Bài Tập Trắc Nghiệm Câu Điều Kiện

  -  

Trong tiếng Việt của bọn họ thường sẽ có cặp câu “ Nếu… thì…” này được call là câu ĐK. Trong giờ Anh câu ĐK cũng khá phổ biến, xuất hiện các cùng liên tục được dùng tới. Người học tiếng Anh buộc phải thay vững chắc một số loại câu này. Dưới trên đây, mình đã giới thiệu một số bài bác tập trắc nghiệm câu điều kiện giúp đỡ bạn củng chũm thêm kiến thức.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện

Để có tác dụng đúng các bài xích tập trắc nghiệm về câu ĐK, bạn cần nắm rõ cấu tạo, cách áp dụng các dạng câu điều kiện thông dụng vào giờ đồng hồ Anh

Tổng hợp qua kiên thức câu ĐK nhiều loại 0,1,2,3

– Câu điều kiện một số loại 0: dùng làm mô tả một thói quen xuất xắc điều kiện rõ ràng ra mắt.

If + S + V(s/es), S+ V(s/es)/câu mệnh lệnh

Ví dụ: If you see Hang, you tell her I’m in China.

– Câu ĐK nhiều loại 1: dùng để miêu tả một điều kiện có thể xẩy ra làm việc hiện thời hoặc tương lai.

If + S + V(s/es), S + Will/Can/shall…… + V

Ví dụ: If Thao has the money, she will buy a điện thoại thông minh.

– Câu ĐK các loại 2: dùng để làm chỉ ĐK không có thật ở hiện tại.

If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should…+ V

Ví dụ: If Thao had a million USD, she would buy a smartphone.

– Câu điều kiện loại 3: là câu ĐK không có thực vào quá khứ đọng, chỉ mang ý nghĩa ước hy vọng vào vượt khứ đọng.

If + S + Had + Vpp/ed, S + would/ could…+ have + Vpp/ed

Ví dụ: If they had listened to me, we would have been trang chủ earlier.

– Câu ĐK láo hợp

Ví dụ: If I were you, I would have sầu learned English earlier.

(một số loại 2 + một số loại 3: mang thiết trái ngược cùng với bây chừ nhưng mà hiệu quả trái ngược với quá khứ)

*

Dưới đây là một số bài tập trắc nghiệm câu điều kiện có đáp án

Bài tập 1: Chọn câu trả lời đựng lỗi sai

1. If I found her address, I’ll send her an invitation

A. found B. I’ll C. send D. an invitation

2. Elaine will buy the drinks if somebody help her carry the bottles.

A. will buy B. if C. help D. her

3. If he has more time, he would learn karate.

A. has B. he D. would D. learn

4. If water is frozed, it expands.

A. If B. is D. frozed D. expand

5. She would have sầu understood if you had been spoken English.

A. Would have B. Understood C. if D. had been spoken

*

Đáp án bài bác tập 1:

1. A. found-find

2. C. help-helps

3. A. has-had

4. C. frozed-frozen

5. D. had been spoken- had spoken

Tổng thích hợp bài bác tập hòn đảo ngữ câu điều kiện có câu trả lời đưa ra tiết

bài tập 2: các bài luyện tập trắc nghiệm về câu điều kiện dạng sàng lọc giải đáp chuẩn cho trường đoản cú không đủ vào câu.

1. If she ………….. up late last night, she wouldn’t be so tired now.

A. hadn’t stayed B. don’t stay C. stayed D. hasn’t stayed

2. If I meet him tomorrow, I ………… hlặng this letter.

A. give sầu B. gave C. will give sầu D. would give

3. If I had miễn phí time, I __________some shopping with you.

A. did B. will vì C. would vì D. have done

4. If you_________English well, you will communicate with foreigners.

A. speaks B. had spoken C. speak D. spoke

5. If he had known her telephone number, he________her.

A. had rung B. would have rung C. rang D. will ring

6. I would have visited you if I_________busy with my homework.

A. hadn’t B. hadn’t been C. wouldn’t be D. weren’t

7. Will you be angry if I__________ your pocket dictionary?

A. stole B. have been stolen C. were khổng lồ steal D. steal

8. If he__________the truth, the police wouldn’t arrest hyên ổn.

A. tells B. told C. telled D. would tell

9. If I were Quynh, I_________ this job.

A. accept B. will accept C. would accepted D. would accept

10. ________, the accident would not have sầu happened yesterday.

Xem thêm: Hoạn Quan - Thái Giám,

A. If Nam drives more carefully

B. If had Nam driven more carefully

C. Had Nam driven more carefully

D. Unless Nam had driven more carefully

Đáp án bài tập 2:

1. A. hadn’t stayed

2. C. will give

3. C. would do

4. C. speak

5. B. would have sầu rung

6. B. hadn’t been

7. D. steal

8. B. told

9. D. would accept

10. C. Had Nam driven more carefully

*

những bài tập 3: những bài tập trắc nghiệm câu ĐK chọn câu viết đúng.

1. If/you/come/garden/,/my dog/bite you/./

A. If you come into lớn my garden, my dog will bite you.

B. If you come my garden, dog will bite you.

C. If you came inkhổng lồ my garden, my dog would bite you.

D. If you come into my garden, my dog bite you.

2. If/you/hot/ice/,/melt/./

A. If you hot the ice, it melts.

B. If you heat the ice, it melted.

C. If you heat the ice, it melts.

D. If you heat the ice, it will melt.

3. If/I/be/bird/,/be/happy/./

A. If I’m a bird, I will be very happy.

B. If I was a bird, I would be very happy.

C. If I were a bird, I were very happy.

D. If I were a bird, I would be very happy.

4. If/you/look/map/,/you/lost/./

A. If you had looked at the bản đồ, you wouldn’t be lost.

B. If you looked at the bản đồ, you wouldn’t be lost.

C. If you had looked at the maps, you wouldn’t lost.

D. If you look at the map, you wouldn’t be lost.

5. If/it/rain/three hour ago/,/the streets/be/wet/now/./

A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

B. If it had rained three hour ago, the streets are wet now.

C. If it had rained three hour ago, the streets would been wet now.

D. If it had been rained three hour ago, the streets would be wet now.

Đáp án bài tập 3:

1. A. If you come into my garden, my dog will bite you.

2. C. If you heat the ice, it melts.

3. D. If I were a bird, I would be very happy.

4. A. If you had looked at the bản đồ, you wouldn’t be lost.

5. A. If it had rained three hour ago, the streets would be wet now.

Xem thêm: Cô Giáo Mầm Non Dạy Âm Nhạc Cho Trẻ Như Thế Này Sao? ~ Giáo Viên Âm Nhạc & Những Kiến Thức 4

Bài viết vẫn tổng vừa lòng một trong những dạng bài tập trắc nghiệm câu ĐK. Hy vọng có thể giúp ích cho mình vào quy trình ôn luyện giờ đồng hồ Anh cũng tương tự giành được điểm số xứng đáng mong ngóng.