BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

  -  

Các dạng bài tập hoạt động thẳng mọi chọn lọc, bao gồm đáp án

Với những dạng bài bác tập vận động thẳng gần như chọn lọc, bao gồm đáp án đồ Lí lớp 10 tổng hợp các dạng bài tập, 100 bài tập trắc nghiệm tất cả lời giải chi tiết với đầy đủ phương pháp giải, lấy một ví dụ minh họa để giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài bác tập vận động thẳng hầu như từ kia đạt điểm cao trong bài bác thi môn thứ Lí lớp 10.

Bạn đang xem: Bài tập về chuyển động thẳng đều

*

Cách xác định vận tốc, quãng đường, thời hạn trong vận động thẳng đều

A. Cách thức & Ví dụ

- sử dụng công thức trong chuyển động thẳng đều: S = v.t

- bí quyết tính tốc độ trung bình:

*

Vận tốc trung bình:

*

Bài tập vận dụng

Bài 1: Một xe chạy vào 5h: 2h phía đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60 km/h, 3h sau xe chạy với vận tốc trung bình 40 km/h. Tính vận tốc trung bình của xe vào suốt thời gian chuyển động.

Hướng dẫn:

Quãng lối đi trong 2h đầu: S1 = v1.t1 = 60.2 = 120 km

Quãng đường đi trong 3h sau: S2 = v2.t2 = 40.3 = 120 km

Tốc độ trung bình của xe vào suốt thời hạn chuyển động:

*

Bài 2: Một xe pháo đi nửa đoạn đường đầu tiên với tốc độ trung bình v1 = 12 km/h cùng nửa đoạn đường sau với vận tốc trung bình v2 = trăng tròn km/h. Tính tốc độ trung bình bên trên cả đoạn đường.

Hướng dẫn:

Thời gian đi nửa phần đường đầu:

*

Thời gian đi nửa phần đường cuối:

*

Tốc độ trung bình:

*

Bài 3: Một ô tô đi trên nhỏ đường bằng phẳng với v = 60 km/h, trong thời gian 5 phút, sau đó lên dốc 3 phút cùng với v = 40 km/h. Coi ôtô vận động thẳng đều. Tính quãng đường xe hơi đã đi trong cả giai đoạn.

Hướng dẫn:

*

Bài 4: Một ô tô đi trường đoản cú A mang lại B. Đầu chặng xe hơi đi 1/4 tổng thời hạn với v = 50 km/h. Giữa chặng xe hơi đi 1/2 thời gian cùng với v = 40 km/h. Cuối chặng ô tô đi 1/4 tổng thời gian với v = 20 km/h. Tính tốc độ trung bình của ô tô?

Hướng dẫn:

Quãng đường mũi nhọn tiên phong chặng:

*

Quãng đường chặng giữa:

*

Quãng lối đi chặng cuối:

*

Tốc độ trung bình:

*

Bài 5: nhì xe cùng hoạt động đều trên đường thẳng. Nếu bọn chúng đi trái chiều thì cứ 30 phút khoảng cách của chúng giảm 40km. Nếu chúng đi cùng chiều thì cứ sau đôi mươi phút khoảng cách giữa chúng giảm 8km. Tính vận tốc mỗi xe.

Hướng dẫn:

Chọn chiều dương là chiều hoạt động của mỗi xe.

Nếu đi trái chiều thì

*

Nếu đi cùng chiều thì

*

Giải (1) (2): v1 = 52 km/h ; v2 = 28 km/h

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: vận tốc trung bình bằng tổng quãng đường phân tách tổng thời gian đi hết quãng con đường đó:

A.7m/sB.5,71m/sC. 2,85m/sD. 0,7m/s

Lời giải:

Tốc độ trung bình bằng tổng quãng đường phân chia tổng thời hạn đi không còn quãng mặt đường đó:

Câu 2: Một vật vận động thẳng không thay đổi chiều. Bên trên quãng con đường AB, vật đi nửa quãng đường đầu với tốc độ v1 = 20m/s, nửa quãng đường sau thiết bị đi với tốc độ v2 = 5m/s. Tốc độ trung bình bên trên cả quãng đường là:

A.12,5m/sB. 8m/sC. 4m/sD.0,2m/s

Lời giải:

*

Câu 3: Một xe hoạt động thẳng không thay đổi chiều; 2 giờ đầu xe đua với vận tốc trung bình 60 km/h, 3 giờ sau xe đua với vận tốc trung bình 40km/h. Tốc độ trung bình của xe trong suốt thời hạn chạy là:

A. 50km/hB. 48 km/hC. 44km/hD. 34km/h

Lời giải:

*

Câu 4: Một xe hoạt động thẳng không đổi chiều có gia tốc trung bình là đôi mươi km/h trên 1/4 phần đường đầu cùng 40 km/h trên 3/4 đoạn đường còn lại. Tốc độ trung bình của xe trên cả đoạn đường là :

A. 30km/h B. 32 km/hC. 128km/hD. 40km/h

Lời giải:

*

Câu 5: Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều, vào nửa thời gian đầu xe chạy với gia tốc 12 km/h. Vào nửa ít ngày sau xe chạy với vận tốc 18 km/h. Vận tốc trung bình trong suốt thời gian đi là:

A.15km/hB.14,5km/h C. 7,25km/hD. 26km/h

Lời giải:

*

Câu 6: Một tín đồ đi xe đạp điện không thay đổi chiều trên 2/3 phần đường đầu với gia tốc trung bình 10 km/h cùng 1/3 phần đường sau với tốc độ trung bình đôi mươi km/h. Tốc độ trung bình của tín đồ đi xe đạp trên cả quảng mặt đường là

A. 12km/h B. 15km/h C. 17km/h D. 13,3km/h

Lời giải:

*

Câu 7: cầm cố nào là chuyển động thẳng đều?

A.Chuyển đụng thẳng số đông là vận động có tiến trình là đường thẳng cùng có vận tốc trung bình như nhau trên đều quãng đường

B.Chuyển đụng thẳng đông đảo là vận động trên mặt đường thẳng, bao gồm vectơ vận tốc không đổi theo thời gian

C.Chuyển hễ thẳng hầu như là hoạt động trên mặt đường thẳng, thứ đi được hầu hết quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời hạn bằng nhau

D.Cả 3 đáp án trên

Lời giải:

Chọn D

Câu 8: Chọn lời giải đúng:

Trong hoạt động thẳng đều:

A. Quãng đường đi được s tỉ lệ thành phần nghịch với vận tốc v

B. Tọa độ x tỉ lệ thuận với vận tốc v

C. Tọa độ x tỉ lệ thành phần thuận với thời gian chuyển động t

D. Quãng đường đi được s tỉ lệ thuận cùng với thời gian chuyển động t

Lời giải:

Chọn D

Câu 9: cách làm tính vận tốc trung bình là:

*
*
*
*

Lời giải:

Chọn C

Câu 10: chọn câu phát biểu ĐÚNG. Trong hoạt động thẳng hầu như thì :

A. Quãng đường đi được s tăng tỉ trọng với vận tốc v.

B. Tọa độ x tăng tỉ lệ với gia tốc v.

C. Tọa độ x tỉ lệ thành phần thuận cùng với thời gian vận động t.

D. Quãng lối đi được s tỉ lệ thuận cùng với thời gian vận động t.

Lời giải:

Chọn D

Cách viết phương trình hoạt động thẳng đều

A. Phương thức & Ví dụ

- bước 1: chọn hệ quy chiếu

+ Trục tọa độ Ox trùng cùng với quỹ đạo vận động

+ nơi bắt đầu tọa độ (thường thêm với vị trí lúc đầu của đồ dùng )

+ gốc thời gián (thường là lúc vật ban đầu chuyển dộng)

+ Chiều dương (thường chọn là chiều hoạt động của vật được chọn làm gốc)

- cách 2: trường đoản cú hệ quy chiếu vừa chọn, xác minh các nguyên tố sau cho từng vật:

Tọa độ đầu x0 = ? gia tốc v = (bao bao gồm cả vết theo chiều vận động của vật)? thời khắc đầu t0 = ?

- bước 3: tùy chỉnh phương trình của hoạt động cho trang bị từ những yếu tố vẫn xác định. Đối với hoạt động thẳng đều, ta tất cả công thức:

x = x0 + s = x0 + v(t−t0)

Với những việc cho phương trình vận động của hai vật yêu mong tìm thời hạn khi nhị vật đều bằng nhau thì đến x1 = x2 rồi search t

Bài tập vận dụng

Bài 1: Một ô tô bắt đầu từ A lúc8 tiếng sáng vận động thẳng phần lớn tới B thời gian 10h30", khoảng cách từ A cho B là 175 (km ).

a. Tính tốc độ của xe ?

b. Xe tiếp tục vận động thẳng hồ hết đến C lúc 12h30". Tính khoảng cách từ B đến C ?

Hướng dẫn:

Chọn hệ trục tọa độ ox và chiều dương là chiều chuyển động của vật

a.Ta có:

t0 = 8 am

t = 10h30 am

s = 175 km

vận tốc xe pháo

*

b. Viết phương trình chuyển động theo công thức : x = SBC = xo + v(t−t0)

Lưu ý chọn nơi xuất phát là B thì xo = 0

t0 = 10h30 vày đi tự B

t = 12h30 với vận tốc giữ nguyên vì vận động thẳng đều.

Vậy SBC = 70.(12h30-10h30) = 140 km

Bài 2: trê tuyến phố thẳng trường đoản cú nhà đến chỗ thao tác của A, và một lúc xe cộ 1 xuất hành từ nhà mang lại chỗ có tác dụng với v = 80 km/h. Xe thứ 2 từ khu vực làm đi thuộc chiều cùng với v = 60 km/h. Biết quãng mặt đường là 40 km. Lập phương trình chuyển động của từng xe với thuộc hệ quy chiếu.

Xem thêm: Giải Bài 2 Trang 37 Sgk Hóa 8, Giải Bài 2 Trang 37 Sgk Hóa Học 8

Hướng dẫn:

Chọn gốc toạ độ trên A, gốc thời hạn lúc 2 xe cộ xuất phát.

Chiều dương thuộc chiều cùng với chiều hoạt động với nhì xe.

x1 = x0 + v1.t = 80t ; x2 = x0 + v2.t = 40 + 60t.

Bài 3: Xe máy đi tự A đến B mất 8giờ, xe thứ 2 đi tự B đến A mất 6 giờ. Giả dụ 2 xe lên đường cùng một thời gian từ A và B để mang đến gần nhau thì sau 3 giờ 2 xe phương pháp nhau 30km. Hỏi quãng con đường AB dài bao nhiêu.

Hướng dẫn:

Vận tốc xe A, B :

*

Chọn nơi bắt đầu toạ độ tại vị trí A, gốc thời gian lúc 2 xe cộ xuất phát.

Phương trình chuyển động có dạng:

*

x2 = 6.v2 – v2.t

Sau 3 giờ: x = trị hoàn hảo nhất của (x1 – x2) = 30km ⇒ v2 = 40 km/h

⇒ s = 6.v2 = 240 km

Bài 4: Một ôtô đi bên trên quãng con đường AB với v = 54 km/h. Nếu như giảm gia tốc đi 9 km/h thì ôtô đến B trễ hơn dự tính 45 phút. Tính quãng con đường AB và thời hạn dự tính nhằm đi quãng mặt đường đó.

Hướng dẫn:

Viết phương trình hoạt động ở thời hạn dự tính (t1) và thời hạn trễ hơn dự định:

S1 = 54t1 ; S2 = 45 ( t1 + ba phần tư )

Vì s1 = s2 phải 54t1 = 45 ( t1 + 3/4 )

Suy ra t1 = 3,75h

Bài 5: Một bạn đi xe cộ máy chuyển động thẳng mọi từ A dịp 5 giờ sáng với tới B thời gian 7 tiếng 30 phút, AB = 150 km.

a. Tính vận tốc của xe.

b. Cho tới B xe dừng lại 45 phút rồi đi về A cùng với v = 50 km/h. Hỏi xe cho tới A thời gian mấy giờ.

Hướng dẫn:

a. Thời gian lúc đi: t = 7h30’ – 5h = 2,5h

vận tốc

b. Thời điểm người kia lúc bước đầu về: t = 7h30’ + 45’ = 8h15’

vậy xe cho tới A lúc: t = 8h15’ + 3h = 11h15’

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1: Một nguời đi xe vật dụng từ A tới B biện pháp 45 km. Vào nửa thời hạn đầu đi với tốc độ v1, nửa ít ngày sau đi với v2 = 2/3 v1. Khẳng định v2 biết sau 1h30 phút nguời đó đến B.

A. 6 km/h

B. 5 km/h

C. 6.9 km/h

D. 5.9 km/h

Lời giải:

s1 + s2 = 45

*
suy ra v1 = 10.4 km/h với v2 = 6.9 km/h

Câu 2: lựa chọn phát biểu sai:

A.Hệ quy chiếu gồm hệ trục tọa độ thêm với vật có tác dụng mốc và đồng hồ đếm thời gian

B.Hệ quy chiếu được dùng để làm xác định tọa độ chất điểm

C.Chuyển động và trạng thái tự nhiên và thoải mái có tính chất tuyệt đối

D.Gốc thời gian là thời khắc t = 0

Lời giải:

Chọn C

Câu 3: thời gian 2h trong ngày hôm qua xe chúng tôi đi qua quốc lộ 1A cách tỉnh bắc ninh 50km". Câu hỏi xã định vị trí của xe như trên không đủ yếu tố gì ?

A.Chiều dương trên đường đi

B.Vật làm cho mốc

C.Thước đo và đồng hồ thời trang

D.Mốc thời gian

Lời giải:

Chọn A

Câu 4: lựa chọn phát biểu sai: Trong vận động thẳng

A.Tốc độ vừa phải của chất điểm luôn luôn nhận quý giá dương

B.Vận tốc mức độ vừa phải của hóa học điểm là giá trị đại số

C.Nếu chất điểm không thay đổi chiều vận động thì tốc độ trung bình của hóa học điểm cân đối tốc trung bình của chính nó trên phần đường đó

D.Nếu độ dời của hóa học điểm vào một khoảng thời hạn bằng không thì vận tốc trung bình vào khoảng thời hạn đó cũng bằng không

Lời giải:

Chọn C

Câu 5: chuyển đọng thẳng các không có điểm sáng nào bên dưới đây

A.Vật đi được quãng đường đồng nhất trong hầu hết khoảng thời gian bằng nhau bất kì

B.Tốc độ không thay đổi từ lúc khởi hành đến lúc dừng lại

C.Tốc độ mức độ vừa phải trên phần nhiều quãng mặt đường là đồng nhất

D.Quỹ đạo là một đường thẳng

Lời giải:

Chọn B

Câu 6: Phương trình gia tốc của hoạt động thẳng đều

A.v = const

B.v = t

C.v = at

D.v = vo + at

Lời giải:

Chọn A

Câu 7: Phương trình chuyển động của một hóa học điểm dọc theo trục Ox có dạng x = 5 + 60t (x đo bằng km. T đo bằng h) . Chất điểm đó xuất vạc từ điểm nào cùng với gia tốc bằng bao nhiêu?

A.Từ điểm O với tốc độ 60 km/h

B.Từ điểm M bí quyết O 5 km với tốc độ 5 km/h

C.Từ điểm M giải pháp O 5 km với gia tốc 60 km/h

D.Từ điểm O với vận tốc 5 km/h

Lời giải:

Chọn C

Câu 8: Một vật hoạt động đều với tốc độ 2 m/s cùng lúc t = 2s thì đồ có vận tốc là 5m. Phương trình chuyển động của vật dụng là :

A.x = 2t + 1

B.x = -2t + 5

C.x = 2t + 5

D.x = -2t + 1

Lời giải:

Chọn A

Câu 9: trong những phương trình chuyển động thẳng đều sau đây . Phương trình nào biểu diễn chuyển động không xuất phát điểm từ gốc tọa độ và ban sơ hướng về nơi bắt đầu tọa độ:

A.x = 80 - 30t

B.x = 15 + 40t

C.x = -6t

D.x = -10 - 6t

Lời giải:

Chọn A

Câu 10: nếu chọn 8h30 có tác dụng mốc thời hạn thì thời khắc 9h15 có giá trị là :

A.8.25h

B.1.25h

C.-0.75h

D.0.75h

Lời giải:

Chọn D

Câu 11: thời điểm 7 giờ, một bạn ở A hoạt động thẳng đều với v = 36 km/h xua theo bạn ở B đang chuyển động với v = 5 m/s. Biết AB = 18 km. Viết phương trình vận động của 2 người. Cơ hội mấy giờ và ở chỗ nào 2 người đuổi theo kịp nhau

A.58 km

B.46 km

C.36 km

D.24 km

Lời giải:

chọn gốc toạ độ trên A, gốc thời hạn lúc 7 giờ.

Ptcđ gồm dạng: xA = 36t ; xB = x0 + vB.t = 18 + 18t

Khi nhị xe chạm mặt nhau: x1 = x2 suy ra t = 1h.

Vậy xA = xB = 36km

Câu 12: nhị ôtô phát xuất cùng một lúc, xe cộ 1 xuất phát điểm từ A chạy về B, xe 2 bắt nguồn từ B cùng chiều xe cộ 1, AB = trăng tròn km. Gia tốc xe 1 là 50 km/h, xe cộ B là 30 km/h. Hỏi sau bao thọ xe 1 gặp gỡ xe 2

A.1h

B.2h

C.1.5h

D.1.75h

Lời giải:

Chọn nơi bắt đầu toạ độ tại địa điểm tại A, gốc thời hạn lúc 2 xe cộ xuất phát.

Phương trình hoạt động có dạng: x1 = 50t ; x2 = 20 + 30t

Khi hai xe đuổi theo kịp nhau: x1 = x2 suy ra t = 1h

Câu 13: Một xe khách hàng chạy cùng với v = 95 km/h phía đằng sau một xe pháo tải đang làm việc với v = 75 km/h. Nếu xe khách giải pháp xe sở hữu 110 m thì sau bao thọ nó sẽ đuổi theo kịp xe tải? khi ấy xe tải cần chạy một quãng con đường bao xa.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Trận Đánh Hay Nhất Của Luffy Vs Lucci Tập Bao Nhiêu

A.0.1125 km

B.0.1225 km

C.0.3125 km

D.0.4125 km

Lời giải:

Chọn nơi bắt đầu toạ độ tại vị trí xe khách hàng chạy

Ptcđ có dạng: x1 = 95t ; x2 = 0,11 + 75t

Khi nhị xe chạm chán nhau: x1 = x2

Suy ra t = 0,0055 h

s2 = v2.t = 0,4125 km

Câu 14: thời điểm 6 giờ sáng, một người đi xe máy xuất xứ từ A vận động với v = 36 km/h trở về B. Cùng lúc một tín đồ đi xe đạp vận động với vkđ bắt nguồn từ B mang đến A. Khoảng cách AB = 108 km. Nhị người gặp gỡ nhau dịp 8 giờ. Tìm gia tốc của xe pháo đạp.

A.36 kn/h

B.54 km/h

C.18 km/h

D.72 km/h

Lời giải:

Gốc thời hạn lúc 2 xe pháo xuất phát, cội toạ độ tại A.

Hai xe xuất phát từ lúc 6 giờ và gặp mặt nhau thời điểm 8 tiếng

Suy ra t = 2h

Ptcđ bao gồm dạng: xm = 36t = 72 xĐ = 108 - 2v2

Khi nhị xe đuổi theo kịp nhau: xm = xĐ suy ra v2 = 18 km/h

Câu 15: nhị vật bắt nguồn từ A cùng B cách nhau 340 m, chuyển động cùng chiều hướng từ A mang đến B. Vật dụng từ A có v1, trang bị từ B có v2 = 1/2 v1. Hiểu được sau 136 giây thì 2 vật gặp gỡ nhau. Tốc độ vật thứ nhất là: