Bài Toán Trung Bình Cộng Lớp 4

  -  

Cách giải Toán trung bình cùng lớp 4 gồm những dạng bài tập có cách thức giải chi tiết và những bài tập nổi bật từ cơ phiên bản đến nâng cao giúp học sinh biết phương pháp làm Toán trung bình cùng lớp 4. Sát bên có là 15 bài bác tập vận dụng để học sinh ôn luyện dạng Toán 4 này.

Bạn đang xem: Bài toán trung bình cộng lớp 4


Toán trung bình cùng lớp 4 và cách giải

I/ Lý thuyết

Muốn tìm kiếm trung bình cộng của đa số số, ta tính tổng những số đó, rồi mang tổng vừa tính phân chia cho số những số hạng.

Phương pháp giải bài toán trung bình cộng:

Bước 1: khẳng định các số hạng tất cả trong bài xích toán.


Bước 2: Tính tổng những số hạng vừa tìm được.

Bước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng vừa tìm được : số những số hạng có trong bài toán.

II/ những dạng bài xích tập

II.1/ Dạng 1: kiếm tìm số vừa đủ cộng

1. Phương pháp giải

Muốn tìm kiếm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng những số đó, rồi mang tổng vừa tính chia cho số các số hạng.

Phương pháp giải việc trung bình cộng:

Bước 1: khẳng định các số hạng có trong bài toán.

Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa kiếm tìm được.

Bước 3: Trung bình cộng = Tổng những số hạng vừa tìm được : số những số hạng bao gồm trong bài bác toán.


Quảng cáo


2. Lấy một ví dụ minh họa

Ví dụ 1: tìm trung bình cộng của các số sau:

10, 25, 45, 60, 5

a, 6412 + 513 × m cùng với m = 7;

b, 28 × a + 22 × a với a = 5.

Lời giải:

Trung bình cộng của 5 số là:

(10 + 25 + 45 + 60 + 15) : 5 = 31

Ví dụ 2: tìm trung bình cộng của các dãy số sau:

a, 1, 2, 3, 4, 5, ........, 99, 100, 101

b, 1, 5, 9, 13, ....., 241, 245

Lời giải:

Dãy số: 1, 2, 3, 4, 5, ........, 99, 100, 101 là hàng số phương pháp đều

Trung bình cùng của dãy số trên là:

(1 + 101) : 2 = 51

Đáp số: 51

b, 1, 5, 9, 13, ....., 241, 245

Dãy số: 1, 5, 9, 13, ....., 241, 245 là hàng số bí quyết đều

Trung bình cộng của dãy số bên trên là:

(1 + 245) : 2 = 123

Đáp số: 123

Ví dụ 3: Tìm ba số tự nhiên, biết nhì số ngay thức thì nhau hơn hèn nhau 70 đơn vị và trung bình cùng của tía số đó là 140?

Lời giải:

3 số bắt buộc tìm là:

a, a + 70, a + 140

Trung bình cùng là:

(a + a + 140) : 2 = 140

2 × a + 140 = 140 × 2

2 × a + 140 = 280

2 × a = 280 – 140

2 × a = 140

a = 140 : 2

a = 70

Vậy 3 số đề nghị tìm là:

70 ; 140; 280

II.2/ Dạng 2: những bài toán gồm lời văn về vừa phải cộng

1. Phương pháp giải

Muốn kiếm tìm trung bình cộng của rất nhiều số, ta tính tổng các số đó, rồi mang tổng vừa tính phân chia cho số những số hạng.

Phương pháp giải bài toán trung bình cộng:

Bước 1: khẳng định các số hạng có trong bài toán.

Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được.

Bước 3: Trung bình cộng = Tổng những số hạng vừa kiếm được : số các số hạng có trong bài toán.

2. Lấy ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: Trung bình cộng số tuổi của bố, người mẹ và Hoa là 30 tuổi. Còn nếu không tính tuổi tía thì trung bình cùng số tuổi của người mẹ và Hoa là 24. Hỏi ba Hoa từng nào tuổi?

Lời giải:

Tổng số tuổi của bố người là:

30 × 3 = 90 (tuổi)

Tổng số tuổi của mẹ và Hoa là:

24 × 2 = 48 (tuổi)

Tuổi của bố Hoa là:

90 – 48 = 42 (tuổi)

Đáp số: 42 tuổi

Ví dụ 2: Khối tứ của một trường tè học có 3 lớp, trong những số đó lớp 4A tất cả 25 học tập sinh, lớp 4B gồm 27 học tập sinh, lớp 4C bao gồm số học viên bằng trung bình cộng số học viên của nhì lớp 4A và 4B. Hỏi trung bình mỗi lớp gồm bao nhiêu học tập sinh?

Lời giải:

Số học sinh lớp 4C là:

(25 + 27) : 2 = 26 (học sinh)

Trung bình từng lớp có số học viên là:

(25 + 27 + 26) : 3 = 26 (học sinh)

Đáp số: 26 học tập sinh.

Ví dụ 3: An bao gồm 120 quyển vở, Bình bao gồm 78 quyển vở. Lan gồm số quyển vở kém trung bình cộng của ba bạn là 16 quyển. Hỏi Lan gồm bao nhiêu quyển vở?

Lời giải:

*

2 lần trung bình cộng số vở của ba bạn là:

120 + 78 – 16 = 182 (quyển vở)

Trung bình cùng số vở của ba bạn là:

182 : 2 = 91 (quyển vở)

Số vở của Lan là:

91 – 16 = 75 (quyển vở)

Đáp số: 75 quyển vở

III. Bài tập vận dụng

Bài 1:Đội I sửa được 45m đường, đội II sửa được 49m đường. Đội III sửa được số mét đường bằng trung bình cùng số mét mặt đường của đội I với đội II đang sửa. Hỏi cả bố đội sửa được từng nào mét đường?

Lời giải:

Số mét con đường đội III sửa được là:

(45 + 49) : 2 = 47 (m).

Cả tía đội sửa được số mét mặt đường là:

45 + 47 + 49 = 141 (m).

Đáp số: 141m đường.

Bài 2:Lần thứ nhất lấy ra 15 lít dầu; lần thứ hai lấy nhiều hơn nữa lần trước tiên 9 lít dầu; lần thứ 3 lấy ít hơn tổng 2 lần trước 6 lít dầu. Hỏi trung bình mỗi lần lấy ra bao nhiêu lít dầu?

Lời giải:

Số dầu kéo ra lần thứ hai là:

15 + 9 = 24 (lít)

Tổng số lít dầu lần 1 với lần 2 kéo ra là:

15 + 24 = 39 (lít)

Số lít dầu lấy ra lần lắp thêm 3 là:

39 - 6 = 33 (lít)

Trung bình mỗi lần kéo ra được:

(15 + 24 + 33) : 3 = 24 (lít)

Đáp số: 24 lít dầu

Bài 3:Trung bình cùng của số đầu tiên và số trang bị hai là 39. Trung bình cùng của số vật dụng hai cùng số thứ tía là 30. Trung bình cùng của số thứ nhất và số thứ cha là 36. Tìm tía số đó?

Lời giải:

Tổng số trước tiên và số thiết bị hai là:

39 × 2 = 78.

Tổng số lắp thêm hai và số thứ cha là:

30 × 2 = 60.

Tổng số trước tiên và số thứ cha là:

36 × 2 = 72.

Xem thêm: Dàn Ý Tả Buổi Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Lớp 5, Tả Buổi Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Dàn Ý + 3 Mẫu)

Hai lần tổng của ba số là:

78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của cha số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số sản phẩm hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ bố là: 105 – 78 = 27.

Đáp số: 45; 33 và 27

Bài 4:Một shop bán gạo, ngày thứ nhất bán được 12 yến gạo; ngày thứ hai bạn được 9 yến gạo; ngày vật dụng 3 bán được không ít hơn ngày đầu 3 yến gạo. Hỏi trung bình từng ngày siêu thị bán được từng nào yến gạo?

Lời giải:

Số gạo của hàng chúng ta được ngày sản phẩm 3 là:

12 + 3 = 15 (yến)

Số gạo bán tốt cả 3 ngày là:

12 + 9 + 15 = 36 (yến)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là:

36 : 3 = 12 (yến)

Đáp số: 12 yến gạo

Bài 5:Nhà các bạn An thu hoạch được 75kg lạc. Nhà bạn Ngọc thu được không ít hơn nhà của bạn An 10 kg lạc. Nhà bạn Huệ thu được nhiều hơn trung bình cộng của nhà An với Ngọc là 15kg lạc. Hỏi mỗi công ty thu hoạch trung bình được bao nhiêu ki-lô-gam lạc?

Lời giải:

Số ki-lô-gam lạc nhà của bạn Ngọc thu hoạch được:

75 + 10 = 85 (kg)

Tổng số ki-lô-gam công ty An với Ngọc thu hoạch là:

75 + 85 = 160 (kg)

Trung bình nhà của bạn An và Ngọc thu hoạch được:

160 : 2 = 80 (kg)

Số ki-lô-gam lạc nhà bạn Huệ thu hoạch được:

80 + 15 = 95 (kg)

Trung bình mỗi đơn vị thu hoạch được:

(75 + 85 + 95) : 3 = 255 : 3 = 85 (kg)

Đáp số: 85kg lạc

Bài 6:Tìm 5 số lẻ liên tiếp biết trung bình cộng của chúng bằng 2011.

Lời giải:

Dựa vào chú ý ở trên ta dễ dãi xác định được vấn đề gồm trung bình cùng của 5 số lẻ liên tiếp. Vì thế trung bình cộng của 5 số này là số thiết yếu giữa.

Vậy số vật dụng 3 (số vị trí trung tâm trong 5 số) là: 2011

Số thứ hai là: 2011 – 2 = 2009

Số trước tiên là: 2009 – 2 = 2007

Số sản phẩm công nghệ 4 là: 2011 + 2 = 2013

Số sản phẩm công nghệ 5 là: 2013 + 2 = 2015

Bài 7:Một đội xe hàng, nhị xe đầu mỗi xe chở được 2 tấn 5 tạ gạo, cha xe sau từng xe chở được 2150kg gạo. Hỏi trung bình từng xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 8:Hai quầy lương thực cùng nhập về một vài gạo. Trung bình mỗi quầy nhập 325kg gạo. Nếu quầy trước tiên nhập thêm 30kg, quầy sản phẩm công nghệ hai nhập thêm 50kg thì số gạo ở 2 quầy bởi nhau. Tính xem từng quầy nhập được từng nào ki-lô-gam gạo?

Bài 9:Trung bình cộng của 2 số là 39. Giả dụ viết thêm chữ số 7 vào phía trái số đầu tiên thì được số trang bị hai. Tìm nhị số đó.

Bài 10:Tìm 6 số chẵn liên tiếp, biết trung bình cùng của bọn chúng là 2014.

Bài 11:Tìm ba số lẻ liên tiếp, biết trung bình cùng của bọn chúng là 253.

Bài 12:Kho A bao gồm 10500kg thóc, kho B gồm 14700kg thóc, kho C có số thóc bởi trung bình cộng số thóc cả 3 kho. Hỏi kho C bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 13:Thùng đầu tiên 75 lít dầu, thùng sản phẩm công nghệ hai gồm 78 lít dầu. Thùng đồ vật ba có rất nhiều hơn trung bình cộng số dầu của cả ba thùng là 3 lít dầu. Hỏi thùng thứ bố có bao nhiêu lít dầu?

Bài 14:Một team xe chở hàng, 2 xe pháo đầu từng xe chở được 35 tạ hàng, 3 xe cộ sau từng xe chở được 45 tạ hàng. Hỏi trung bình từng xe chở được từng nào tạ hàng?

Bài 15:Trung bình cùng của 2 số là 46. Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên buộc phải số trước tiên thì được số máy hai. Tìm hai số đó.

Bài 16:Thùng thứ nhất có 50 lít dầu, thùng máy hai bao gồm 37 lít dầu. Thùng thứ ba có không ít hơn trung bình cộng số dầu của cả 3 thùng là 9 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba có từng nào lít dầu?

Bài 17: Số đầu tiên là 155, số sản phẩm hai là 279. Số thứ bố hơn vừa phải cộng của tất cả 3 số là 26 solo vị. Tra cứu số thứ ba.

Bài 18: Số thứ nhất là 267, số thiết bị hai là hơn số đầu tiên 32 đơn vị nhưng kém số thứ ba 51 đơn vị. Số thứ tứ hơn vừa phải cộng của tất cả 4 số là 8 đối kháng vị. Tìm số thiết bị tư?

Bài 19:Khánh có 20 viên bi, Bảo tất cả 31 viên bi, Nam có số bi thấp hơn trung bình cộng của tất cả 3 bạn là 5 viên bi. Hỏi Nam gồm bao nhiêu viên bi?

Bài 20:Túi kẹo thứ nhất có 25 viên, túi vật dụng hai nhiều hơn túi thứ nhất 7 viên kẹo. Túi sản phẩm ba ít hơn trung bình cộng số kẹo của tất cả ba túi là 3 viên kẹo. Hỏi túi thứ cha có từng nào viên kẹo?

Bài 21:Khối lớp 4 của ngôi trường Tiểu học tập Kim Liên tham gia trồng cây trong vườn sinh thái của trường. Lớp 4A trồng được 35 cây, lớp 4B trồng được nhiều hơn lớp 4A 12 cây, lớp 4C trồng thấp hơn lớp 4B 5 cây. Lớp 4 chiều trồng được ít hơn trung bình số cây tứ lớp trồng được là 7 cây. Hỏi khối lớp 4 trồng được toàn bộ bao nhiêu cây?

Bài 22:

a. Search số vừa đủ cộng của những số tự nhiên và thoải mái từ 20 đến 28.

b. Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên và thoải mái chẵn trường đoản cú 30 cho 40.

Bài 23: Lan với Huệ tất cả 102000 đồng. Lan và Ngọc bao gồm 231000 đồng. Ngọc với Huệ có 177000 đồng. Hỏi trung bình mỗi các bạn có từng nào tiền ?

Bài 24: Trung bình cùng số tuổi của bố, người mẹ và Hoa là 30 tuổi. Nếu như không tính tuổi cha thì trung bình cùng số tuổi của bà bầu và Hoa là 24. Hỏi ba Hoa bao nhiêu tuổi ?

Bài 25:

a. Trung bình cùng số tuổi của bố, mẹ, Mai cùng em Mai là 23 tuổi. Nếu như không tính tuổi cha thì trung bình cộng số tuổi của mẹ, Mai với em Mai là 18 tuổi. Hỏi bố Mai từng nào tuổi ?

b. Ở một nhóm bóng, tuổi mức độ vừa phải của 11 ước thủ là 22 tuổi. Còn nếu như không tính nhóm trưởng thì tuổi trung bình của 10 ước thủ là 21 tuổi. Hỏi đội trưởng từng nào tuổi.

Bài 26: Một tháng gồm 15 lần kiểm tra. Sau 10 lần chất vấn đầu thì điểm mức độ vừa phải của An là 7. Hỏi với những lần bình chọn còn lại, trung bình các lần phải đạt bao nhiêu điểm nhằm điểm trung bình của tất cả tháng là 8 điểm.

Bài 27:

a. An tất cả 18 viên bi, Bình tất cả 16 viên bi, Hùng tất cả số viên bi bởi trung bình cộng số bi của cả ba bạn. Hỏi Hùng bao gồm bao nhiêu viên bi ?

b. An tất cả 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi nhiều hơn thế trung bình cộng số bi của bố bạn là 2 viên. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi ?

c. An gồm 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi yếu trung bình cộng số bi của ba bạn là 2 viên. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi ?

Bài 28: Có 4 thùng dầu, trung bình mỗi thùng đựng 17 lít, nếu không kể thùng thứ nhất thì trung bình từng thùng sót lại chứa 15 lít. Hỏi thùng đầu tiên chứa từng nào lít dầu

Bài 29: a. Trung bình cộng tuổi bố, mẹ, và chị Lan là 29 tuổi. TBC số tuổi của bố, và chị Lan là 26 tuổi. Biết tuổi Lan bằng 3/7 số tuổi mẹ. Tính số tuổi của mỗi người.

b. Trung bình cùng số tuổi của cha và bà bầu là 39 tuổi. TBC số tuổi của bố, chị em và Lan là 30 tuổi. Biết tuổi Lan bằng 2/7 số tuổi bố. Tính số tuổi của từng người.

c. Trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ, Bình với Lan là 24 tuổi. TBC số tuổi của bố, chị em và Lan là 28 tuổi. Biết tuổi Bình gấp đôi tuổi Lan, tuổi Lan bởi 1/6 tuổi mẹ. Tra cứu số tuổi của mỗi người.

d. Trung bình cộng tuổi ông, tuổi tía và tuổi cháu là 36 tuổi. TBC số tuổi của bố và cháu là 23 tuổi. Biết ông hơn con cháu 54 tuổi. Tìm kiếm số tuổi của từng người.

Xem thêm: Bịch Lông Não Khử Mùi Hôi Quần Áo? Long Não Có An Toàn Không

e. TBC của số số sản phẩm nhất, số lắp thêm hai với số thứ cha là 26. TBC của số số đầu tiên và số máy hai là 21. TBC của số sản phẩm hai và số thứ ba là 30. Tra cứu mỗi số.

Bài 30: Gia đình An hiện bao gồm 4 fan nhưng chỉ có bố và bà bầu là đi làm. Lương mon của mẹ là 1100000 đồng, lương của bố gấp rất nhiều lần lương của mẹ. Từng tháng mẹ đều để dành riêng 1500000 đồng. Hỏi:

– hàng tháng trung bình mọi người đã tiêu từng nào tiền?

– nếu như Lan gồm thêm một bạn em nữa mà người mẹ vẫn nhằm dành như lúc trước thì số chi phí tiêu trung bình hàng tháng của mỗi cá nhân sẽ giảm đi bao nhiêu tiền?