Bài Tập Toán So Sánh Lớp 1

  -  
Theo lắp thêm trường đoản cú từ nhỏ bé cho lớn: ............................................Theo sản phẩm từ bỏ từ bỏ mập cho bé: ............................................

Bạn đang xem: Bài tập toán so sánh lớp 1

Bài 5. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

Theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú từ bỏ nhỏ xíu cho lớn: ............................................Theo đồ vật trường đoản cú từ bỏ phệ cho bé: ............................................

Bài 6. Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

- Theo sản phẩm trường đoản cú trường đoản cú nhỏ nhắn cho lớn: ..................................................

- Theo thứ trường đoản cú từ bỏ bự mang lại bé:...................................................

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, đôi mươi, 13, 10 theo thiết bị tự:

Từ bé bỏng cho lớn: .......................................................................

Từ phệ đến bé: .......................................................................

Chulặng đề 3: Tìm số lớn số 1, bé nhất

Bài 1.

Khoanh tròn vào số Khủng nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15Khoanh tròn vào số bé nhỏ nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

Khoanh tròn vào số lớn nhất: 15 ; trăng tròn ; 11 ; 8 ; 19Khoanh tròn vào số bé nhỏ nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12Khoanh tròn vào số lớn nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12Khoanh tròn vào số nhỏ xíu nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Chuyên đề 4: Các phxay tính

Bài 1. Tính.

3 - 1 = ......

0 + 5 = .....

1 + 1 + 3 = .....

2 + 3 = ......

3 - 2 = ......

2 + 2 + 1 = .....

1 + 4 = ......

4 + 0 = ......

3 + 1 + 0 = ......

Bài 2. Tính:

3 + 3 - 2 =.......

6 - 1 + 0 =.......

5 - 2 + 3 =.......

2 + 4 - 1 =.......

5 - 0 + 1 =.......

5 + 0 - 4 =......

4 + 3 - 5 = .....

2 + 6 - 3 = .....

7 - 2 + 3 = .....

6 - 4 + 2 = .....

8 - 6 + 3 = ......

4 + 2 + 3 = .....

3 + 2 + 4 = ....

9 - 4 + 5 = ....

10 - 8 + 6 = ....

5 + 5 - 3 = ....

9 + 1 - 7 = ....

10 - 6 + 4 = ....

Bài 3. Số?

5 - 3 = 1 + .....

6 - 3 = .......+ 0

3 - 1 = 0 + ......

6 - 2 = ...... + 2

.... - 2 = 4 - 1

4 + 2 = ..... + 0

Bài 4. Số?

..... + 5 = 8

7 - 3 = ......

7 - .... = 6

.... + 1 = 8

6 + .... = 7

2 + ..... = 7

Bài 5: Số?

18 = ... + 3

19 = 17 + ....

17 = 14 + ....

15 = .... + 13

19 = ... + 15

16 = 11 + ....

Bài 6. Điền số?

.... = 17 + 3

18 = 13 + ....

19 = .... + 2

10 = .... + 4

10 - ... = 2

... + 2 = 2 + 8

Bài 7. Đặt tính rồi tính.

9 - 6

.........

.........

.........

10 + 0

.........

.........

.........

8 - 5

.........

.........

.........

6 + 4 10 - 2

......... .........

......... .........

.......... .........

5 + 5

.........

.........

.........

5 + 4

.........

.........

.........

10 - 9

.........

.........

.........

7 + 3 9 - 3

.......... .........

Xem thêm: Kể Chuyện Cổ Tích Bằng Tiếng Anh Audio Mp3, Truyen Co Tich Bang Tieng Anh

........... .........

........... .........

Bài 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

18 + 1

.........

.........

.........

16 + 3 12 + 4

......... .........

......... .........

.......... .........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Chulặng đề 5: Giải tân oán bao gồm lời văn

Bài 1. Viết phép tính thích hợp.

Có: 6 quyển vsinh sống.

Có vớ cả: ..... quyển vở?

Bài 2 . Viết phép tính thích hợp.

a) Có:12 chiếc kẹo

Có tất cả: .... dòng kẹo?

b) Có: 9 bé lợn

Bán: 6 nhỏ lợn

Còn lại: ..... bé lợn?

Bài 3. Viết phnghiền tính thích hợp.

a, Có: 6 quả cam

Cho đi: 3 quả cam

Tất cả có: .... quả cam?

Có: 10 dòng kẹo

Đã ăn: 4 loại kẹo

Còn lại: ..... chiếc kẹo?

Bài 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải bài bác toán thù theo tóm tắt sau:

Có: 15 cây hoa

Có vớ cả: ……cây hoa

Bài 6:

Có: 10 mẫu kẹo

Rơi mất: 8 dòng kẹo

Còn lại ….. mẫu kẹo?

Bài 7.

Thùng máy nhất: 20 gói bánh

Thùng thiết bị hai: 10 gói bánh

Cả nhì thúng có toàn bộ ….. gói bánh?

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: đôi mươi viên bi

Nam còn sót lại …….. viên bi?

B. Tổng hợp phiếu bài bác tập lớp 1

1. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 1

Bài 1: Viết toàn bộ các số:

a, Từ 1 cho 10:

…………………………………………………………………………………..

b, Từ 10 cho 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ trăng tròn mang đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn lời giải đúng:

1, Số lớn nhất trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số nhỏ nhắn tuyệt nhất trong những số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số ngay thức thì trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay lập tức sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, quý khách Lan bao gồm 2 loại bút chì, chị em download thêm cho Lan 3 mẫu cây viết chì nữa. Hỏi Lan bao gồm tất cả mấy mẫu bút chì? ( chọn phnghiền tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( chiếc bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( chiếc bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( dòng cây bút chì).

2. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vào chỗ trống:

a, Số 15 có …. chục và …. đơn vị.

Số 20 bao gồm …. chục với …. đơn vị chức năng.

Số 17 gồm …. chục và …. đơn vị.

Số 9 gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

b, Số ….gồm 1 chục cùng 0 đơn vị.

Số ….bao gồm 1 chục với 8 đơn vị chức năng.

Số ….gồm một chục với 2 đơn vị chức năng.

Số ….tất cả 2 chục cùng 0 đơn vị chức năng.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: Cho những số: 6, 9, 19, 20, 1 thu xếp những số sẽ cho

a, Theo lắp thêm trường đoản cú từ nhỏ xíu đến lớn: …………………………………………….

b, Theo trang bị từ từ bỏ mập mang lại bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một số biết rằng đem số đó cộng với 2 rồi trừ đi 1 thì được tác dụng bởi 3?

Số nên kiếm tìm là: …...

Vì : ………………………….

3. Phiếu bài tập lớp 1 môn Tân oán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

1, Một con kê gồm mấy loại chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số tức khắc trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, Hình vẽ mặt gồm mấy điểm?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam bao gồm 17 quyển vlàm việc, Nam đến em 2 quyển. Hỏi

Nam sót lại mấy quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số tất cả 2 chục cùng 0 đơn vị chức năng là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

*

Bài 4:Tìm một vài hiểu được rước 17 trừ đi 2 rồi cộng thêm một thì đang ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

Xem thêm: Chân Dung Một Lời Hứa Tập 1 0 Viet Sub, Xem Phim Chân Dung Một Lời Hứa

….…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Tân oán - Số 4

Câu 1: Dấu thích hợp nhằm điền vào nơi chnóng 80 … 75 là:

A. >

B. =

C.

Câu 2: Kết trái của phép tính 45 + 5 - 25 là

A. 10

B. 28

C. 25

D. 26

Câu 3: Đọc số 90

A. Chín mươi

B. Chín không

C. Không chín

D. Chín chín

Bài 4: Tính

a, 43 +6

b, 60 - 20

c, 50 + 30

d, 29 - 9

Bài 5: Đoạn thẳng AB lâu năm 7 centimet, đoạn thẳng CD nhiều năm 12centimet. Hỏi cả nhì đoạn thẳng lâu năm từng nào xăng - ti - mét?