Bài tập tiếng việt lớp 3 trang 8

  -  

Tìm với viết vào khu vực trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng sau đây (chọn làm bài bác tập 1 hoặc 2) :


Tìm với viết vào vị trí trống số đông tiếng rất có thể ghép vào trước hoặc sau từng tiếng tiếp sau đây (chọn làm bài tập 1 hoặc 2) :

1.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng việt lớp 3 trang 8

xét................
sét................
xào................
sào................
xinh................
sinh................

2.

Xem thêm: Soạn Anh 7, Soạn Tiếng Anh 7 Hướng Dẫn Soạn Sgk Tiếng Anh Mới

gắn................
gắng................
nặn................
nặng................
khăn................
khăng................

TRẢ LỜI:

1.

Xem thêm: Giải Bài 16: Hoạt Động Nguyễn Ái Quốc Ở Nước Ngoài Trong Những Năm 1919

xétxét nét, xem xét, xét xử
sétsấm sét, khu đất sét, giờ sét
xàolào xào, xào xạc, xào nấu
sàocây sào, sào đất, sào huyệt
xinhxinh xắn, xinh xinh, xinh đẹp
sinhsinh sản, sinh sôi, sinh lợi

2.

gắngắn bó, hàn gắn, gắn kết
gắngcố gắng, cố kỉnh sức, nỗ lực gượng
nặnnặn tượng, nhào nặn, nặn bột
nặngnặng nề, nặng nề nhọc, cân nặng
khănkhăn tay, khó khăn khăn, khăn gói
khăngkhăng khăng, khăng khít, chơi khăng

vanphongphamsg.vn


Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - giờ Việt 3 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*các tác phẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp vanphongphamsg.vn