Bài tập về thấu kính lớp 11 có lời giải

  -  

- Áp dụng phương pháp tính độ tụ hoặc tiêu cự:  (fD m = dfrac1f = (dfracnn_mt - 1)(dfrac1R_1 + dfrac1R_2))

Quy ước: 

+ mặt ước lồi thì (R > 0), mặt cầu lõm thì (R mtlà chiết suất của môi trường thiên nhiên đặt thấu kính.

Bạn đang xem: Bài tập về thấu kính lớp 11 có lời giải


II- DẠNG 2: XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, ĐỘ LỚN CỦA VẬT VÀ ẢNH.

- Biết địa điểm của thứ hoặc ảnh và số phóng đại:

+ (dfrac1f = dfrac1d + dfrac1d") suy ra (d" = dfracd.fd - f ), (d = dfracd".fd" - f )

+ áp dụng công thức độ phóng đại: (k = - dfracd"d = dfracff - d = dfracf - d" f)

- Biết vị trí của đồ hoặc hình ảnh và khoảng cách giữa vật và màn:

+ (dfrac1f = dfrac1d + dfrac1d")

+ và bí quyết về khoảng cách: L = |d + d’|


*

+ đồ gia dụng và hình ảnh cùng đặc thù thì đối lập và ngược lại.

+ đồ gia dụng và ảnh không cùng đặc điểm thì thuộc chiều với ngược lại.

+ Thấu kính quy tụ tạo ảnh ảo to hơn vật thật.

Xem thêm: Các Khóa Học & Học Phí Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Không Gian, Trung Tâm Anh Ngữ Không Gian Học Phí

+ Thấu kính phân kỳ tạo hình ảnh ảo nhỏ dại hơn vật dụng thật.


III- DẠNG 3: DỜI VẬT HOẶC THẤU KÍNH THEO PHƯƠNG CỦA TRỤC CHÍNH

- Thấu kính núm định: đồ và hình ảnh dời thuộc chiều.

+ trước khi dời vật:(dfrac1f = dfrac1d + dfrac1d")

+ Dời đồ dùng một đoạn (Delta d) thì ảnh dời một quãng (Delta d") thì: (dfrac1f = dfrac1d + Delta d + dfrac1d" + Delta d")

- rất có thể giải bằng cách khác nếu câu hỏi cho độ cường điệu k1 cùng k2:

(dfracDelta d"Delta d = - dfracfd_2 - f . dfracfd_1 - f m = - k_1.k_2)

- Vật cầm cố định, dời thấu kính: buộc phải tính khoảng cách từ đồ dùng đến hình ảnh trước và sau khi dời thấu kính để hiểu chiều dời của ảnh.

Xem thêm: Phim Thám Tử Lừng Danh Conan Tập 85: Nơi Bán Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất


IV- DẠNG 4: HỆ hai THẤU KÍNH GHÉP ĐỒNG TRỤC

- Nếu ta có các thấu kính ghép đồng trục cạnh bên nhau thì ta bao gồm độ tụ tương tự của hệ là:

(D = D_1 + D_2 + ...D_n)

hay tiêu cự tương đương của hệ: (dfrac1f = dfrac1f_1 + dfrac1f_2 + ... + dfrac1f_n )

Khi kia ta xét bài bác toán tương đương như một thấu kính có độ tụ D hay gồm tiêu cự f.

- nếu hệ thấu kính ghép đồng trục cách nhau một khoảng O1O2 = l

+ Ta bao gồm sơ thứ tạo hình ảnh bởi hệ là:

$ABxrightarrowO_1A_1B_1xrightarrowO_2A_2B_2$

+ Áp dụng cách làm thấu kính lần lượt cho mỗi thấu kính ta có:

(left{ eginarrayld_1" = dfracd_1f_1d_1 - f_1\d_2 = l - d_1"\d_2" = dfracd_2f_2d_2 - f_2endarray ight.)

(k = dfracoverline A_2B_2 overline AB = dfracoverline A_2B_2 overline A_1B_1 .dfracoverline A_1B_1 overline AB = k_1.k_2)

+ khoảng cách giữa nhì thấu kính: (O_1O_2 = l) cùng (d_2 = l- m d_1")