Bài Tập So Too Either Neither

  -  

Các từ bỏ "so", "too", "either", "neither" bao gồm cùng nghĩa gần như lại được sử dụng một trong những ngữ cảnh khác biệt trong cả ngữ pháp cùng giao tiếp.

Bạn đang xem: Bài tập so too either neither

*

Muốn có chứng chỉ TOEIC nhanh chóng? tham khảo ngay:KHÓA HỌC TOEIC CẤP TỐC

1. Too và So có nghĩa là “cũng vậy”

Khi nói lại một điều giống fan đã nói trước, ta hoàn toàn có thể dùng Too, So.

-“Too” đặt ở cuối câu, sau một lốt phẩy.

E.g: A. I can sing English songs.

B. I can sing English songs, too. (thực tế là I can, too)

Trong thực tiễn người ta thường được sử dụng động từ quan trọng (động từ khiếm khuyết, trợ rượu cồn từ) nhằm nói ngắn gọn thay bởi vì phải tái diễn cả câu.

-“So” đặt tại đầu câu, sau “So” cần mượn trợ hễ từ cân xứng đi ngay thức thì sau nó với đứng tức thời trước chủ ngữ.

So + V (đặc biệt)+ Subject.

E.g: A. I can sing English songs

B. So can I.

MẤT GỐC TIẾNG ANH? ĐĂNG KÝ NGAY:KHÓA HỌC TOEIC 0 – 500+

2. Either và Neither tức là “cũng không”

Khi người thứ nhất nói một điều bao phủ định và tín đồ thứ hai nói y hệt như vậy, hoàn toàn có thể dùng nhị từ này.

-“Either” đặt tại cuối câu, sau một vết phẩy.

E.g: A. I’ m not good.

B. I’ m not good, either. (thực tế: I’ m not, either.)

-Neither đặt ở đầu câu, sau Neither là hễ từ đặc biệt (động từ khiếm khuyết, trợ hễ từ) rồi đến chủ từ. (chỗ này như thể So)

Neither + V (đặc biệt)+ Subject.

Xem thêm: Death Note, Vol - Death Note (Manga)

Chú ý nhé: Sau Neither không có not, bạn có thể nhớ Neither = not + either, vậy nên đã gồm neither thì không bắt buộc not nữa.

E.g: A. I don’t play football.

B. Neither bởi I.

Bạn bị mất cội tiếng Anh đã lâu? bạn ôn thi TOEIC, luyện thi TOEIC rất cần cù nhưng chưa hiệu quả? tìm hiểu thêm ngay những khóa học tập TOEIC để luyện thi TOEIC một cách tác dụng tại đây:

*

Bài tập về Much Many có đáp án

Bài 1: dùng too tốt either nhằm điền vào nơi trống.

We often go swimming in the summer, và they........ He can speak English very well. I............................... Ha didn’t come to the buổi tiệc ngọt last night, và Minh.... Mai will buy some oranges & pineapples. I............. They don’t want to go out tonight, & we.................. The pineapples aren’t ripe, & the bananas................ Nhị is hungry & his friends...................................... Jane won’t come. Peter................................................. Minh had a medical check-up yesterday morning. We. She can’t swim and his brother......................................

Bài 2: dùng so tuyệt neither để điền vào khu vực trống.

I ate bread and eggs for breakfast. ....................IHanh doesn’t like pork, and.......................her aunt.Milk is good for your health. ......................fruit juice.I didn’t see her at the buổi tiệc nhỏ last night. ....................we.These boys like playing soccer, and.......................those boys.My father won’t go khổng lồ Ha Noi, and....................my mother.Manh can swim. ........................Ba.The spinach isn’t fresh. .......................the cabbages.You should drink a lot of milk, and........................your brother. I don’t know how khổng lồ cook. .........................my sister.

Đáp án

Bài 1: dùng too tốt either để điền vào nơi trống.

1 - do, too;

2 - can, too;

3 - didn’t, either;

4 - will, too;

5 - don’t, either;

6- aren’t, either;

7 - are, too;

8 - won’t, either;

9 - did, too;

10 - can’t, either.

Bài 2: cần sử dụng so xuất xắc neither nhằm điền vào nơi trống.

Xem thêm: Sách Nói Chiến Thắng Trò Chơi Cuộc Sống Ebook, Chiến Thắng Trò Chơi Cuộc Sống

1 - so did;

2 - neither does;

3 - So is;

4 - Neither did;

5 - so do;

6 - neither will;

7 - So can;

8 - Neither are;

9 - so should;

10 - Neither does.

Qua những thông tin cơ mà anh ngữ Athena đã cung cấp ở bài viết trên dành cho các bạn trẻ đã luyện thi TOEIC và buộc phải nhữngmẹo thi TOEIChiệu quả. Bạn cũng có thể sưu khoảng thêm những trường hợp dùng too/so, netheir/either trong các bài thi test TOEIC với tài liệu toeic nhưng mà anh ngữ Athena cung ứng tại khóa đào tạo và huấn luyện TOEIC để đạt hiệu quả tốt nhất khi thi thật. Chúc các bạn ôn thi thành công!