Bài Tập Về Tập Hợp

  -  
*

Sau đó là các bài tập TOÁN về CÁCH VIẾT TẬP HỢP dành cho học sinh lớp 6. Trước khi làm bài tập, bắt buộc xem lại định hướng trong các bài liên quan:


✨ khi viết tập hợp bằng phương pháp liệt kê, các thành phần được đặt phía bên trong cặp vết ngoặc nhọn   và phương pháp nhau bởi các dấu chấm phẩy “  “

Chẳng hạn: A = a; b; e; g

✨ lưu giữ ý:

Mỗi bộ phận chỉ được liệt kê một lần duy nhất.Được phép liệt kê theo một thứ từ tùy ý.

Bạn đang xem: Bài tập về tập hợp


Bài tập 1.1: Viết tập hợp A những chữ cái trong từ “PHƯƠNG PHÁP”.

Bài tập 1.2: Viết tập đúng theo B các số tự nhiên và thoải mái có một chữ số.


Bài tập 1.3: Viết tập hòa hợp C những số tự nhiên và thoải mái có nhị chữ số mà lại tổng các chữ số bởi 5.

Hướng dẫn: Đề bài xích yêu mong hai ý: “số tự nhiên và thoải mái có nhì chữ số” cùng “tổng những chữ số bằng 5”.

Số bao gồm hai chữ số là những số từ bỏ 10 đến 99. Trong đó, chỉ có các số 50; 41; 32; 23; 14 là bao gồm tổng những chữ số bằng 5. (ví dụ số 41 gồm 4 + 1 = 5; số 23 gồm 2 + 3 = 5).

Bài tập 1.4: Viết những tập hợp sau bằng phương pháp liệt kê các phần tử của nó:

a) Tập phù hợp A những số thoải mái và tự nhiên có hai chữ số, trong những số ấy chữ số hàng chục to hơn chữ số hàng đơn vị là 2.

b) Tập thích hợp B các số tự nhiên và thoải mái có ba chữ số cơ mà tổng các chữ số bởi 3.

Bài tập 1.5: một năm có tứ quý. Em hãy viết tập hợp những tháng (dương lịch) của quý ba trong năm.

Bài tập 1.6: Viết tập hợp những tháng (dương lịch) tất cả 30 ngày.

Xem thêm: Các Kiểu Chữ Đẹp Sáng Tạo - Kết Quả Hình Ảnh Cho Những Kiểu Chữ Hoa Sáng Tạo

Dạng 2: Viết tập hợp bằng cách chỉ ra đặc thù đặc trưng cho các phần tử

Bài tập 2.1: Viết tập vừa lòng X gồm các số thoải mái và tự nhiên lẻ và nhỏ hơn 16 bằng hai cách.

Bài tập 2.2: Viết tập thích hợp Y gồm các số thoải mái và tự nhiên vừa lớn hơn 5 vừa nhỏ hơn 12 bởi hai cách.


Bài tập 3.1: hotline S là tập hợp các số tự nhiên và thoải mái có nhị chữ số. Trong số số 5; 19; 34; 175, số nào thuộc cùng số nào ko thuộc tập S? Dùng ký kết hiệu để trả lời.

Hướng dẫn: Số 5 chỉ bao gồm một chữ số bắt buộc 5 ko thuộc tập S, vậy ta viết 5 ∉ S. Số 19 có hai chữ số buộc phải 19 thuộc S, vậy ta viết 19 ∈ S. Làm giống như cho các số còn lại.

Bài tập 3.2: mang lại hai tập hợp: A = a; b; c và B = x; b; y; a.

a) Viết tập vừa lòng C các thành phần thuộc A nhưng mà không thuộc B.

b) Viết tập đúng theo D các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B.


*

*

a) Hãy viết các tập vừa lòng A, B, C, D bằng phương pháp liệt kê những phần tử.

b) Viết tập đúng theo E các bộ phận vừa ở trong A vừa nằm trong B.

Xem thêm: Bút Sơn Công Nghiệp Marvy Ngòi Kim 0, Bút Sơn Công Nghiệp Marvy 221

c) Viết tập vừa lòng G các phần tử thuộc D nhưng không nằm trong C.

Đáp án các bài tập:

Dạng 1:

Bài tập 1.1: A = P; H; Ư; Ơ; N; G; A

Bài tập 1.2: B = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Bài tập 1.3: C = 50; 41; 32; 23; 14

Bài tập 1.4:

a) A = 97; 86; 75; 64; 53; 42; 31; 20

b) B = 300; 210; 201; 102; 111; 120

Bài tập 1.5: điện thoại tư vấn T là tập hợp những tháng của quý tía trong năm. Ta có: T = tháng Bảy; tháng Tám; tháng Chín

Bài tập 1.6: gọi H là tập hợp các tháng gồm 30 ngày. Ta có: H = tháng Tư; tháng Sáu; tháng Chín; tháng Mười Một