Bài thực hành 1 lý 12

  -  

Dao rượu cồn của nhỏ lắc đơn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Để nắm rõ về dao động của nhỏ lắc đơn, vanphongphamsg.vn xin share bài Thực hành: khảo sát điều tra thực nghiệm những định luật pháp của bé lắc đối kháng thuộc lịch trình Sgk đồ dùng lí lớp 12. Hi vọng với kiến thức và kỹ năng trọng trọng điểm và hướng dẫn vấn đáp các câu hỏi chi ngày tiết , đây sẽ là tư liệu giúp chúng ta học tập giỏi hơn .


Nội dung bài học gồm ba phần:

Chuẩn bị thực hành và triển khai thí nghiệmViết báo cáo thực hànhTrả lời câu hỏi và bài bác tập SGK trang 32

A. Sẵn sàng thực hành và thực hiện thí nghiệm

I. MỤC ĐÍCH

Khảo sát thực nghiệm nhằm phát hiện ảnh hưởng của biên độ, khối lượng, chiều dài của con lắc đơn so với chu kì xấp xỉ T, từ đó tìm ra công thức tính chu kì $T=2pi sqrtfraclg$, với ứng dụng vận tốc trọng trường g tại chỗ làm thí nghiệm.

Bạn đang xem: Bài thực hành 1 lý 12

II. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

Chuẩn bị những dụng nạm gồm:

Bộ ba quả nặng gồm móc treo loại 50gMột gai dây mảnh ko giãn dài khoảng tầm 1mMột giá thí nghiệm cần sử dụng treo con lắc 1-1 có tổ chức cơ cấu điều chỉnh chiều nhiều năm của bé lắc đơn.Một đồng hồ bấm giây (sai số ± 0,2s) hoặc đồng hồ đeo tay hiện số có cổng quang đãng điện.Một thước đo chiều dài khoảng chừng 500mm.Một tờ giấy kẻ ô milimet.

III. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM

1. Chu kì giao động T của con lắc đơn dựa vào vào biên độ dao động như thế nào?

Tiến hành thí nghiệm:

Mắc quả nặng m = 50g vào đầu tự do của gai dây mảnh không dãn, điều chỉnh chiều dài bé lắc solo đúng bằng 50cm;Kéo bé lắc lệch ngoài vị trí cân đối biên độ A = 3cm, góc nghiêng$alpha $;Đo thời hạn con lắc triển khai 10 xấp xỉ toàn phần (mỗi lần đo thời gian, ta đo lặp lại 5 lần, rồi lấy giá trung bình).Thực hiện tại phép đo bên trên với các giá trị khác biệt của biên độ A (A = 3, 6, 9, 18cm).Ghi kết quả vào bảng số liệu Bảng 6.1

Kết quả:

Bảng 6.1 m = 50g, l = 50,0cm

A (cm)$sinalpha =fracAl$Góc lệch$alpha (^0)$Thời gian 10 xấp xỉ t (s)Chu kì T(s)

A1 =3,0

0,063,44t1 = 14,32$pm $ 0,32T1 = 1,432 $pm $0,032

A2 = 6,0

0,126,89t2 = 14,12$pm $ 0,2T2 = 1,412 $pm $0,02
A3 = 9,00,0810,37t3 = 14,54$pm $ 0,24T3 = 1,454 $pm $0,024
A4 = 180,3621.1t4= 15,84$pm $ 0,31T4 = 1,584$pm $ 0,031

Rút ra định luật:

Con nhấp lên xuống đơn xấp xỉ với biên độ nhỏ dại (α

2.Chu kì dao động T của con lắc đơn dựa vào vào cân nặng m của nhỏ lắc như thế nào?

Tiến hành thí nghiệm:

Chiều dài nhỏ lắc đơn cố định 50cm, biến đổi khối lượng của nhỏ lắc lần lượt là: 50; 100, 150gĐo thời hạn 10 xấp xỉ toàn phần để khẳng định chu kì TGhi công dụng vào bảng số liệu Bảng 6.2

Kết quả:

Bảng 6.2 l = 50,0cm; A = 3 cm

m (g)Thời gian 10 dao động t (s)Chu kì T (s)
50tA= 14,16 $pm $ 0,26TA= 1,416 $pm $ 0,026
100tB= 14,22$pm $ 0,2TB= 1,422$pm $ 0,02
150tC= 14,36 $pm $ 0,28TC= 1,436 $pm $ 0,028

Rút ra định luật:

Chu kỳ của nhỏ lắc đơn dao động nhỏ (α

3.Chu kì xê dịch T của bé lắc đơn phụ thuộc vào vào chiều lâu năm của con lắc như thế nào?

Tiến hành thí nghiệm:

Dùng bé lắc 1-1 có cân nặng là m = 50g, chiều dài là l = 50cm, Đo thời hạn 10 xấp xỉ để xác minh chu kì T1Thay đổi chiều dài nhỏ lắc đơn, không thay đổi khối lượng, đo thời gian 10 xê dịch để tính chu kì T2và T3Tính bình phương những chu kì$T_1^2, T_2^2, T_3^2$ và các tỉ số$fracT_1^2l_1, fracT_2^2l_2, fracT_3^2l_3$.Ghi hiệu quả vào bảng số liệu Bảng 6.3

Kết quả:

Bảng 6.3

Chiều lâu năm l (cm)Thời gian t = 10T (s)Chu kì T(s)$T^2(s^2)$$fracT^2l$ ($s^2$/cm)
l1= 50,0 ± 0,1t1= 14,29 ± 0,28T1= 1,429 ± 0,028$T_1^2$ = 2,0420 ± 0,0800$fracT_1^2l_1$= 0,0408 ± 0,00168
l2= 45,0 ± 0,1t2= 13,52 ± 0,24T2= 1,352 ± 0,024$T_2^2$ = 1,8279 ± 0,0649$fracT_2^2l_2$= 0,0416 ± 0,00157
l3= 60,0 ± 0,1t3= 15,78 ± 0,32T3= 1,578 ± 0,032$T_3^2$ = 2,4900 ± 0,1010$fracT_1^2l_3$= 0,0415 ± 0,00175

- Vẽ đồ thị trình diễn sự phụ thuộc vào của T vào l. Rút ra thừa nhận xét

- Vẽ vật dụng thị màn biểu diễn sự dựa vào của$T^2$vào l. Rút ra dìm xét

- phát biểu định lao lý về chiều nhiều năm của nhỏ lắc đơn.

4. Kết luận

a) từ các tác dụng nhận được ngơi nghỉ trên suy ra: Chu kỳ xê dịch của con lắc 1-1 với biên độ nhỏ, tại cùng một nơi, không phụ thuộc vào trọng lượng và biên độ xấp xỉ của bé lắc cơ mà tỉ lệ cùng với căn bậc nhị chiều lâu năm của con lắc theo công thức:$T=asqrtl$

Trong đó công dụng thí nghiệm mang lại ta giá trị a = 2,032

Theo phương pháp lí thuyết về chu kỳ xấp xỉ của nhỏ lắc đơn xê dịch với biên độ nhỏ:

$T=2pi sqrtfraclg$ (*)

Trong đó$frac2pi sqrtgapprox 2$ (với g lấy bởi 9,8m/$s^2$)

So sánh tác dụng đo a cho biết thêm công thức (*) đã được nghiệm đúng.

c) Tính vận tốc trọng trường g tại chỗ làm thể nghiệm theo giá trị a chiếm được từ thực nghiệm.

$gfrac4pi ^2a^2=frac4pi ^22.0,032^2=9,561$ (m/$s^2$)

B. Viết báo cáo thực hành

I. MỤC ĐÍCH THỰC HÀNH

Phát hiện ảnh hưởng của biên độ, khối lượng, chiều dài con lắc đơn đối với chu kỳ giao động T.Từ đó tìm ra công thức $T=2pi sqrtfraclg$ và áp dụng tính tốc độ trọng trường g tại chỗ làm thí nghiệm.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Con lắc đối chọi có cấu tạo như thế nào? Chiều lâu năm l của con lắc 1-1 được đo như vậy nào?

Hướng dẫn:

Con lắc đối kháng có cấu tạo bao gồm một vật nhỏ dại có trọng lượng m được treo nghỉ ngơi đầu của một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, nhiều năm l. Chiều nhiều năm 1 rất cao so với form size quả cầu. Chiều lâu năm của nhỏ lắc được xác định bằng phương pháp đo khoảng cách từ điểm treo thắt chặt và cố định đến trung tâm của trái nặng.Chiều dài l của nhỏ lắc solo được đo bằng thước đo của giá bán thí nghiệm dùng treo bé lắc solo có tổ chức cơ cấu điều chỉnh chiều dài con lắc đơn.

Xem thêm: Cuộc Khai Thác Thuộc Địa Lần Thứ Nhất (1897, Just A Moment

2. Cần làm ra làm sao để phát hiển thị sự nhờ vào của chu kì giao động T của nhỏ lắc đơn xấp xỉ với biên độ nhỏ và biên độ dao động?

Hướng dẫn:

Để phát hiện tại sự phụ thuộc của chu kì dao động T của nhỏ lắc đơn xê dịch với biên độ bé dại vào biên độ dao động, ta xác minh các chu kì giao động của cùng một bé lắc với chiều lâu năm 1 ko đổi, nhưng tất cả biên độ A ráng đổi. Đo thời gian dao động có biên độ A không giống nhau.

3. đề nghị làm như thế nào để phát chỉ ra sự nhờ vào của chu kì dao động T của nhỏ lắc đơn giao động với biên độ nhỏ dại và chiều dài l của con lắc đơn?

Hướng dẫn:

Để phát hiện sự nhờ vào chu kỳ xê dịch T của bé lắc đơn xê dịch với biên độ nhỏ dại vào chiều dài bé lắc 1-1 ta khảo sát chu kỳ xấp xỉ T của bé lắc đối chọi với chiều lâu năm tăng dần, bao gồm 3 trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra:

+ l tăng thì T giảm+ l tăng thì T không thay đổi hay l không phụ thuộcT+ l tăng thì T tăng

4. Làm bí quyết nào để xác minh chu kì T với không nên sốΔT = 0,02s lúc dùng đồng hồ có kim giây? cho biết thêm sai số lúc dùng đồng hồ thời trang này là$pm $0,2s (gồm sai số khinh suất khi bấm và sai số dụng cụ).

Hướng dẫn:

Để xác định chu kì T với sai số ΔT = 0,02s khi dùng đồng hồ thời trang có kim giây. Ta đề nghị đo thời hạn t của N dao động toàn phần.Trong quy trình đo t của đồng hồ đeo tay kim giây có sai số là 0,2s bao gồm sai số khinh suất khi bấm cùng sai số dụng cụ đề nghị Δt = n.ΔT = 0,2 + 0,02 = 0,22s, vì vậy cần đo số xấp xỉ toàn phần N > 11 dao động.

III. KẾT QUẢ

1.Khảo sát tác động của biên độ dao động so với chu kỳ T của con lắc đơn.

Hướng dẫn:

Chu kỳ T1= $fract_110$ = 1,432s; T2= $fract_210$ = 1,412s; T3= $fract_310$ = 1,454s.Phát biểu định chế độ về chu kỳ luân hồi của bé lắc đơn xấp xỉ với biên độ nhỏ:

Con lắc đơn giao động với biên độ bé dại (α hướng dẫn:

Con lắc khối lượng mAcó chu kỳ TA= 1,416 ± 0,026Con lắc cân nặng mBcó chu kỳ luân hồi TB= 1,422 ± 0,020Con lắc khối lượng mCcó chu kỳ luân hồi TC= 1,436 ± 0,028Phát biểu định hình thức về khối lượng của con lắc đơn:

Chu kỳ của bé lắc đối kháng dao động nhỏ tuổi (α hướng dẫn:

Căn cứ các hiệu quả đo và tính được theo bảng 6.3, vẽ đồ vật thị trình diễn sự dựa vào của T vào l cùng đồ thị của T2vào l:

*

Nhận xét:

a) Đường biểu diễn T = f(l) bao gồm dạng cong lên cho thấy thêm rằng: Chu kỳ giao động T phụ nằm trong đồng biến cùng với độ dài con lắc đơn.

Xem thêm: Chuyện Vợ Chồng 18 + Vợ Chồng Đêm Tân Hôn, Xin Đừng Dừng Lại (H++)

Đường trình diễn T2= F(l) gồm dạng đường thẳng qua cội tọa độ cho biết rằng: Bình phương chu kỳ xấp xỉ T$^2$ tỷ lệ với độ dài bé lắc đơn. T$^2$= k.l, suy ra $T=asqrtl$.