Bài tập so too either neither có đáp án

     
Website Luyện thi online miễn tầm giá,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực tuyến đường miễn chi phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn giá tiền https://vanphongphamsg.vn/uploads/thi-online.png


Bạn đang xem: Bài tập so too either neither có đáp án

neither either so, too, Neither nor, những bài tập so, too, either, neither Violet, bài bác tập either...or, neither nor, Either or, bài tập either, neither, phương pháp cần sử dụng too, so, either, neither lớp 7, bài tập cùng với so -- too -- either, neither, các bài tập luyện trắc nghiệm so, too, either, neither.


Xem thm: Cara Penggunaan Would You Like + Gì, Cara Penggunaan Would You Like

*
giờ đồng hồ anh, ôn giờ đồng hồ anh online, trắc nghiệm giờ anh online


Xem thêm: Ghi Chép Về Dương Thu Hương,1990, Nhà Văn Dương Thu Hương

neither either so, too, Neither nor, các bài tập luyện so, too, either, neither Violet, bài xích tập either...or, neither nor, Either or, những bài tập either, neither, bí quyết dùng too, so, either, neither lớp 7, Những bài tập cùng với so -- too -- either, neither, Bài tập trắc nghiệm so, too, either, neither, giải pháp sử dụng too so, either, neither lớp 7 violet, Either, neither so too exercises, các bài luyện tập too so bao gồm giải đáp, Những bài tập về Either với Neither có câu trả lời violet, Lý tngày tiết so too either/Neither lớp 7, các bài tập luyện câu ưng ý violet

Chủ đề 12. Neither, Either trong Tiếng Anh

A. PHƯƠNG PHÁPhường GIẢI1. Định nghĩa“Neither”:không đặc điểm này cũng không chiếc cơ, ngoại giả nó luôn là dạng đậy định của “both” với kết phù hợp với một đụng từ bỏ số không nhiều sống dạng khẳng định. “Either”:hoặc tính năng này hoặc dòng cơ. “Either” được sử dụng cùng với đụng tự nghỉ ngơi dạng số ít dạng xác minh với thường vận dụng cho dạng thắc mắc và câu tủ định. 2. Vị trí trong câu- “Either” đứng ở cuối của câu, sau trợ cồn trường đoản cú ngơi nghỉ dạng che định. - “Neither” che khuất từ bỏ nối giữa 2 vế câu (thường xuyên là “and”), tiếp đến mang đến trợ cồn từ bỏ cùng động từ bỏ thiết yếu. ngoại giả, khi dùng “Neither” bắt buộc để ý vì tự này vẫn với nghĩa phủ định buộc phải trợ cồn tự lép vế ko sinh hoạt dạng đậy định. Ví dụ: Jaông xã doesn't study there, & Laura doesn't either. Jaông chồng doesn't study there, & neither does Laura. 3. Phân biệt Neither cùng Either*“Either” phối hợp trợ cồn từ bỏ thể phủ định (do not/does not/did not). “Neither” kết hợp với động từ thể xác định (do/does/did). Ex: They didn’t go picnic last weekover, và she didn’t either. = They didn’t go picnic last weekover, and neither did she. (Cuối tuần trước chúng ta không đi dã ngoại với cô ấy cũng như vậy. )*“Either” ở cuối của câu với sau trợ cồn từ bỏ thể lấp định“Neither” lép vế tự nối thân 2 vế câu (thường xuyên là “and”), sau đó mang lại trợ hễ tự và cồn tự thiết yếu. Ví dụ: A: She doesn’t like playing sports. (Cô ấy không thích hợp nghịch thể dục thể thao. ) B: Neither bởi I. (Tôi cũng không). Chúng ta cũng nói theo cách khác “Me neither”4. Cách dùng*Neither:- Cấu trúcNeither + Danh từ số không nhiều (Singular noun)Ở cấu tạo này “neither” nhập vai trò là 1 trong từ bỏ xác định (determiner) trước danh từ số không nhiều (singular noun). Ex: Neither student vày homework. (Không một học viên làm sao làm bài xích tập về công ty. )- Cấu trúc:Neither of + determiner + plural nouns (Danh trường đoản cú số nhiều)“neither of” trước các tự khẳng định (determiners): a, an, the, my, his, her, our, their, this, that,… và danh từ bỏ số nhiều (plural nouns). Ex: Neither of students wanted lớn fail in this exams. (Không một học viên như thế nào mong mỏi rớt kì chất vấn này. )- Cấu trúc:Neither of + Object pronounEx: Neither of us want to thua thảm this football match. (Không ai trong chúng ta ý muốn thất bại vào trận soccer này. )-Dùng “Neither” vào câu trả lời ngắn“Neither”xuất hiện thêm sinh hoạt câu vấn đáp nlắp khi một tín đồ nói đậy định một điều gì với chúng ta đồng ý cùng với chúng ta. Ex: A: I don’t want lớn play that game. It’s boring. (A: Tôi không thích chơi game kia. Nó ngán lắm. )B: Neither vày I. (B: Tôi cũng vậy)*Either:- Cấu trúc:Either + Danh từ số không nhiều (Singular noun)“either” được áp dụng nlỗi một tự xác định (determiner) trước danh từ bỏ số không nhiều (singular noun)Ex: I don’t like eating seafood so I don’t want lớn go to either restaurant. - Cấu trúc:Either of + determiner + Danh trường đoản cú số những (plural nouns)“either of” trước những từ xác định (determiner) với danh từ số nhiều (plural nouns). Ex: Either of the players will win this football match. (Một trong nhị kẻ thù đang chiến thắng trận bóng này. )- Cấu trúc:Either of + Object pronounEx: Do either of you have sầu a pen I can borrow? (Có ai trong phần lớn người dân có cây bút mang lại tôi mượn được không?)-Dùng “Either” trong câu trả lời ngắn“either” thường được đặt tại cuối một câu bao phủ định và chỉ sự chấp nhận với việc lấp định mà người nói đề cập đến. Ở phía trên “either” đồng nghĩa với “too” và “also” tuy nhiên too” và “also” được sử dụng vào câu xác minh. Ex: A: I am not upphối with his failure. (A: Tôi ko thất vọng cùng với thua cuộc của anh ấy. )B: I am not either. (B: Tôi cũng không. )5. Cấu trúc “Either. . or” và “ Neither… nor”Either/neither + danh trường đoản cú + or/nor + danh tự số không nhiều + hễ trường đoản cú số không nhiều …Either/neither + danh từ + or/nor + danh tự số các + hễ trường đoản cú số những …Ex:- Neither Laura nor her classmates are going to lớn visit London this summer. (Mùa hnai lưng này, Laura với các bạn thuộc lớp không dự tính đi mang đến London. )- Either Laura or her classmates are going to visit London this summer. (Mùa htrần này, Laura xuất xắc và các bạn của cô ý ấy đến London. )

Chủ đề 12. Neither, Either vào Tiếng Anh

B. BÀI TẬPhường RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Choose the best answer1. Neither Laura nor her classmates … going khổng lồ the park today. A. is B. are C. were2. … I or my mother am a doctor. A. Neither B. Either C. Not3. He doesn’t go picnic this weekover và they don’t, …A. too B. neither C. either4. Jane should prepare for the exams và … should you. A. either B. neither C. so5. I don’t lượt thích listening khổng lồ music, …A. either B. too C. neither6. A: “They don’t think he told jokes. ” - B: “…”A. Neither vày I. B. So vày I C. Me, too. 8. A: “My sister likes listening to music so much. ” - B: “…”A. So am I. B. I do, too. C. Neither bởi vì I. 8. A: “I can’t go there. ” - B: “…”A. So can I. B. Neither can I. C. I don’t, either. 9. A: “She’s good at cooking. ” - B: “…”A. So am I. B. So vì chưng I. C. Neither am I. 10. A: “You don’t vày your homework. ” - B: “…”A. You bởi vì, either. B. You don’t, either. C. Neither don’t you. Hướng dẫn giải:1. B2. B3. C4. C5. A6. A7. B8. B9. A10. BTask 2. Find the mistake & correct it1. You don’t lượt thích playing games, & neither don’t I. 2. My father doesn’t cook well, & my sister doesn’t neither. 3. I don’t know how to get there, và neither does he. Hướng dẫn giải:1. don’t ⇒ do2. doesn’t neither ⇒ doesn’t, either3. does ⇒ canTask 3. Điền vào địa điểm trống "either, neither, so,too" với những trợ cồn trường đoản cú ưng ý hợp1. We should do our homework now and they ____2. The pineapples aren't ripe and _____ bananas. 3. Peter can sing và dance well, và ____ his brother. 4. My father doesn't drink coffee & my uncle _____5. Hoa likes carrots, và her sister _____6. My parents vì chưng exercises every morning và I ______7. Milk is good for your health and ______ fruit juice. 8. These boys lượt thích playing football & ____ those boys. Hướng dẫn giải:1. should, too. 2. neither are3. so can4. doesn't, either5. does, too6. vị,too7. so is8. so doTask 4. Điền vào chỗ trống "either, neither, so,too" với các trợ đụng từ bỏ mê say hợp1. I don't feel cold in the winter and _____ he. 2. Lan didn't go to the concert last night and _____ I. 3. Peter doesn't have homework today and _____ I. 4. Mai will go khổng lồ Ha Noi next week and ____ Hoa. 5. He is planting some trees và I _____. 6. Mr Nam doesn't like lớn eat fish và ______ his wife. 7. Trang came to lớn the tiệc nhỏ last night and ____ her friends. Hướng dẫn giải:1. neither does2. neither did3. neither do4. so will5. am, too6. neither does7. so didTask 5. Viết lại những câu sau cùng với nghĩa tương đương1. Jane doesn't like cats. I don't like cats either. ⇒ Neither2. Lisa & play badminton very well. I can, too. ⇒ Both3. We could have lunch at trang chủ. We could also go out to lớn eat. (either)⇒4. She doesn't like hip hop or heavy mental music. (neither)⇒5. We can go khổng lồ the cinema on Sunday. We can also go there on Saturday. ( Both)⇒6. I'm going lớn buy one of these shirts. One is red, the other is blue . (either)⇒Hướng dẫn giải:1. Neither Jane nor I lượt thích cats. 2. Both Lisa and I can play badminton well. 3. We could either have lunch at trang chủ or go out khổng lồ eat. 4. She doesn't like neither hip hop nor heavy mental music. 5. We can go to lớn the cinema on both Saturday và Sunday. 6. I'm going lớn buy either the red shirt or the blue shirt. Task 6. Write sentences with both . . . & . . . /neither . . . nor . . . /either . . . or . . . 1. Chris was late. So was Pat. Both Chris and Pat were late. 2. He didn't write và he didn't phone. He neither wrote nor phoned. 3. Joe is on holiday and so is Sam. . . . . . . . . . . 4. Joe hasn't got a car. Sam hasn't got one either. . . . . . . . . . . 5. Brian doesn't watch TV và he doesn't read newspaper. . . . . . . . . . . 6. It was a boring film. It was long too. The film . . . . . . . . . . 7. Is that man's name Richard? Or is it Robert? It's one of the two. That man's name . . . . . . . . . . 8. I haven't got time to go on holiday. And I haven't got the money. I've sầu got . . . . . . . . . . 9. We can leave sầu today or we can leave tomorrow – whichever you prefer. We. . . . . . . . . . Hướng dẫn giải:3. Both Joe và Sam are on holiday. 4. Neither Joe nor Sam has got a oto. 5. Brian neither watches TV nor reads newspapers. 6. The film was both boring & long. 7. That man's name is either Richard or Robert. 8. I've sầu got neither the time nor the money to lớn go on holiday. 9. We can leave either today or tomorrow. Task 7. Complete the sentences with neither/either/none/any. 1. We tried a lot of hotels but none of them had any rooms. 2. I took two books with me on holiday, but I didn't read . . . . of them. 3. I took five books with me on holiday but I didn't read . . . . of them. 4. There are a few shops at the kết thúc of the street, but . . . . of them sells newspaper. 5. You can phone me at . . . . time during the evening. I'm always at trang chính. 6. I can meet you next Monday or Friday. Would . . . . of those days be convenient for you?7. John and I couldn't get inkhổng lồ the house because . . . . of us had a key. Hướng dẫn giải:2. either3. any4. none5. any6. either7. neitherTask 8. Complete the sentences with both/neither/either. Use of where necessary. 1. Both my parents are from London. 2. To get to lớn the town centre, you can go along the footpath by the river or you can go along the road. You can go . . . . way. 3. I tried twice khổng lồ phone George but . . . . times he was out. 4. . . . . Tom's parents is English. His father is Polish và his mother is Italian. 5. I saw an accident this morning. One oto drove sầu inkhổng lồ the break of another. Fortunately . . . . driver was injured but . . . . cars were bdly damaged. 6. I've got two sisters and a brother. My brother is working but . . . . my sisters are still at school. Hướng dẫn giải:2. either3. both4. Neither of5. neither driver. both. /both the……. /both of the cars6. both /both ofTask 9. Complete the sentences with both/neither/either. 1. "Do you want tea or coffee?" "Either. I really don't mind. "2. "What day is it today – the 18th or the 19 th ?" " . . . . . It is the 20th. "3. A: Where did you go for your holidays – Scotlvà or Irel&. B: We went khổng lồ . . . . . A week in Scotlvà & a week in Ireland. 4. "Where shall I phone, in the morning or afternoon?" " . . . . . I'll be in all day. "5. "Where is Liz? Is she at work or at home?" " . . . . . She's away on holiday. "Hướng dẫn giải:2. Neither3. both4. Either5. NeitherTask 10. Fill in the blanks with “too” or “either” lớn complete sentences. 1. My mother likes listening to lớn country music, & I bởi vì . . . . . . . 2. I didn't watch the concert live sầu on TV last night, and my wife didn't . . . . . . . 3. Peter plays the piano well, & Jlặng does . . . . . . . 4. My father doesn't like so much noise, & my mother doesn't . . . . . . 5. They were the members of that music club, và I was . . . . . . Hướng dẫn giải:1. too2. either3. too4. either5. too

Chuyên mục: Giải bài tập