Bài tập toán lớp 1 học kỳ 1

  -  

Bộ đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp một năm 2019 - 20đôi mươi tất cả 12 đề bình chọn khối hệ thống các kỹ năng sẽ học dành cho những em học viên xem thêm giúp những em học sinh cải thiện kĩ năng giải Toán thù 1, ôn tập và tập luyện kiến thức và kỹ năng sẵn sàng cho các kì thi đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 1 học kỳ 1


Sở đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 1:

A. Sở đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 20trăng tròn 1. Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 1 - Đề 1 2. Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 1 - Đề 2 3. Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 1 - Đề 3 4. Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 1 - Đề 4 5. Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 1 - Đề 5 B. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 Tải nhiều: C. 31 Đề thi học kì 1 lớp 1 Sách Mới 2.1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều: 2.2. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối học thức với cuộc sống: 2.3. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Chân ttránh sáng tạo: 2.4. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Cùng học nhằm phát triển năng lực: 2.5. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục:

A. Sở đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

1. Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 1 - Đề 1

A/ Phần trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Số nhỏ xíu tốt nhất trong số số: 3, 0, 7, 6 là:

A. 1

B. 0

C. 5

D. 6

Câu 2. Số lớn nhất trong những số: 6, 10, 7, 9 là:

A. 5

B. 8

C.7

D. 10

Câu 3. Kết quả phxay tính: 9 – 3 + 1 =

A. 6

B. 7

C. 8

D. 5

Câu 4. 5 + 4….. 4 + 5 Điền vết vào chỗ chấm:

A. >

B. A. 6

B. 5

C. 8

B. Phần trường đoản cú luận (5 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Tính:

Bài 2: (1,5 điểm) Tính:

6 + 1 + 1= …

5 + 2 + 1= …

10 – 3 + 3 = …

Bài 3: (1 điểm)

Viết phxay tính phù hợp vào ô trống:

Bài 4: (1 điểm)

Hình mặt có:

- . . . . . . . . . . . . hình tam giác.

- . . . . . . . . . . . . . hình vuông

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 1 - Đề 1:

A. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số bé độc nhất vô nhị trong số số: 3, 0, 7, 6 là 0 => Đáp án B

Câu 2: Số lớn nhất trong các số: 6, 10, 7, 9 là 10 => Đáp án D

Câu 3: Kết quả phxay tính: 9 – 3 + 1 = 7 => Đáp án B

Câu 4: 5 + 4 = 4 + 5 => Đáp án C

Câu 5: 9 - 1 +1 = 9 là đúng => Đáp án A

Câu 6: 6 = 3 + 3 => Đáp án A

Câu 7: Số đề nghị điền tiếp vào dãy tiên phong hàng đầu, 3, 5, ... , 9. là: 7 => Đáp án C

Câu 8: Cả nhì bà bầu tất cả : 6 + 3 = 9 bông hoa => Đáp án C

Câu 9: Còn 8 - 2 = 6 trái ckhô hanh => Đáp án B

Câu 10: Có 5 hình vuông vắn => Đáp án B

B. Phần từ bỏ luận:

Bài 1:

2 + 3 = 5

4 + 0 = 4

1 + 5 = 6

3 + 2 = 5

1 + 4 = 5

0 + 5 = 5

Bài 2:

6 + 1 + 1 = 8

5 + 2 + 1 = 8

10 – 3 + 3 = 10

Bài 3:

8 - 2 = 6

Bài 4: Có 6 hình tam giác với 2 hình vuông.

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng.

1) Các số: 5; 2; 8; 4; 7 xếp theo sản phẩm từ bỏ từ bỏ nhỏ bé mang đến lớn là. (0,5 điểm)

A. 2; 5; 4; 8; 7

B. 2; 4; 5; 6; 7; 8

C. 8; 7; 5; 4; 2

2) Dấu phù hợp điền vào nơi trống là: (0,5 điểm)

8 .... 6 + 2

A. >

B. năm hai ba ........... ...........

……… ……… …… 7 6

Bài 2: Tính (2 điểm)

Bài 3: Tính (2 điểm)

6 + 2 =...........

7 - 1 = ..................

10 + 0 - 4 = ...........

9 - 3 + 3 =................

Bài 4: Số? (1 điểm)...... + 2 = 2 9 - ...... = 9

Bài 5: Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

a.

b. Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 1 - Đề 2:

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

1. B

2. C

3. A

4. A

II. Phần trường đoản cú luận: (8 điểm)

Bài 1. Đọc, viết số? (1 điểm)

năm hai bố bảy sáu

5 2 3 7 6Bài 2: Tính (2 điểm)

Bài 3: Tính (2 điểm)

6 + 2 = 8

7 - 1 = 6

10 + 0 - 4 = 6

9 - 3 + 3 = 9

Bài 4: Số? (1điểm)

0 + 2 = 2

9 - 0 = 9

Bài 5: a. Viết phxay tính tương thích (1 điểm).

b. Viết phxay tính tương thích (1 điểm).

3. Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 1 - Đề 3

Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: (1đ) Kết trái của phép tính 10 - 3 là:

A. 10

B. 7

C. 6

Câu 2: (1đ) 9 bé thêm hơn số nào sau đây:

A. 8

B. 9

C. 10

Câu 3: (1đ) Điền số như thế nào vào chỗ chnóng vào phép tính để sở hữu 6 + .... = 10

A. 2

B. 4

C. 3

Câu 4: (1đ) Kết trái của phxay tính 9 - 4 - 3 là:

A. 3

B. 1

C. 2

Câu 5: (1đ)

Có: 8 trái cam

Ăn: 2 quả cam

Còn lại: ...quả cam?

A. 5

B. 6

C. 4

Câu 6: (1đ) Trong hình tiếp sau đây bao gồm ... hình vuông?

Phần II: Tự luận (4 điểm)

Câu 7: (0,5) Viết các số 2, 5, 9, 8

a. Theo thiết bị từ tự bé bỏng đến lớn:..............................................................

b. Theo lắp thêm tự từ bỏ mập đến bé: .............................................................Câu 8: (0,5) Điền vết ,=

5 + 3 ... 9

4 + 6 ...6 + 2

Câu 9 : Tính

Câu 10: (1đ) Tính

5 + = 9

10 - = 2

+ 4 = 8

- 3 = 4

Câu 11: Viết phnghiền tính tương thích vào ô trống:

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 3:

I. Trắc nghiệm khách hàng quan: 5 điểm

Câu 1: 0,5 điểm

Đáp án B

Câu 2: 0,5 điểm

Đáp án A

Câu 3: 1 điểm

Đáp án B

Câu 4: 1 điểm

Đáp án C

Câu 5: 1 điểm

Đáp án B

Câu 6: 1 điểm

Tìm đúng được 5 hình vuông được một điểm. Tìm không đúng ko lấy điểm. II. Tự luận: 4 điểm

Câu 7 (0,5 điểm):

Viết đúng mỗi ý được 0,5 điểm. Viết sai sản phẩm từ bỏ ko được điểm

a. Theo sản phẩm trường đoản cú tự bé xíu mang đến lớn: 2, 5, 8, 9

b. Theo lắp thêm tự trường đoản cú phệ mang đến bé: 9, 8, 5, 2

Câu 8 (0,5 điểm): Điền đúng từng phép tính được 0,25 điểm. Điền không nên không đạt điểm.

5 + 3 6 + 2

Câu 9 (1 điểm): Mỗi phnghiền tính đúng được 0,2 điểm. Tính không đúng không được điểm

Câu 10 (1 điểm): Điền đúng số vào từng phnghiền tính được 0,25 điểm. Điền không nên không đạt điểm.

Xem thêm: Tiểu Thuyết Của Hồ Biểu Chánh # Mobile, Truyện Của Tác Giả Hồ Biểu Chánh # Mobile

5 + 4 = 9

10 - 8 = 2

4 + 4 = 8

7 - 3 = 4

Câu 11 (1 điểm): Viết đúng phnghiền tính cùng kết quả được 0,5 điểm. Viết không nên không được điểm.

10 - 2 = 8

4. Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 1 - Đề 4

A. Phần trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng duy nhất.

a) Số 20 gồm mấy chục, mấy đơn vị?

A. 1 chục và 2 đối kháng vị

B. 2 chục và 2 1-1 vị

C. 2 chục với 0 1-1 vị

b) Số mười bảy được viết là:

A. 17

B. 71

C. 07

c) Số 14 hiểu là:

A. Một bốn

B. Mười bốn

C. Bốn một

d) 6 + 4 ………… 10 + 2 . Dấu phù hợp điền vào chỗ chnóng là:

A.

C. =

e) ..... + 5 – 2 = 17 . Số tương thích điền vào vị trí trống là:

A. 13

B. 14

C. 12

g) Tính: 18 – 4 – 4 = ……… Số điền vào nơi chấm là:

A. 14

B. 12

C. 10

h) Các số 50 , 10 , 70 viết theo thứ từ trường đoản cú nhỏ xíu mang lại béo là:

A. 10 , 50 , 70

B. 10 , 70 , 50

C. 50 , 10 , 70

i) Số tròn chục lớn nhất là số:

A. 70

B. 80

C. 90

k) Số phù hợp điền vào ô trống là:

A. 10

B. 12

C. 14

B, Phần trường đoản cú luận

1. Viết phnghiền tính thích hợp của bài bác toán thù sau vào ô trống:

Minc có 9 loại kẹo. Cúc cho thêm Minch 2 mẫu kẹo. Hỏi Minc có tất cả từng nào cái kẹo?

2: Điền số cùng phép tính tương thích vào ô trống:

Có: 10 quyển vở

Cho: 4 quyển vở

Còn: ........quyển vở?

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 4:

A. Phần trắc nghiệm

1. a, Số trăng tròn có 2 chục, 2 đơn vị => Đáp án B

b, Số mười bảy được viết là 17 => Đáp án A

c, Số 14 gọi là mười tư => Đáp án B

d, 6 + 4 Đáp án A

e, 14 + 5 – 2 = 17 => Đáp án B

g, 18 – 4 – 4 = 10=> Đáp án C

h, Các số 50 , 10 , 70 viết theo sản phẩm từ tự bé mang lại bự là 10 , 50 , 70 => Đáp án A

i) Số tròn chục lớn số 1 là số: 90 => Đáp án C

k, Số tương thích là 12

B, Phần Tự luận

2.

Minch có tất cả số kẹo: 9 + 2 = 11 dòng kẹo

3. 10 - 4 = 6 quyển vở.

5. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 5

A. Phần trắc nghiệm:

Mỗi câu sau tất cả nhị đáp án đúng hoặc không nên. Nếu đúng thì ghi Đ, sai thì ghi S vào khu vực chấm

Câu 1: Các số từ bỏ 0 mang lại 10 số như thế nào nhỏ xíu nhất?

Số bé xíu độc nhất là: 0... Số bé bỏng duy nhất là: 10...

Câu 2: Các số tự 0 mang lại 10 số như thế nào Khủng nhất?

Số lớn nhất là: 0... Số lớn nhất là: 10...

Câu 3:

Câu 4:

10 – 4 = 5 ...10 – 4 = 6 ...Câu 5:

5 + 3 – 3 = 8 ...5 + 3 – 3 = 5...

Câu 6: Hình vẽ bên mấy hình vuông?

Có: 5 hình vuông...

Có: 4 hình vuông....

Câu 7: Hình vẽ mặt bao gồm mấy hình tam giác?

Có: 2 hình tam giác.....

Có: 3 hình tam giác....

Câu 8:

a) 7 9....

b) 10 – 1 5 .....B. Phần tự luận:

Câu 1: Tính

9 - 3 - 3 = ……

3 + 2 - 1 = ………

5 + 3 + 2 = ……

4 + 5 - 4 = ……

Câu 2: Viết phnghiền tính ưa thích hợp

Có: 7 quả.

Cho: 3 trái.

Còn ...... quả?

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 1 - Đề 5:

I. Phần trắc nghiệm: (7đ)

Mỗi câu tất cả nhì đáp án đúng hoặc không đúng, ví như học sinh lựa chọn 2 lời giải những đúng hoặc đông đảo sai thì câu đó không có điểm.

Câu 1: (0,5đ) Các số trường đoản cú 0 mang đến 10 số như thế nào nhỏ bé nhất?

Số nhỏ xíu độc nhất là: 0 Đ

Số bé độc nhất vô nhị là: 10 S

Câu 2: (0,5đ) Các số từ 0 mang đến 10 số nào béo nhất?

Số lớn số 1 là: 0 S

Số lớn số 1 là: 10 Đ

Câu 3:(0,5đ)

Câu 4: (0,5đ)

10 – 4 = 5 S

10 – 4 = 6 Đ

Câu 5: (1đ)

5 + 3 – 3 = 8 S

5 + 3 – 3 = 5 Đ

Câu 6: (1đ) Hình vẽ mặt mấy hình vuông?

Có: 5 hình vuông Đ

Có: 4 hình vuông vắn S

Câu 7: (1đ) Hình vẽ bên tất cả mấy hình tam giác?

Có: 2 hình tam giác. S

Có: 3 hình tam giác. Đ

Câu 8: (2đ) Điền chính xác từng ô trống được 0,5 đ (4 ô trống = 2 điểm)

a) 7 9 S

b) 10 – 1 5 Đ

II. Phần từ bỏ luận: (3đ)

Câu 1: (2đ) Tính.

- Làm đúng mỗi phép tính được 0.5 điểm

9 - 3 - 3 = 3

3 + 2 - 1 = 4

5 + 3 + 2 = 10

4 + 5 - 4 = 5

Câu 2: (1đ) Viết phnghiền tính phù hợp.

Các thầy cô cần cho những em rèn luyện tất cả những dạng bài bác Toán thù lớp 1 để những em có tác dụng quen dần với chúng. Những bài tập Tân oán lớp 1 bao gồm những bài tập trường đoản cú luyện kèm giải mã hay đến môn Toán lớp 1 với tương đối nhiều dạng bài bác khác nhau nhỏng tính, điền dấu, tìm số lớn nhất, search số nhỏ dại tốt nhất, vẽ đoạn trực tiếp, toán đố,.... không ít dạng bài bác từ dễ mang đến cực nhọc nhằm những em làm cho.

Trên phía trên Tìm Đáp Án đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp một năm 2019 - 20trăng tròn. Để tất cả tác dụng cao hơn nữa trong học tập, vanphongphamsg.vnxin trình làng thêm cho tới các bạn học viên tư liệu về Học vần lớp 1 cùng Giải bài bác tập Toán lớp 1 mà vanphongphamsg.vntổng thích hợp cùng đăng thiết lập cùng các thể loại lớp 1 khác đặc biệt như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề khám nghiệm vào buổi tối cuối tuần Toán thù 1, Đề đánh giá vào ngày cuối tuần Tiếng Việt 1, những bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát điều tra unique đầu năm lớp 1,....

Xem thêm: Quá Trình Thụ Phấn Và Thụ Tinh Ở Thực Vật, Quan Sát Hình 42

................................................................................

B. Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều:

C. 31 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 Sách Mới

2.1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

2.2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Kết nối trí thức với cuộc sống:

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán thù sách Kết nối tri thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán thù sách Kết nối học thức năm học tập 20trăng tròn - 2021 Đề số 5 Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học tập 2020 - 2021

2.3. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân ttránh sáng sủa tạo:

2.4. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cùng học tập nhằm cải tiến và phát triển năng lực:

2.5. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách do sự bình đẳng và dân công ty trong giáo dục: