Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 9

  -  

Tiếng Anh Unit 9 lớp 3: What colour is it?

vanphongphamsg.vn xin reviews cho các bạn những bài tập ôn tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 9: What colour is it? có đáp án dưới đây bao gồm 6 bài bác tập về từ vựng với ngữ pháp giúp chúng ta học viên dễ dàng khối hệ thống lại cục bộ bài bác đang học tập, sẵn sàng rất tốt cho những bài học kinh nghiệm tiếp sau.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 9

Ex 1: Odd one out:

1. a. black b. colour c. green d. purple
2. a. sit b. stand c. ask d. these
3. a. down b. this c. that d. these
4. a. what b. how old c. hello d. who
5. a. friend b. go c. come d. stand
6. a. eight b. black c. white d. yellow
7. a. come b. brown c. close d. open
8. a. blue b. brown c. green d. book
9. a. what b. white c. who d. how
10. a. two b. four c. nice d. five

11. a. out b. can c. in d. on
12. a. his b. your c. I d. her
13. a. she b. they c. my d. he
14. a. it b. those c. these d. they
15. a. rubber b. pencil c. orange d. pencil case
16. a. school b. school bag c. desk d. pencil
17. a. hello b. hi c. sharpener d. goodnight
18. a. books b. notebooks c. ruler d. rubbers
19. a. pens b. notebook c. pencil d. pencil case
đôi mươi. a. big b. year c. old d. large

Ex 2: Put the words in correct column (Cho các trường đoản cú dưới đây vào cột mê thích hợp):

Blaông xã, two, stand, classroom, book , ask, gym, rubber, ten, brown, ruler, music room, open, nine, White, sit, pencil sharpener, eight, red, pen, pink, playground, eleven, cđại bại, orange, twelve sầu, computer room, desk, read

Colour

School thing

School facility

Number

Action

         
         
         
         
         
         

Ex 3: Choose the correct answer (Chọn câu trả lời đúng):

1. They are my ............... . (friend/ pen/ rulers/ rubber)

2. ............... is my bookcase. ( they/ those/ these/ this)

3. Those ............... my pencils. (is/ am/ are/ do)

4. What colour ............... your book, Nam? ( is/ am/ are/ do)

5. What colour ............... your pens? (is/ am/ are/ do)

6. Is ............... your desk? (those/ these/ that/ they)

7. What colour ............... they? (is/ am/ are/ do)

8. The bookcase is ............... . (seven/ colour/ orange/ not)

9. ............... are her pencil case. (this/ that/ those/ it)

10. Is the thể hình ............... ? (stand/ large/ sit/ come)

11. May I ............... down? (stand/ come/ ask/ sit)

12. ............... to meet you. (nine/ nice/ night/ ny)

13. How bởi vì you spell ............... name? ( you/ your/ they/ she)

14. May I go out? – no, you ............... . (can/ aren’t/ isn’t/ can"t)

15. How old are you? - ............... . (fine, thanks/ I’m fine, thanks/ I"m nine/ thank you)

16. My school is big và ............... . (stand/ new/ up/ sit)

17. The ............... are xanh. (pen/ pencil/ bookcase/ rulers)

18. ............... is my notebook. (They/ she/ he/ it)


19. What ............... are her book? – They are brown. (old/ this/ that/ colour)

đôi mươi. Are they your ............... ? (friend/ pen/ pencil/ friends)

Ex 4: Read & answer the questions (Đọc cùng vấn đáp các thắc mắc mặt dưới):

Hello, I’m Mai. I’m ten years old. I’m in class 5B at Le Loi Primary School. My school is big and new. My class is big and new, too. This is my desk. It is brown. These are my books. They are yellow. This is my notebook. It’s pink. These are my pens. They are blaông xã & trắng. This is my rubber. It’s orange và White. And this is my school bag. It’s blue, green and red. What about you? What colour are your school things?

1. What’s her name?

2. How old is she?

3. Is her school big & new?

4. What colour is her desk?

5. What colour is her school bag?

6. What colour are her books?

7. What colour are her pens?

8. Is her rubber red?

Ex 5: Read & match (Đọc với nối)

1. What colour are your pens?

a. It’s black và brown.

1.

2. How old is she?

b. It’s big.

2.

3. Are those her rulers?

c. No, it isn’t.

3.

4. May I write, sir?

d. His name is Hung.

4.

5. What colour is your school bag?

e. She’s nine.

5.

6. What’s his name?

f. Yes, they are.

6.

7. Is your classroom big or small?

g. No, you can’t.

7.

8. Is this your desk?

h. They are green & trắng.

8.

Ex 6: Translate in to lớn English (Dịch lịch sự giờ Anh):

1. Hộp bút của doanh nghiệp màu gì? – Nó màu xanh lá cây lá cây với đỏ.


2. Những mẫu bút chì của người tiêu dùng color gì? – Chúng màu cam.

3. Đây là phần đa quyển vở của cô ấy ấy. Chúng màu xanh lá cây lá cây.

4. Thư viện bao gồm dong dỏng cùng đẹp mắt không? – Không.

5. Kia là bàn học tập của tôi. Nó màu sắc xám.

Xem thêm: Thơ Về Mẹ Hay Nhất Cho Dịp 8/3, Tuyển Tập Những Bài Thơ Tình Năm Chữ Hay Nhất

6. Kia là các cái cây viết chì của tôi?

7. Chúng màu gì? – Chúng màu sắc đen cùng White.

8. Đây gồm cần gọt cây viết chì của cô ấy không? – Phải.

9. Đây là phần nhiều viên tẩy của tớ.

10. Lớp học tập của tớ màu sắc vàng với Trắng.

Ex 7. Read the text và answer the questions. 

Hi, my name is Phong. This is my table in class. This is my blue school bag. That is my books. They are green and yellow. This is my pen. It is blaông xã. These are my pencils. They are red & purple. Those are my rulers. They are yellow và trắng.

1. What color is Phong"s school bag?

2. What color are his books?

3. What color is his pen?

4. What color are your pencils? 

5. What color are your rulers?

Đáp án bài tập giờ đồng hồ Anh 3 Unit 9 What colour is it?

Ex 1: Odd one out:

1. b 2. d 3. a 4. c 5. a 6. a 7. b 8. d 9. b 10. c
11. b 12. c 13. c 14. a 15. c 16. a 17. c 18. c 19. a 20. b

Ex 2: Put the words in correct column (Cho những tự dưới đây vào cột yêu thích hợp):

Colour: Black; Brown; White; Red; Pink; orange

School thing: book; rubber; ruler; pencil sharpener; desk; pen

School facility: classroom; gym; music room; playground; computer room

Number: two; ten; nine; eight; eleven; twelve;

Action: Stand; ask; open; sit; close; read

Ex 3: Choose the correct answer (Chọn giải đáp đúng):

1 - rulers

2 - This

3 - are

4 - is

5 - are

6 - that

7 - are

8 - orange

9 - Those

10 - large

11 - sit

12 - Nice

13 - your

14 - can"t

15 - I"m nine

16 - new

17 - rulers

18 - It

19 - colour

trăng tròn - friends

Ex 4: Read và answer the questions (Đọc cùng trả lời các câu hỏi bên dưới):

1 - Her name is Mai.

2 - She is ten years old.

3 - yes, it is.

4 - It is brown.

5 - It’s blue, green và red.

6 - They are yellow.

7 - They are blachồng and white.

8 - It’s orange and trắng.

Ex 5: Read and match (Đọc cùng nối)

1 - h; 2 - e; 3 - f; 4 - g; 5 - a; 6 - d; 7 - b; 8 - c;


Ex 6: Translate in to lớn English (Dịch lịch sự tiếng Anh):

1 - What colour is your pencil case? - It is green and red.

2 - What colour are your pencils? - They are orange.

3 - These are her notebooks. They are green.

4 - Is the library narrow & beautiful? - No, it isn"t.

5 - That is my desk. It is grey.

6 - Are those my pencils?

7 - What colour are they? - They are blachồng & trắng.

8 - Is this her pencil sharpener? - yes, it is.

9 - These are my rubbers.

10 - My classroom is yellow & trắng.

Ex 7. Read the text and answer the questions.

1 - It is xanh.

2 - They are green và yellow.

3 - It is black.

4 - They are red & purple.

5 - They are yellow & trắng.

Trên đấy là Đề ôn tập giờ đồng hồ Anh 3 Unit 9 kèm lời giải. Mời bạn đọc tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học tập kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 những môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được update thường xuyên bên trên vanphongphamsg.vn.

Xem thêm: Cách Xét Tính Đơn Điệu Của Hàm Số Lớp 10 Và Bài Tập Ứng Dụng


Bên cạnh team Tài liệu học hành lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tsay mê gia nhóm học tập:Tài liệu giờ Anh Tiểu học tập - nơi hỗ trợ tương đối nhiều tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh miễn phí giành cho học sinh đái học (7 - 11 tuổi).