được dễ dàng hóa bằng vẽ những cung tròn (coi Hình 3).

4.2. Tỷ lệ

Nếu bản vẽ bắt buộc biểu diễn theo xác suất, đề xuất theo hướng dẫn với TCViệt Nam 7286

Bảng 1

Kiểu nét theo TCđất nước hình chữ S 8

Mô tả

Ứng dụng

Nét tức tốc đậm

A1 Các đường tung và các cụ thể được nối ghép

Nét tức tốc mảnh

B1 mặt đường gạch phương diện cắt

B2 mặt đường kích thước

B3 con đường dẫn

B4 con đường lưới trong hình chiếu trục đo (đẳng cự)

Nét tức thời mảnh vẽ trường đoản cú do

C1/D1 con đường giới hạn cụ thể hoặc con đường ngăn trung bình quan sát hoặc phần cắt

Nét ngay tắp lự mhình họa vội khúc

Nét gạch men đậm

E1 con đường rã chính sách mang lại bản vẽ khác

Nét gạch mảnh

F1 Sàn

F2 Tường

F3 Trần nhà

F4 Lỗ (lỗ dập)

Nét chấm gạch men mảnh

G1 con đường tâm

Nét chấm gạch ốp đậm1)

EJ1 mặt đường rực rỡ giới thu nhỏ

Nét hai chấm gạch men mảnh

K1 mặt đường bao của cụ thể tức thời kề

K2 Các cụ thể ở phía đằng trước phương diện phẳng cắt

1) Bốn lần chiều rộng lớn của đường giao diện G

4.3. Các nét

4.3.1. Độ đậm của nét

thường thì chỉ sử dụng nét có một độ đậm. Tuy nhiên trong ngôi trường hòa hợp nên sử dụng nét gồm độ đậm to hơn, độ đậm của đường nét yêu cầu gạn lọc trường đoản cú TCnước ta 8. Tỷ lệ liên quan của độ rõ nét yêu cầu là

2:√2:1. Độ đậm những đường nét không giống nhau bắt buộc được thực hiện như sau:

- Độ đậm nét a: mặt đường tung chính

- Độ rõ nét b: con đường tung sản phẩm công nghệ nhị, chữ in

- Độ đậm nét c: đường dẫn, con đường kích thước

4.3.2. Các hình dạng nét

Phải sử dụng các vẻ bên ngoài với độ đậm của nét chỉ dẫn trên Bảng 1

4.3.3. Khoảng biện pháp giữa các nét

Theo ISO 6428, khoảng cách thân các mặt đường tuy vậy tuy vậy (bao gồm cả các đường nét gạch khía cạnh cắt) ko được nhỏ dại rộng nhì lần độ đậm của các nét đậm độc nhất trong các nét, cùng với khoảng cách bé dại độc nhất vô nhị là 0,7 mm. Khoảng phương pháp giữa hai đường tung kề cạnh và gữa những đường tung cùng các đường khác là 10 mm.

4.4. Chữ viết

Chữ viết nên theo ISO 3098-1; chữ viết vẻ bên ngoài B là thẳng đứng và được ưu tiên áp dụng. Chiều rộng của nét chữ loại B nên y như chiều rộng lớn của mặt đường kí hiệu tpd cơ mà chữ viết gần giống hoặc phối kết hợp (xem ISO 3461-2)

4.5. Kích thước

4.5.1. Nhìn bình thường, form size phải theo ISO 129, form size danh nghĩa nên được hướng dẫn theo TCnước ta 7698 áp dụng tên thường gọi nđính thêm “DN” (xem Hình 1)

Đường kính quanh đó (d) và chiều dày thành ống (t) của ống được hướng dẫn theo ISO 5261 (coi Hình2). Nếu nên, có thể bổ sung cập nhật vào phiên bản kê (coi TCtoàn nước 3824:2008) báo cáo thêm về các ống, cùng những lắp thêm tương quan. Chiều dài đề nghị ban đầu trường đoản cú mặt ko kể của phương diện mút ít ống, bích hoặc trung tâm của côn trùng ghnghiền hoặc bất kỳ chỗ nào phù hợp

Hình 4

4.5.2.

Xem thêm: Góc Phụ Nữ Cần Biết - Góc Riêng: Có Những Điều Phụ Nữ Cần Biết

Các ống tất cả uốn đang rước kích thước từ bỏ con đường vai trung phong mang đến con đường trung khu của con đường ống (coi Hình 1 và Hình 2).

Nếu cần thiết xác định form size đảm bảo tự bên ngoài hoặc phía bên trong hoặc hoặc mặt phẳng ống, thì size hoàn toàn có thể được khẳng định bằng mũi tên chỉ mang lại đường nét gạch men mhình ảnh nlắp tuy nhiên tuy vậy cùng với hướng chiếu (coi Hình 3).

Kích thước tự phương diện kế bên mang lại khía cạnh xung quanh, từ bỏ bên phía trong mang đến phía bên trong cùng từ bên trong mang đến đỉnh không tính chỉ ra nghỉ ngơi Hình 3a, 3b, 3c theo thiết bị trường đoản cú.

4.5.3. Bán kính và góc uốn nắn được hướng dẫn bên trên Hình 4. Các góc tính năng phải được hướng dẫn, nói chung không chỉ dẫn các góc 900

4.5.4. Các nút tsay mê chiếu bình thường mang đến vai trung phong ống với được hướng dẫn theo ISO 129 (xem Hình 5). Trong trường phù hợp đặc trưng, ví như phải khẳng định độ cao của lòng ống thì yêu cầu hướng dẫn bởi điểm mũi tên tđê mê chiếu với đường nét mhình ảnh ngắn thêm, nhỏng công cụ sinh sống 4.5.2 (xem Hình 3 và 8a).

Quy luật tương tự được áp dụng để hướng dẫn chiều cao mang đến đỉnh của ống (coi Hình 8c)

Hình 5

4.5.5. Hướng dốc đề xuất được hướng dẫn bằng tam giác vuông trên phố rã, điểm từ nút cao hơn . kéo xuống tới mức thấp rộng. Lượng dốc buộc phải được hướng dẫn theo phương thức chỉ trong Hình 6 mang đến Hình 8. điều này khôn cùng ứng dụng để xác minh cường độ ống dốc, tại đầu cao hơn nữa hoặc đầu phải chăng rộng hoặc tại bất kỳ điểm dễ dàng như thế nào theo nấc chuẩn chỉnh (coi Hình 8)

4.5.6. Các vị trí của đầu ống yêu cầu được khẳng định bởi bởi chỉ dẫn tọa độ theo chổ chính giữa của những mặt đầu ống

4.6. Dung sai

Dung không nên buộc phải được chỉ dẫn theo ISO 406

Giao nhau với nối ghép

5.1. Sự giao nhau không có nối ghxay yêu cầu được thể hiện là mặt đường tan không có các đường nét đứt đặc thù đến mặt đường ống khuất (coi Hình 9; cũng xem ISO 4067-1). Tuy nhiên giả dụ vấn đề đó hoàn hảo nhất quan trọng để hướng dẫn là 1 ống trải qua đằng sau một ống khác, con đường chảy thay mặt đại diện đến mặt đường ống từ trần buộc phải là đường nét đứt (coi Hình 10). Chiều rộng lớn của mỗi một nét đứt không được ít hơn 5 lần chiều rộng lớn của các con đường tiếp tục (coi Hình 11)

5.2. Các côn trùng ghxay lâu dài (nlỗi hàn hoặc quy trình khác), được đánh dấu bằng một chấm gồ lên theo ISO 1219 (xem Hình 12). đường kính của chấm cần bởi 5 lần chiều rộng của mặt đường.

5.3. Các côn trùng ghép hoàn toàn có thể dỡ được diễn tả theo ISO 4067 - 11)

Mô tả thiết bị

6.1. Quy định chung

Toàn cỗ những chi tiết của thứ, thứ, van v.v…bắt buộc được trình bày bởi các sơ đồ dùng kí hiệu cùng với thuộc độ đậm như mặt đường chảy (coi ISO 3461-2). Các sơ đồ gia dụng kí hiệu được thực hiện nên theo điều 2 và Phú lục A của tiêu chuẩn chỉnh này.

6.2. Phú tùng

6.2.1. Các phụ tùng nhỏng vòi, đầu nối chữ T, đầu uốn nắn cần được vẽ bằng con đường gồm cùng độ đậm nhỏng mặt đường chảy

6.2.2. Các đầu thay đổi để biến hóa những mặt phẳng cắt ngang buộc phải được diễn tả theo Hình 13 đến

Hình 15. Các form size danh nghĩa cân xứng cần được chỉ dẫn bên trên các kí hiệu

6.3. Giá đỡ cùng móc treo

Các giá chỉ đỡ với móc treo phải được biểu lộ bằng những kí hiệu theo Hình 16 cho Hình 19

Biểu diễn các prúc tùng lặp lại có thể được đơn giản và dễ dàng hóa như hướng dẫn trên Hình 20

CHÚ THÍCH : Các Hình 16 cho Hình 19 chỉ đề cập tới những móc treo. Trong trường đúng theo của các giá đỡ, sử dụng những kí hiệu y hệt như vậy cơ mà địa điểm ngược trở lại.

Nếu quan trọng, một mã số altrộn bỏ thêm công bố về dạng hình giá đỡ với móc treo, cùng với số của bọn chúng hoàn toàn có thể được ghi chế tạo những kí hiệu chỉ trên Hình16 cho Hình 19. Các mã đánh số đề xuất được mang lại bên trên phiên bản vẽ hoặc trong số tư liệu phối kết hợp (coi Hình 21).

6.4. Các chính sách ngã sung

Các nguyên tắc bổ sung cập nhật nhỏng lớp giải pháp năng lượng điện, lớp che xung quanh, đường ống dẫn, v.v… đề nghị được luật bởi lời 2)

6.5. Các lắp thêm tức thì kề

Nếu cần thiết, các vật dụng kề cạnh nlỗi thùng cất, các bộ phận vật dụng không hẳn là phần tử của chính đường ống có thể được mô tả bằng nét mhình họa nhì nét gạch ốp (thứ hạng một số loại Bảng 1 và TCcả nước 8) nlỗi chỉ dẫn trên Hình 22

6.6. Hướng của loại chảy

Hướng của chiếc tung phải được chỉ dẫn bởi mũi thương hiệu (xem ISO 4067-1) trên đường loại tung hoặc ngay sát một kí hiệu sơ trang bị hình mẫu cho 1 van (xem Hình 23 cùng Hình 24)

6.7. Bích

Các bích phải được mô tả, ko quan tâm đến hình dạng với kích cỡ của chúng.

- Bằng hai vòng tròn đồng vai trung phong so với phía quan sát tự phía trước;

- Bằng một vòng tròn so với phía chú ý từ phía sau;

- Bằng một đường nét gạch ốp đối với phía quan sát từ bên cạnh.

Sử dụng các mặt đường có cùng độ đậm nhỏng đã áp dụng để diễn đạt các ống (coi Hình 22 và Hình 25). Các lỗ bích được màn trình diễn dễ dàng và đơn giản ngay số phù hợp cắt ngang các mặt đường trung khu của bọn chúng.

Xem thêm: Soạn Văn 9 Học Kì 2 - Soạn Bài Ôn Tập Tiếng Việt Lớp 9 Học Kì 2

Ví dụ

Một ví dụ của phxay chiếu trực giao được mang đến vào Hình 25

CHÚ THÍCH : Các ví dụ không giống được đến vào ISO 3511-3 với ISO 3753

CHÚ THÍCH : Các điểm trên đó mặt đường ống biến đổi hướng cùng nối được chỉ dẫn vì những số tyêu thích chiếu. Ống và những số tsi mê chiếu giống hệt nhau với được biểu đạt vào ISO 6412-2, Hình 23. Số lượng những số tsay mê chiếu bị bịt mệnh chung phía sau những số không giống được nhằm vào vết ngoặc .

Hình 25

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

ISO 841 : 1974, Numerical control of machines - Axis & motion nomenclature (Máy điều khiển và tinh chỉnh số- trục với đặt tên chuyển động)ISO 1101 : 1983, Technical drawings - Geometrical tolerancing- Tolerancing of form, orientation, location và runout - Generalities, definitions, symbols, indications on drawings (Bản vẽ kỹ thuật- Dung sai hình học - Dung không nên làm nên, định hướng, vị trí và độ hòn đảo. Yêu cầu bình thường, có mang , kí hiệu, các chỉ dẫn trên bản vẽ.ISO 1503 : 1977, Geometrical orientation và directions of movements (triết lý hình học tập và hướng đưa động)ISO 3511 - l : 1977, Process measurement control functions & instrumentation - Symbolic representation - Part 1 Basic requyrements (Chức năng cùng biện pháp tinh chỉnh và điều khiển quá trình đo- Phần 1 Các hưởng thụ cơ phiên bản.)ISO 3511 - 2 : 1984, Process measurement control functions and instrumen ta tion - Symbolic representation - Part 2: Extension of basic requyrements (Chức năng cùng quy định tinh chỉnh quá trình đo- Phần 2 Msinh sống rộng lớn những hưởng thụ cơ phiên bản.)ISO 3511-3 : 1984, Process measurement control functions và instrumenta tion - Symbolic represen tation - Part 3: Detailed symbols for instrument interconnection diagrams (Chức năng cùng phương tiện tinh chỉnh và điều khiển quá trình đo - Phần 3 Các kí hiệu được cụ thể hóa đối với các sơ đồ vật nối ghxay vào.)ISO 3511-4:1985,Process measurement control functions and instrumentation - Symbolic representation - Part 4: Basic Symbols for process Computer, interface và shared display/control functions (Chức năng và lao lý tinh chỉnh quá trình đo - Phần 4 - Các kí hiệu cơ bản đối với quy trình máy vi tính, hình ảnh và sự hiển thị được chia sẻ/ những tác dụng điều khiển)ISO 3753 : 1977, Vacuum giải pháp công nghệ - Graphical Symbols (Công nghệ chân ko - Các kí hiệu sơ đồ)ISO 4067-6 : 1985, Technical drawings – lnstallations -Part 6: Graphical Symbols for water supply & drainage - Systems in the ground (Bản vẽ chuyên môn - Lắp đặt - Phần 6 : Các kí hiệu sơ thứ đối với cấp với nước thải - Hệ thống xung quanh đất)

1) Dự định để mở rộng ISO 4067 bao gồm toàn cục kí hiệu sơ đồ không giống được áp dụng mang lại khối hệ thống con đường ống

2) Dự định để không ngừng mở rộng ISO 4067 bao hàm cục bộ kí hiệu sơ thứ khác được sử dụng đến hệ thống mặt đường ống