Bài xích

  -  

boycott, dyslogistic, ostracise là các bạn dạng dịch hàng đầu của "bài xích" thành tiếng Anh. Câu dịch mẫu: ↔


*

*

Pease, một fan bài xích vì Thái và kháng cộng sẽ dựng lên một cuộc vận động chỗ đông người chống lại Eisenstein.

Bạn đang xem: Bài xích


Bọn họ đối nghịch, tiếp tục so chiêu, mặc dù bài xích nhau mà lại cũng không tự chủ được mà thu hút lẫn nhau.
Cùng là vanphongphamsg.vnệc tôn sùng Hít-le, ca tụng Đức Quốc Xã, bài xích fan Do Thái, định kiến, phân minh chủng tộc.
Bài xích vày Thái: Một sự ám chỉ cụ thể trong hồ hết thập niên ngay sát đây, đó là sự so sánh vanphongphamsg.vnệc chống siêu nhân anh hùng với chống vì Thái.
Anti-Semitism: Explicitly referenced in recent decades is the comparison between antimutant sentiment & anti-Semitism.
Tôi tiến thân vào tuyến phố của tính năng tự kỉ cô đơn, gần đẳng cấp Asperger hơn là hồ hết kẻ yêu bản thân thái quá và bệnh bài xích xã hội.
My horse is hitched to lớn a post that is closer to Asperger"s và autistics than narcissists & sociopaths.
Một số người phân biệt ông lờ đi vài điểm quan lại trọng, chẳng hạn như chủ nghĩa bài xích do Thái tương quan đến những hành động tàn ác nghỉ ngơi Auschwitz.
Some detected revealing omissions, such as his failure to mention the anti-Semitism that was associated with atrocities at Auschwitz.
Chuột trụi lông có mức giá trị để phân tích vì nó rất có thể nhận được nhiều loại mô không giống nhau và ghép tạng, bởi nó không gắn kết phản ứng bài xích.
The nude mouse is valuable to research because it can receive many different types of tissue và tumor grafts, as it mounts no rejection response.
Năm 1881, vợ ông xã Thái tử tham gia một sự kiện ở Wiesbaden "để minh chứng cụ thể cho tài năng của bọn chúng ta" lúc Reichstag ban đầu tranh luận vấn đê bài xích do Thái.
In 1881, the crown prince & crown princess attended a synagogue servanphongphamsg.vnce in Wiesbaden "to demonstrate as clearly as we can what our convanphongphamsg.vnctions are" just as the Reichstag was beginning to debate the issue of Jewish disemancipation.
Phát biểu của Lý quang quẻ Diệu về điều được cho là sự vanphongphamsg.vnệc nhập cư gần đây của tín đồ Mã Lai bị bài xích nghiêm khắc; Albar tuyên bố: "Nói rằng người Mã Lai phía trong cùng một số loại như các sắc tộc khác là một trong những sự lăng mạ..."
Lee"s statement about allegedly recent Malay migration met with stinging rebuttals; Albar declared: "To say that the Malays are in the same category as other races is an insult..."
Và giáo hoàng vẫn làm điều đó khi nhắc tới các trang sử gây ra nhiều bàn cãi của đạo Công Giáo—Thập tự Chiến, chiến tranh, cỗ vũ các cơ chế độc tài, sự phân chia rẽ trong Giáo Hội, vanphongphamsg.vnệc bài xích fan Do Thái, Tòa Án Dị Giáo, Mafia và kỳ thị chủng tộc.
And this he has done, referring to lớn the most controversial pages of Catholic history—the Crusades, wars, tư vấn of dictatorships, divanphongphamsg.vnsion in the churches, anti-Semitism, the Inquisitions, the Mafia, và racism.
Sau đó, phu nhân của ông là chủ tịch Đảng Công bao gồm Nhân dân Wan Azizah Wan Ismail phát biểu với báo chỉ rằng "chúng ta không nên tiếp tục đàm luận về quyền buổi tối cao Mã Lai hoặc bài xích một chủng tộc như thế nào đó, đó không phải là điều nhân dân muốn thấy," kêu gọi thay vào đó hãy đồng ý ketuanan rakyat.
A week later, his wife Wan Azizah Wan Ismail, president of PKR, told the press that "we should not keep talking about Malay supremacy or marginalising a certain race, which is not what the people want khổng lồ see," urging instead the adoption of ketuanan rakyat.
Đối với các chính trị gia, đạo đức nghề nghiệp gia và các nhà xóm hội học (nhưng chỉ số ít nhà nhân chủng học) nhận thấy rằng kỹ thuật và sở trường của con người cần được tách biệt hoặc thậm chí còn đối lập, mặc dù nhiên, trong thời gian đầu những cơ chế trong đạo giáo tương đối văn hóa truyền thống của Boas vẫn bị bài xích.

Xem thêm: Truyen Cuoi Dan Gian Viet Nam Và Thế Giới Hay Nhất, Tuyển Tập Truyện Cười Dân Gian


For politicians, moralists, và many social scientists (but few anthropologists) who saw science & human interests as necessarily independent or even opposed, however, the earlier Boasian principle of cultural relativanphongphamsg.vnsm was anathema.
Trong tháng 12 năm 1960, sau sự cố những bài xích vì thái nhà nghĩa ở một trong những nơi trên cầm cố giới, Đại hội đồng liên hợp Quốc vẫn thông qua một nghị quyết lên án "mọi biểu thị và hành động của hận thù chủng tộc, tôn giáo cùng quốc gia" là vanphongphamsg.vn phạm luật Hiến chương liên hợp Quốc với Tuyên ngôn Nhân quyền cùng kêu gọi các chính che của tất cả các quốc gia "áp dụng đầy đủ biện pháp cần thiết để ngăn chặn mọi thể hiện của lòng phẫn nộ chủng tộc, tôn giáo với quốc gia".
In December 1960, following incidents of antisemitism in several parts of the world, the United Nations General Assembly adopted a resolution condemning "all manifestations và practices of racial, religious và national hatred" as vanphongphamsg.vnolations of the United Nations Charter and Universal Declaration of Human Rights and calling on the governments of all states khổng lồ "take all necessary measures lớn prevent all manifestations of racial, religious and national hatred".
Trong khi rất nhiều tác phẩm đa số phản chiếu thực trên Tây Ban Nha cùng Guinea Xích đạo, thì những bài thơ không quan trọng lại đụng đến nỗi lòng của cô ấy về diaspora.
While her references to lớn nature reflect both Spain và Equatorial Guinea, her poems bởi not specifically touch on the nature of her being in diaspora.
... Hội thi Tam Pháp thuật đưa bố ngôi ngôi trường xích lại ngay gần nhau so tài trong số bài thi pháp thuật.
Bài bỏ ra tiết: Rossby wave những nghiên cứu cho biết thêm các gói sóng xích đạo Rossby hoàn toàn có thể làm tăng khả năng xảy ra sự hiện ra bão nhiệt đới gió mùa ở Thái tỉnh bình dương khi bọn chúng làm tăng những đợt gió tây mức rẻ ở khu vực đó, kế tiếp dẫn đến sự xoáy nước ở tại mức độ thấp táo tợn hơn.
Research has shown that trapped equatorial Rossby wave packets can increase the likelihood of tropical cyclogenesis in the Pacific Ocean, as they increase the low-level westerly winds within that region, which then leads to lớn greater low-level vorticity.
Bài chi tiết: lốt Đỏ béo Vết Đỏ bự (GRS) là 1 bão xoáy nghịch vĩnh cửu lâu dài, sinh hoạt 22° Nam dưới xích đạo của Sao Mộc; những quan giáp từ Trái Đất cho biết cơn bão này vẫn tồn tại ít nhất là 350 năm.
The Great Red Spot (GRS) is a persistent anticyclonic storm, 22° south of Jupiter"s equator; observations from Earth establish a minimum storm lifetime of 350 years.
Bài bỏ ra tiết: trường đoản cú quyển Sao Mộc từ trường sóng ngắn của Sao Mộc to gan gấp 14 lần sóng ngắn của Trái Đất, với cường độ từ 4,2 gauss (0,42 mT) trên xích đạo đến 10–14 gauss (1,0–1,4 mT) tại những cực, và nó cũng chính là từ trường lớn số 1 trong Hệ khía cạnh Trời (ngoại trừ những vết đen).
Jupiter"s magnetic field is fourteen times as strong as that of Earth, ranging from 4.2 gauss (0.42 mT) at the equator lớn 10–14 gauss (1.0–1.4 mT) at the poles, making it the strongest in the Solar System (except for sunspots).
Bài đưa ra tiết: phong cách xây dựng ánh sáng kệ Kệ ánh sáng là 1 cách công dụng để tăng cường ánh sáng từ cửa sổ trê tuyến phố xích đạo phải đương đầu với cạnh của một cấu trúc, cảm giác này được thu được bằng phương pháp đặt một kệ sắt kẽm kim loại ánh sáng sủa trắng bội phản chiếu ánh sáng bên ngoài cửa sổ.
Light shelves are an effective way to lớn enhance the lighting from windows on the equator-facing side of a structure, this effect being obtained by placing a white or reflective metal light shelf outside the window.
bài Thi-thiên này nhấn mạnh vấn đề sự ngắn ngủi của đời người, nên chắc rằng nó đã được sáng tác sau thời điểm dân Y-sơ-ra-ên được giải ra khỏi xiềng xích Ai Cập, vào khoảng thời hạn 40 năm bọn họ đi vào đồng vắng, chỗ cả một thay hệ gồm hàng chục ngàn người sẽ chết do thiếu đức tin.
Since this psalm emphasizes the transitoriness of human life, it was likely composed after the Israelites were delivered from Egyptian bondage and during their 40-year trek in the wilderness, when thousands of deaths brought a faithless generation to its end.

Xem thêm: Khảo Sát Thực Nghiệm Các Định Luật Dao Động Của Con Lắc Đơn, Định Luật Về Khối Lượng Của Con Lắc Đơn


Lời tiên tri vào bài thi-thiên nói: “Các vua thế-gian nổi dậy, những quan-trưởng bàn-nghị với mọi người trong nhà nghịch Đức Giê-hô-va, cùng nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài , mà rằng: bọn họ hãy bẻ lòi-tói của nhị người, với quăng xa ta xiềng-xích của họ” (Thi-thiên 2:2, 3).
(Daniel 4:17; Revelation 11:15) A prophetic psalm states: “The kings of earth take their stand & high officials themselves have massed together as one against Jehovah & against his anointed one , saying: ‘Let us tear their bands apart and cast their cords away from us!’”
Danh sách tầm nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M