Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Đại Cương

  -  
cách 1:Tại trang tư liệu vanphongphamsg.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây lá cây sinh hoạt phía trên. cách 2: Tại links tải về, các bạn chọn links để sở hữu File về lắp thêm tính. Tại đây sẽ sở hữu lựa chọn download File được giữ trên vanphongphamsg.vn bước 3: Một thông báo mở ra ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - trường hợp click vào Save, file sẽ được lưu về đồ vật (Quá trình cài file cấp tốc hay chậm phụ thuộc vào con đường truyền internet, dung tích file bạn muốn tải) có rất nhiều phần mềm cung ứng việc download file về máy vi tính với vận tốc tải file cấp tốc như: Internet download Manager (IDM), không tính phí Download Manager, ... Tùy vào sở trường của từng fan mà fan dùng lựa chọn phần mềm cung ứng download đến máy tính của bản thân


Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm hóa đại cương

*

*

*Xem thêm: Dàn Ý Nghị Luận Xã Hội Về Lòng Bao Dung Là Gì ? Tại Sao Nên Sống Bao Dung?

*

*Xem thêm: Giải Gdcd 6 BàI 5 Sách Mới, Giáo Dục Công Dân 6 Bài 5 Tự Lập Kết Nối Tri Thức

282Trắc nghiệm hóa vô cơ1http://www.ebook.edu.vnBiên soạn: Phạm Vũ NhậtChương 1.Các có mang cơ bản1.Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?A. Electron có trọng lượng là 0,00055 đvC cùng điện tích là 1-B. Proton có trọng lượng là 1,0073 đvC với điện tích là 1+C. Trong nguyên tử, số proton bằng số electronD. Nơtron có trọng lượng là 1,0073 đvC với điện tích là 1+2.Đồng vị là các dạng của thuộc nguyên tố hóa học có cùng số …… trong hạt nhânnguyên tử nhưng gồm …… khác biệt vì bao gồm chứa số …… không giống nhau.A. Proton, nơtron, electronB. Proton, số khối, nơtronC. Electron, số khối, nơtronD. Electron, nơtron, số khối3.Khối lượng nguyên tử 24Mg = 39,8271.10-27 kg. Cho biết thêm 1 đvC = 1,6605.10-24 g. Khốilượng nguyên tử của 24Mg tính theo đvC bằng:A. 23,985 đvCC. 24,000 đvCB. 66,133 đvCD. 23,985.10-3 đvC4.Số nguyên tử H gồm trong 1,8 gam H O là:A. 0,2989.1023 B. 0,3011.1023C. 1,2044.1023 D. 10,8396.10235.Cho 7Li = 7,016. Phát biểu nào sau đây đúng đến 7Li?A. 7Li bao gồm số khối là 7,016B. 7Li gồm nguyên tử khối là 7,016C. 7Li có cân nặng nguyên tử là 7,016 gD. 7Li có trọng lượng nguyên tử là 7,016 đvC6.Phát biểu nào sau đây không đúng cho 206Pb?A. Số năng lượng điện hạt nhân là 82B. Số nơtron là 124C. Số proton là 124D. Số khối là 2067.Nếu tăng tự từ nhiệt độ dung dịch NaCl tự 10ºC lên 90ºC, giả sử nước không biến thành bayhơi, thì :A. Nồng độ mol/L của dung dịch sẽ không còn thay đổiB. độ đậm đặc phần trăm trọng lượng của dung dịch sẽ không thay đổiC. Mật độ mol/L của dung dịch sẽ tăngD. Nồng độ phần trăm khối lượng của dung dịch đang tăng8.Độ chảy của một hóa học rắn thường được trình diễn bằng số gam hóa học rắn hòa tan về tối đatrong 100 gam nước ở ánh nắng mặt trời xác định. Độ tung của KCl ở 0ºC là 27,6. Nồng độ phầntrăm khối lượng của dung dịch bão hòa KCl nghỉ ngơi 0ºC là:A. 21,6%B. 20,5%C. 15,8%D. 23,5%9.Trộn 200 mL HCl 1 M cùng với 300 mL HCl 2 M. Nếu như sự pha trộn không làm biến đổi thểtích các dung dịch mang trộn, thì hỗn hợp mới gồm nồng độ là:A. 1,5 MB. 1,2 MC. 1,6 MD. 1,8 MTrắc nghiệm hóa vô cơ2http://www.ebook.edu.vnBiên soạn: Phạm Vũ Nhật10. Thể tích dung dịch H3PO4 14,7 M nên để điều chế 125 mL hỗn hợp H3PO4 3,0 M là:A. 25,5 mL B. 27,5 mL C. 22,5 mL D. 20,5 mL11. Một các thành phần hỗn hợp khí O2 với CO2 tất cả tỉ khối so với hiđro là 19. Xác suất thể tích của O2trong hỗn hợp là:A. 40%B. 50%C. 60%D. 70%(O = 16; C = 12; H = 1)12. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí HCl (đktc) vào 100 mL nước để tạo thành thành dung dịchHCl. Nồng độ phần trăm cân nặng của dung chất dịch này là:A. 5,2%B. 10,4%C. 5,5%C. 11%(H = 1; Cl = 35,5)+ Trắc nghiệm hóa vô cơ3http://www.ebook.edu.vnBiên soạn: Phạm Vũ NhậtChương 2.Phản ứng hóa học1.Số lão hóa của N trong số chất tăng vọt theo trang bị tự:A. NO 2O 3 3B. NH4 2 2O 2 3C. NH322 3D. NH3 2O 2 2O52.Số thoái hóa của sắt trong FexOy là:A. +2x B. +2yC. +2y/xD. +2x/y3.Trong những phản ứng phân hủy bên dưới đây, phản bội ứng nào là phản nghịch ứng oxi hóa - khử?A. CaCO3 CaO + CO2B. 2NaHSO3 Na2SO3 + SO2 + H2OC. 2Cu(NO3)2 2CuO + 4NO2 + O2D. 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O4.Trong các phản ứng bên dưới đây:a) fe + 2HCl FeCl2 + H2) Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cuc) CH4 + Cl2 CH3Cl + HCld) BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HClSố bội phản ứng không hẳn phản ứng thoái hóa - khử là:A. 1B. 2C. 3D. 45.Phản ứng nào dưới đây, nước vào vai trò là chất oxi hóa?A. NH3 + H2O  NH4+ + OH-B. 2F2 + 2H2O 4HF + O2C. HCl + H2O H3O+ + Cl-D. 2Na + 2H2O 2NaOH + H26.Trong những phản ứng sau, bội nghịch ứng như thế nào HCl vào vai trò là chất khử?A. 4HCl + 2Cu + O2 2CuCl2 + 2H2OB. 4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl2 + 2H2OC. 2HCl + fe FeCl2 + H2D. 2HCl + CuO CuCl2 + H2O7.Cho phản bội ứng: 3Sn2+ + Cr2O72- + 14H+ 3Sn4+ + 2Cr3+ + 7H2O. Vạc biểu như thế nào dướiđây là đúng?A. H+ là hóa học oxi hóa.B. Sn2+ bị khử.C. Axit không quan trọng đặc biệt đối với bội phản ứng.D. Cr2O72- là hóa học oxi hóa.8.Trong ko khí tất cả H2S, Ag bị hóa đen do có phản ứng sau: