Bản Vẽ Chi Tiết Là Gì

  -  

Bản vẽ chi tiết là bản vẽ biểu lộ hình dạng, kích thước và các yêu mong kĩ thuật của chi tiết.

Bạn đang xem: Bản vẽ chi tiết là gì

Bao gồm:

Các hình biểu diễn

Khung bạn dạng vẽ, size tên

Các số lượng kích thước

Các yêu mong kĩ thuật

Công dụng: bản vẽ cụ thể là tài liệu kĩ thuật sử dụng trong việc chế tạo và đánh giá chi tiết.

*

Sơ thiết bị nội dung bạn dạng vẽ bỏ ra tiết

II.Đọc bản vẽchi tiết

Trình tự đọc bạn dạng vẽ

Gồm 5 bước:

Đọc ngôn từ trong khung tên.

Phân tích các hình chiếu, hình cắt.

Phân tích kích thước.

Đọc yêu ước kĩ thuật.

Mô tả hình dáng và cấu trúc của đưa ra tiết, chức năng của chi tiết đó.

Bản vẽ ống lót:

Tên gọi đưa ra tiết: ống lót.

Vật liệu: thép

Tỉ lệ: 1:1

Tên gọi hình chiếu: hình chiếu cạnh

Vị trí hình cắt: cắt tại vị trí hình chiếu đứng.

Kích thước chung của chi tiết: 28mm,30mm.

Kích thước những phần của chi tiết: Đường kính bên cạnh 18mm, 2 lần bán kính lỗ 16mm, chiều nhiều năm 30mm.

Gia công: làm cho tù cạnh

Xử lí bề mặt: mạ kẽm.

Mô tả kiểu dáng và cấu tạo của đưa ra tiết: ống hình trụ tròn.

Công dụng của chi tiết dùng nhằm lót giữa những chi tiết.


*

III.Cách lập bản vẽ chi tiết:


Bước 1: sắp xếp các hình màn trình diễn và khung tên.

Bố trí các hình trình diễn trên bạn dạng vẽ bằng các đường trục và đường bao hình biểu diễn.

Bước 2: Vẽ mờ.

Lần lượt vẽ hình dạng phía bên ngoài và phần phía bên trong của những bộ phận, vẽ hình cắt và phương diện cắt…

Bước 3: đánh đậm.

Xem thêm: Polime Nào Sau Đây Được Điều Chế Bằng Phản Ứng Trùng Ngưng ?

Trước khi tô đậm bắt buộc kiểm tra thay thế sửa chữa những không nên sót, kẻ đường gạch gạch men của khía cạnh cắt, kẻ đường gióng và mặt đường ghi kích thước. Vẽ những nét đậm.

Bước 4: Ghi phần chữ.

Ghi kích thước, yêu ước kĩ thuật, nội dung khung tên.


Bài 1:

Thế như thế nào là bạn dạng vẽ cụ thể ? bạn dạng vẽ chi tiết dùng để triển khai gì?

Hướng dẫn giải

Bản vẽ cụ thể là một phương tiện tin tức dùng trong sản xuất và đời sống.

Bản vẽ cụ thể có:

Hình biểu diễn gồm hình giảm (ở địa chỉ hình chiếu đứng) và hình chiếu cạnh.Hai hình chiếu ấy biểu đạt hình dạng phía bên trong và bên phía ngoài của đồ thể.

Kích thước có kích thước chung và kích cỡ riêng.

Yêu cầu kĩ thuật gồm hướng dẫn về gia công, xử lí bề mặt.

Khung tên có tên gọi chi tiết máy, trang bị liệu, tỉ lệ, kí hiệu bạn dạng vẽ, các đại lý thiết kế.

Bản vẽ cụ thể dùngđể sản xuất và kiểm tra chi tiết máy ,dùng vào laođộng , sản xuất , đính thêm ráp ,thi công vận hành

Bài 2:

Em hãy nêu trình từ bỏ đọc bạn dạng vẽ chi tiết?

Hướng dẫn giải

Gồm 5 bước:

1. Khung tên.

2. Hình biểu diễn.

3. Kích thước.

4. Yêu mong kĩ thuật.

5. Tổng hợp.

Tên gọi cụ thể : ống lót.

Vật liệu: thép

Tỉ lệ: 1:1

Tên điện thoại tư vấn hình chiếu: hình chiếu cạnh

Vị trí hình cắt: cắt tại đoạn hình chiếu đứng.

Kích thước chung của bỏ ra tiết: 28mm,30mm.

Xem thêm: Lời Bài Hát Brother Louie - Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Brother Louie

Kích thước các phần của chi tiết: Đường kính không tính 18mm, đường kính lỗ 16mm, chiều lâu năm 30mm.